Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ismen

No description
by

Leonie Hulzebos

on 6 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ismen

Ismen
Liberalisme
Stroming waarin vrijheid centraal staat.

Aanhangers: liberalen

Ideeën:
-vrijheid om politieke partijen op te richten
-vrijheid van meningsuiting en drukpers
-afschaffing slavernij
-het kiesrecht wordt geleidelijk aan voor meer mensen
-organisatie staat en mensenrechten in grondwet
-volk door het parlement de macht
-geen overheidsbemoeienis met de economie
-vrijheid van handel, productie en arbeid
-mensen moeten kans krijgen om 'zich rijk te werken'
-vrijheid voor sociale activiteit
-'Verklaring van de Rechten van de Mens'Socialisme
Stroming waarbij gelijkheid centraal staat .

Aanhangers: socialisten

Ideeën:
-iedereen politieke invloed
-sociaal-democraten en communisten
-afkeer godsdienst
-klassenstrijd volgt (bourgeoisie vs.
proletariaat
)
-veel overheidsbemoeienis (lonen, werkomstandigheden, productie etc.)
-onderwijs en kunst is belangrijk
-klassenloze samenleving


Conclusion
Nationalisme
Het gevoel tot een bepaalde staat te horen, saamhorigheid. Dit komt door overeenkomsten (taal, godsdienst etc.)

Aanhangers: nationalisten

Ideeën:
-zelfbeschikkingsrecht (eigen staat)
-volkssoevereiniteit (eigen bestuur)
-staatsnationalisme (regering wil nationaal gevoel brengen)

Feminisme
Vanaf eind 18e eeuw proberen vrouwen als gelijke rechten te halen. Vanaf de 19e eeuw begon dit te werken en noemen we dit feminisme (gelijkheid tussen mannen en vrouwen).

Aanhangers': feministen

Ideeën:
-gelijke rechten in gezin
-zelfde onderwijs, beroepen en loon voor mannen en vrouwen
-kiesrecht voor vrouwen
-1871; Aletta Jacobs recht om te studeren
-1894 VvVK; Vereniging voor Vrouwen Kiesrecht

Imperialisme
Vanaf de 15e eeuw kennen we het kolonialisme (kolonies veroveren voor handel en macht). Vanaf 1870 komt er een tweede fase: het
imperialisme
; streven naar een groot rijk door land van anderen te veroveren. Een imperium is een rijk dat is ontstaan door andere volken te onderwerpen.


Redenen:
-grondstoffen
-afzetgebieden
-macht
-vooruitgang

Confessionalisme
Stroming die het christendom als uitgangspunt neemt voor een politieke partij.

Aanhangers: confessionelen

Ideeën:
-zo christelijk mogelijke samenleving
-mensen zijn verschillend
-geen volledige scheiding kerk en staat (gevolg:
schoolstrijd- wel of niet betalen door de overheid van 'bijzondere scholen
')
-overheid door God ingesteld
-weinig overheidsbemoeienis, behalve over christelijke normen en waarden, onderwijs en zwakken)
-werkgevers en werknemers moeten samen werken
-gezin = kern van de samenleving
-iedere groep heeft een eigen taak in de maatschappij
-vanaf 1888 invloedrijk
-encyclieken van de katholieken: richtlijnen tegen liberalisme en socialisme
Conservatisme
Zo veel mogelijk behouden hoe het was en veranderingen langzaam en voorzichtig doorvoeren.

Aanhangers: conservatieven

Ideeën:
-kiesrecht bovenlaag bevolking
-geen volledige scheiding kerk en staat
-overheid weinig taken
-belangen en inkomens verschillen
-mensen moeten tot goed gedrag gebracht worden

Edmund Burke, Iers filosoof en politicus, 18e eeuw, grondlegger conservatisme
Sociaal-democraten
-kiesrecht voor iedereen, dan kiest meerderheid voor hen
-gelijkheid voor iedereen

Sociaal-democraten en communisten

Communisten
-macht grijpen door revolutie, dan andere partijen verbieden
-bevolking voorbereiden op ideale samenleving
Door de veranderingen in de maatschappij met betrekking tot onze middelen van bestaan (door onder meer de industriële revolutie), kennen we de opkomst van de ismen.

De samenleving verandert door verplaatsing van belangen, verschillende werk- en woonomstandighden, opkomst vrije wil, drang naar macht, gelijkheid en vrijheid, religie etc.

Alle besproken ismen zijn, zelfs voor ons, van groot belang, aangezien de normen en waarden erg zijn aangepast sinds de komst van deze ismen.
Full transcript