Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Globalizacja za i przeciw

Kraje najuboższe a Polska
by

Kamila Naranowicz

on 4 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Globalizacja za i przeciw

Co to jest edukacja globalna? Edukacja globalna obejmuje nauczanie o problemach i zagadnieniach, które przekraczaja granice
panstwowe, oraz o wzajemnych powiazaniach systemów - kulturalnych, ekologicznych, ekonomicznych, politycznych i technologicznych.
Edukacja globalna obejmuje takze nauk rozumienia
i szanowania naszych sasiadów, wywodzacych sie
z innych kultur,
widzenia swiata poprzez oczy i mentalnoć innych oraz uswiadamianie, ze inni ludzie na
swiecie w wiekszosci potrzebuja i pragna tych samych rzeczy. Do aktualnych wyzwań globalnych zaliczycć mozna:
• zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na swiecie
• poprawa jakosci zycia w krajach Globalnego Poludnia
• zapewnienie zrównowazonego rozwoju
• budowanie partnerskich relacji gospodarczych i społecznych pomiedzy krajami Globalnej Pólnocy i Globalnego Południa Edukacja globalna kładzie szczególny nacisk na:
• tłumaczenie przyczyn i konsekwencji zjawisk
• ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostki
• przełamywanie istniejcych stereotypów i uprzedzen
• przedstawianie perspektywy Globalnego Południa
• kształtowanie krytycznego mylenia i zmian postaw U podstaw edukacji globalnej leżąza wartosści:
• godnośćsc
• sprawiedliwośćsc
• solidarnośćsc
• równośćsc
• pokój
• wolnoscść Argumenty przemawiajce za globalizacja:
moze prowadzci do rozwoju nowych form rzadów oraz rozszerzenia demokracji na wszystkie panstwa swiata, a w rezultacie - do powstania nowego pokojowego systemu swiatowego
likwiduje bariery dotyczce handlu, przepływu towarów importowanych i eksportowanych
dzieki globalizacji nastapił postap w dziedzinie komunikacji (telekomunikacji, telefonii i Internetu) czyniac komunikacje miedzy ludzmi szybko i sprawnie
proces globalizacji umozliwia integracje ludzi o róznym podłozu kulturowym Argumenty przemawiające przeciwko globalizacji:
globalizacja zagrazża caiąglłosści i autentycznosści państw narodowych, ich niezależnosści, niszczy kultureę i tradycje.
wymusza wprowadzenie i żzycie wedlług standardów Zachodnich
powieększa seię przepaśsć pomieędzy bogatymi i biednymi krajami na sświecie;
śswiat staje sieę "globalnaą wioskaą", korzystne baądzź niekorzystne zjawiska gospodarcze w jednym rejonie śswiata oddzialłujaą na funkcjonowanie państw i przedsiębiorstw na calłej kuli ziemskiej
globalizacja powoduje amerykanizacjęe kultury sświatowej, tzw. makdonalizacjeę; Czy jestesmy za czy przeciw zjawisku globalizacji juz istnieje i nie mozna tego zjawiska cofnćac, ani zatrzymacć. Co wiecej proces ten na pewno bedzie postepowal. Nasz szansa jest madre zaadaptowanie zdobyczy globalizacji. Powinnismy nalezycie pielgnowcać tradycje i kulture oraz podtrzymywacć nasza narodowa tozsamosci.
A takze nasze srodowisko naturalne
Czy mylicie,ze Polska jest najbiedniejszym krajem??
Mylicie sie !
pod wzgledem rozwoju,zywotnoci oraz szkolnictwa jest na 39 miejscu jest na bardzo wysokim poziomie

Pewnie w to nie wierzycie...
ale tak własnie jest sa kraje,które sa o wiele ubozsze od naszego kraju,
które marza o tym co my mamy
w Bangladeszu
wielu ludzi zmuszonych jest zyc i uprawiac ziemie na terenach zalewanych przez powodzie
maja ograniczony dostep do wody pitnej
wystepuja czeste choroby wynikłe ze spozycia zakazonej wody
zanieczyszczenie wody pestycydami
w południowej i wschodniej czesci kraju braki wody pitnej z powodu czestych awarii rurocigów
degradacja gleby
wycinanie szczatkowych lasów Haiti, lezace w Ameryce srodkowej, jest najbiedniejszym krajem zachodniej półkuli. PKB na mieszkanca to 1,212 dol. Na zdj. dzielnica stolicy Port au Prince. Najubozższym krajem sświata jest Republika Konga, kraj rolniczo-przemysłowy. Istotne znaczenie dla gospodarki ma wydobycie ropy naftowej. Jednak PKB na mieszkańca to zaledwie 342 dol. Na zdj. stolica Ki najbiedniejsze kraje syria
Full transcript