Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Introduktion til nye frivillige i Red Barnet Ungdom

Præsentation til introduktionsaften
by

Tone Ryan

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Introduktion til nye frivillige i Red Barnet Ungdom

Hvad skal vi i dag?
RBU
har:
Næsten 3000 medlemmer
900 aktive frivillige
75 projekter og aktiviteter
Vi skal lære om Red Barnet Ungdom (RBU)
Vi skal lære om rettighedsbaseret arbejde (RBA)

Red Barnet Ungdom
er en organisation for unge mellem 15 - 30 år. RBU'ere arbejder frivilligt over hele Danmark og i udlandet for at forbedre børn og unges hverdag og vilkår
Hvad står Red Barnet Ungdom for?
>>
Red Barnet Ungdom
<< vision
Red Barnet Ungdom vil have en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bliver taget alvorligt
>>
Red Barnet Ungdom
<< mission
Red Barnet Ungdom kæmper for børn og unges rettigheder med udgangspunkt i
Børnekonventionen
og vi arbejder med relevante samfundsproblematikker, der berører børn.
Hvad er det nu lige Børnekonventionen er?
Børnekonventionen er FN's Konvention om Barnets Rettigheder
Konventionen sikrer:
Børns ret til udvikling: skolegang, fritid, leg og information
Børns ret til beskyttelse mod: krige, vold, misbrug og udnyttelse
Børns ret til medbestemmelse: indflydelse, deltagelse og ytringsfrihed
RettighedsBaseret Arbejde (RBA)
Hvad laver Red Barnet Ungdom?
Dilemmaspil
Inddragelse og anerkendelse i RBU
At være inddragende og anerkendende over for børn, medfrivillige og sekretariat
har rødder i vores værdigrundlag og er vores arbejdsmetode.
Hvad er det?
Hvorfor arbejde rettighedsbaseret?


For at sikre børns og frivilliges rettigheder til at blive hørt gennem frivilligt arbejde.
For at give børnene en følelse af at være ligeværdige med de frivillige og hinanden.
Hvordan arbejder man rettighedsbaseret?
En bevidsthed om, hvordan man inddrager børnene og hinanden i projekterne.
Det betyder ikke, at børnene skal bestemme alt.
Øvelser i RBA-værktøjskasse
Hver gruppe får en bunke kort med dilemmaer. Gruppens medlemmer skiftes til at trække et kort og gruppen diskuterer herefter dilemmaerne, og hvordan vi kan bruge vores værdier.
Afrunding

Landsmødet (November)
Uddannelsesdag 28. februar
Din lokalforenings arrangementer
Fester, fx faglig forårsfest
Kurser og uddannelse gennem Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)

Hvad kan du deltage i? Hvad forventer vi af dig?
Nogen spørgsmål?
...Men først skal vi hilse på hinanden
De kan hjælpe med at skabe rammerne for inddragelse.
Øvelser til at få gode ideer sammen, gode dialoger, til at planlægge sammen + ice breakers.
Husk at udfylde børneattest - så sikrer vi børnene bedst muligt.
Husk at læse samværspolitikken
Inddragelse
>>
Red Barnet Ungdom
<< Værdier
Videopræsentation
Red Barnet Ungdoms
områder

Engagement
Ansvarlighed
Anerkendelse
Artikel 12 - retten til at udtrykke meninger
Barnet har ret til at give udtryk for sin mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed.
Bonusinfo
Hver gang du betaler kontingent på 100 kr., får vi 800 kr. fra DUF. For de penge kan vi gøre en kæmpe forskel for børn og unge i Danmark og i udlandet.
Lokalforeninger
Lokalforeningen Amager
277 medlemmer af lokalforeningen
73 aktive frivillige
4 projekter
Lektiecaféer: Prismen, Amager Taekwondo Klub, Asylcenter Kongelunden
Asylprojekt: Eventyrlig Søndag (Kongelunden) - aktiviteter hver søndag for asylbørn i alderen 4 til 18 år.
Lokalforeningen København
1045 medlemmer af lokalforeningen
400 aktive frivillige
Ca. 35 projekter
Stand-up i Huset i Magstræde
MobSQUAD
Barnets Ven
UNG2400
Internationale projekter
Lokal Styregruppe KBH
Klubber/sportsklubber
Lektiecaféer
40.000 til projekterne under lokalforeningen
Formål: Midlerne skal komme projekternes børn, unge og frivillige til gode
Projekterne kan søge flere gange om året
I Ansøger via www.redbarnetungdom.dk
Samværspolitikken
Tavshedspligt
Selvpålagt tavshedspligt
Tavshedspligt er en forpligtelse til ikke at videregive fortrolige oplysninger, som man får kendskab til i forbindelse med udøvelsen af sit fortrolige arbejde
Indberetningspligt
§ 154 siger at alle borgere har pligt til at underrette kommunen, hvis man har kendskab til et barn, der fra forældrenes side bliver udsat for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare
Ved kenskab til forbrydelser, skal du bryde tavshedspligten, hvis underretningen
Kan forhindre en alvorlig forbrydelse
Kan forhindre at en uskyldig dømmes
Samværspolitikken - retningslinjer
Tilstræb ophold i offentligt rum
Hvis projektet indebærer samvær på tomandshold i ikke-offentlig rum, så indhent tilladelse fra forældrene.
Undlad at udlevere personlige oplysninger
Vær opmærksom på at fysisk kontakt kan opfattes som grænseoverskridende
Og at omgås børnene uden for projektet
Reflekter over dine personlige grænser
Tak for i dag !
Husk at udfylde evalueringen
inden du går :-)

NB! Ved mistanke kontakt altid sekretariatet
>> Antimobning <<
MobSquad København vandt årets sociale pris ved frivillighedens dag 2014
>> Asylcenter <<
>> Ung2400 <<
Generalforsamling i København
Onsdag den 4. februar kl. 17.00 til 19.00

Generalforsamling i Amager
Dato kommer snart

Søg midler hos os
Snak med din sidemand

Hvem er du?
Hvor er du frivillig
Hvad laver I i dit projekt?
RBU
Vission
"Red Barnet Ungdom vil ha' en børnevenlig verden, hvor børn og unges rettigheder bli'r taget alvorligt"
Børne-
konventionen
Red Barnet Ungdoms aktiviteter tager, ligesom Red Barnet, udgangspunkt i FN's Konvention om Barnets Rettigheder, som er tiltrådt af alle verdens lande undtagen USA
Aktiviteter
Asylprojekter
Integrationsprojekter
Antimobbeprojekter
Børnekonventionen tager udgangspunkt i, at børn har ret til at blive respekteret som selvstændige personer med politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder
Full transcript