Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

No description
by

Paulina Płuciennik

on 16 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii

łłłł Plan prezentacji 1. tradycje polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii robi kasia Instytucje 3. załozenia współczesniej polityki zagranicznej 2. instytucje prowadzenia polityki zagranicznej Polityka zagraniczna
Wielkiej Brytanii Instytucje polityki zagranicznej Rząd i gabinet Dziękujemy za uwagę! Zenilda Mclongamaxi
Paulina Płuciennik
Katarzyna Rypina
Olga Sabaj "Król panuje, ale nie rządzi" Parlament Monarcha
Izba Lordów
Izba Gmin
głowa państwa
zwierzchnik i naczelny wódz sił zbrojnych
wypowiadanie wojny i zawieranie pokoju
zawieranie i ratyfikowanie umów międzynarodowych Monarcha - królowa Elżebieta II de facto funkcja reprezentacyjna i ceremonialna
symbol jedności królestwa
„udzielanie rady, zachęcanie, ostrzeganie” Tradycje polityki zagranicznej Izba Lordów Izba Gmin Pałac Westminsterski Współczesna polityka
zagraniczna Współczesna polityka zagraniczna Relacje z Unią Europejską ą eurosceptycyzm w Partii Konserwatywnej
niechęć do pogłębiania integracji
European Union Act 2011 ok 1/3 posłów Partii Konserwatywnej stanowią eurosceptycy. Dwie wizje Wielkiej Brytanii na arenie miedzynarodowej:
1. Wielka Brytania w Commonwealthie i EFTA
2. Wielka Brytania w Unii Europejskiej Downing Street 10 - siedziba premiera David Cameron uważa, że kryzys strefy euro mógłby stanowić dla Wielkiej Brytanii okazję do renegocjacji pozycji w UE. Wielka Brytania nie chce być częścią unii fiskalnej ani bankowej. Izolacja Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej - "praktycznie nie ma już kwestii, z których Londyn mógłby się wyłączyć". European Union Act 2011 nakłada zobowiązanie do przeprowadzenia referendum na temat wszelkich zmian, które miałyby być wprowadzone do Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). House of Commons - tzw. sala zielona Położenie geopolityczne - państwo morskie Relacje Wielka Brytania - Stany Zjednoczone House of Lords - tzw. sala czerwona USA jest tradycyjnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii
współpraca wojskowa: misja w Afganistanie, wspólne ćwiczenia wojskowe, komunikacja, itp.
istotne powiązania gospodarcze różnice zdań Wdrażanie prawa Unii Europejskiej komisje Wprowadzanie zamin w przepisach prawnych dostosowując je do wymogów unijnych dyskusja nad aktualnymi problemami i wydarzeniami na arenie międynarodowej Relacje Wielka Brytania - Francja Commonwealth 1) globalny wymiar polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii
2) Stany Zjednoczone jako główny partner
3) Unia Europejska jako istotny element polityki zagranicznej, ale nie najistotniejszy
4) duże znaczenie Commonwealthu
5) potrzeba zwiększenia obecności Wielkiej Brytanii w sferze kulturalno-społecznej Założenia polityki zagranicznej przedstawione w przmówieniu Williama Hague`a (1 lipca 2010) Stosunki Wielkiej Brytanii z USA ą ą Minister Obrony Philip Hammond ą Minister ds. Rozwoju Międzynarodowego Flaga Brytjskiej Wspólnoty Narodów Justine Greening Mapa Brytyjskiej Wspólnoty Narodów Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty Narodów Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej King Charles Street, City of Westminster,
siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych William Jefferson Hague Foreign & Commonwealth Office Konflikty zbrojne na przełomie XVII i XIX wieku:


rewolucja amerykańska

wojna brytyjsko-amerykańska w 1812 roku zajmuje się pomocą rozwojową ze strony Wielkiej Brytanii dla państw rozwijających się Dobre relacje i przyjaznźń pomieędzy liderami USA i Wielkiej Brytanii

Winston Churchill i Franklin Roosevelt
Margaret Thatcher i Ronald Reagan
Tony Blair i George Bush W drugiej połowie XIX wieku Wielka Brytania zaangażowałą się w wojnę secesujną.
Wielka Brytnia oparła południowe stany Gabinet Podczas I i II wojny światowej USA i Wielka Brytania
byli sprzymierzeńcami

Churchil stosunki miedzy USA i Wielka Brytania nazywa special realationship decyduje o ostatecznym kształcie polityki rządu Rząd David Cameron Commonwealth - (pl. Wspólnota Narodów) organizacja miedzynarodowa, która zrzesza obecnie 54 państwa (głównie dawne kolonie, dominia i inne posiadłości brytyjskie). Jest to forum konsultacji i współpracy.

Historia organizacji sięga roku 1867 (Kanada otrzymuje status dominium); w 1931 r. przyjęto Statut Westminsterski, który potwierdził powstanie Wspólnoty Narodów - uznanie dominiów brytyjskich za równe wobec Wielkiej Brytanii. Spięcia pomiędzy Wielką Brytnią i Francją w epoce nowożytnejKulminacja - kampanie napoleońskie Upadek Francji w II wojnie światowej eliminuje ją z życia politycznego Europy
Francja odzyskuje swoją pozycje dzięki dopuszczeniu jej do Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
Wspólne budowanie porządku w Europie po drugiej wojnie światowej Na początku powstawania Wspólnot Europejskich Wielka Brytania nie angażuje się w procesy integracyjne

De Gaulle dochodzi do władzy we Francji i sprzeciwia się akcesji Wielkiej Brytanii

Francja wycofuje się z zintegrowanej struktury obronnej NATO W 1870 r. dochodzi do zjednoczenia Niemiec co prowadzi do wzrostu ich znaczenia i budzi obawy Wielkiej Brytanii

Po II wojnie światowej Wielka Brytania opowiada się przeciw zbyt twardym warunkom pokojowym dla Niemiec

Podział Niemiec jest zgodny z interesami Wielkiej Bytanii

Wielka Brytania opowiada sie za przystapieniem RFN do NATO i zaciśnianiem relacji z krajami zachodu

W 1990 r. Wielka Brytania wyraża zgodę na zjednoczenie Niemiec Podział i zjednoczenie Niemiec Po wojnie dochodzi do kolejnego pogorszenia stosunków spowodowanego konfliktem ideologicznym

Podział świata na dwa bloki powoduje zerwanie kontaktów między tymi dwoma krajami

Ocieplenie stosunków następuje dopiero po objęciu w Rosji władzy przez Gorbaczowa przewiduje się obniżenie wydatków na obronność przy jednoczesnym lepszym wykorzystywaniu potencjału militarnego Stosunki Wielkiej Brytanii z Rosją Rozpad ZSRR wzbudza obawy Wielkiej Brytanii


Wizyta Elżbiety II w Rosji kończy okres negatywnych stosunków między tymi krajami Wielka Brytania mimo zmniejszenia wydatków na obronę nadal chce być w grupie najważniejszych mocarstw wojskowych świata Tradycyjnie głównym celem Wielkiej Brytanii jest zachowanie równowagi sił w Europie Tradycje polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii Ściślejsza współpraca Wielkiej Brytanii ze Wspólnotą Narodów jest przez eurosceptyków rozważana jako forma zastąpienia członkostwa w Unii Europejskiej. Forum aktywnej polityki gospodarczej Wielkiej Brytanii. "król nie może czynić źle" "król nie może działać sam" Partia Konserwatywna postuluje odnowienie kontaktów w ramach Wspólnoty Narodów. raporty ą The House of Lords The House of Commons
EU Select Committee

EU Sub Committee A - Economic and Financial Affairs
EU Sub-Committee B - Internal Market, Infrastructure and Employment
EU Sub-Committee C - External Affairs
EU Sub-Committee D - Agriculture, Fisheries, Environment and Energy
EU Sub-Committee E - Justice, Institutions and Consumer Protection
EU Sub-Committee F - Home Affairs, Health and Education
EU Sub-Committee G - Social Policies and Consumer Protection European Scrutiny Committee


Foreign Affairs Select Committee Relacje Wielka Brytania - Niemcy różnice: inna wizja Unii Europejskiej
podobieństwa: ograniczenie obciążeń budżetu narodowego na rzecz UE, oszczędności odmienne wizje w kwestii obronności
szczyt w Londynie - dwa dokumenty z zakresu współpracy wojskowej Unia Zachodnia i
Organizacja Europejskiej Współpracy Gospodarczej - Financial Times Integracja po wojnie światowej 1) możliwość ekspansji
2) utrzymywanie licznych kontaktów o charakterze gospodarczym, politycznym i kulturowym
3) znaczenie strategiczne Racje geopolityczne były w pewnym sensie podstawą budowy doktryny brytyjskiej polityki zagranicznej. Sojusz z Rosją podczas I wojny światowej ponosi odpowiedzialność polityczną przed parlamentem Premier Imperium britanicum Podstawą potęgi brytyjskiej była flota nadzorowanie pracy rządu poprzez system debat, interpelacji i komisje I wojna światowa - systematyczny upadek znaczenia i pozycji Wielkiej Brytanii jako mocarstwa kolonialnego

II wojna światowa - przyśpieszenie upadku imperium polityka rządu przedstawiana jest parlamentowi w postaci mowy tronowej monarchy musi działać kolektywnie i jednomyślnie podejmować decyzje, wydawać oświadczenia i ustalać politykę państwa Imperium osiągneło swoje apogeum na przełomie XIX i XX wieku. Mimo upadku imperium kolonie zachowały więzy ekonomiczne z metropolią, co zabezpieczało interesy Wielkiej Brytanii. Przykładem jest Commonwealth. ministrowie mianowani są przez monarchę na wniosek premiera Podejście Wielkiej Brytanii do Wspólnot koordynuje pracę ministerstw Początkowo udział we wspólnotach europejskich nie był priorytetem polityki zagranicznej Zjednoczonego Królestwa. powinien popierać politykę rządu Droga do Wspólnot Europejskich powstanie Brytyjskiego Komitetu Zjednoczonej Europy lata 60. zmiana w podejściu do Wspólnot podejmuje najważniejsze decyzje w sprawach państwowych 1961 r. - decyzja o podjęciu negocjacji 1973 r. - przystąpienie Wielkiej Brytanii do Wspólnot mianowany przez monarchę przywódca partii zwyciężającej wybory musi być członkiem jednej z Izb aparat administracji rządowej opłacanej ze skarbu państwa na jego wniosek królowa wyznacza rząd i gabinet wykonuje decyzje podjęte w gabinecie kontroluje całość administracji publicznej pod kątem realizacji polityki gabinetu doradca królowej prowadzi polityke zagraniczną Wielkiej Brytanii kieruje rządem, swoj apartią i formalnie Izba Gmin odpowiada za promocję intresów państwa zagranią wspiera swoich obywateli zagranicą i ich interesy aktywna działalność na arenie miedzynarodowej współpraca z innymi państwami Powrót do sojuszu podczas II wojnie światowej Rewolucja październikowa prowadzi do napięć The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs administrowanie terytoriami zależnymi Wielkiej Brytanii ratyfikowanie umów międzynarowowych należy do prerogatyw królewskich
w imieniu królowej zajmuje się tym Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty kieruje polityka zagraniczną Stosunki Wielkiej Brytanii z Niemcami Stosunki Wielkiej Brytanii z Francją Ocieplenie stosunków:
Konges Wiedeński
Entene cordiale
Wspólne budowanie nowego porzadku w Europie po I wojnie światowej
Full transcript