Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

W4 - Samenwerking in Welzijn Nijmegen

No description
by

Joske Lamers

on 7 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of W4 - Samenwerking in Welzijn Nijmegen

WELZIJN IN NIJMEGEN VERANDERT…
door:

• ontwikkeling naar participatiesamenleving
• overhevelen taken Rijk naar Gemeente
• bezuinigingen
• delen en netwerken is de nieuwe norm
• de wijk centraal

WELZIJN
ANDERS ORGANISEREN

WAT IS DE W4?
De gemeente Nijmegen heeft vier welzijnspartijen (de W4) gevraagd om samen een plan te maken
DE W4-AANPAK
Elke W4-partner moet vooral doen waar haar kracht ligt; expertise voorop
HET PLAN:
vijf welzijnsdomeinen
De W4 heeft in samenwerking met de gemeente het Welzijnswerk ingedeeld in
vijf domeinen:
Wie zijn de W4?

Tandem Welzijn
DOMEIN A:
INCLUSIEVE WIJKNETWERKEN

Regie: Tandem Welzijn

Sterke wijknetwerken dragen bij aan de participatie en positie van alle wijkbewoners
Welke soorten dienstverlening biedt Welzijn in domein A?
• Community building

• Talent-ontwikkeling


Preventie
zoals het opbouwen van groepen en (informele) inclusieve netwerken
in de wijk
zoals het ontwikkelen van vaardigheden en competenties bij
bewoners (bijv. met betrekking tot de opvoeding)
zoals het signaleren van risico’s; talentontwikkeling en participatie dragen bij aan het voorkomen van problemen
NIM Maatschappelijk Werk
Het Inter-lokaal
Swon het seniorennetwerk
Hoe moet de
basisinfrastructuur voor Welzijn
in Nijmegen er uit gaan zien?
De W4 heeft van de gemeente de uitvoeringsregie gekregen over het welzijnswerk in Nijmegen
WAT IS UITVOERINGSREGIE?
Toezien op:
verbinding
samenhang
samenwerking
gelijkwaardige dialoog
inhoudelijke domeinagenda
Sociaal werkers helpen bij het ontwikkelen en versterken van deze netwerken
Bewoners kunnen elkaar hulp bieden, hulp vragen en samen problemen oplossen
Samen maken we Welzijn in Nijmegen compleet
In samenhang en samenwerking met andere partners in Nijmegen
Verantwoordelijk

voor
:
uitvoering van de gemeentelijke opdracht binnen het domein
de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd
DOMEIN B
INFORMELE ZORG

Regie:
Swon het seniorennetwerk

(Zorg)vrijwilligers en mantelzorgers worden steeds belangrijker in de zorg voor kwetsbare burgers
Zij hebben behoefte aan kennis, vaardigheden en een netwerk om duurzaam zorg te kunnen bieden
Sociaal werkers ondersteunen en faciliteren (zorg)vrijwilligers en mantelzorgers
Welke soorten dienstverlening biedt Welzijn bij domein B?
• Ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers
zoals Coördinatiepunt Mantelzorgondersteuning en Maatjesproject

• Afstemming formele en informele zorg
zoals Makelaar Informele Zorg
• Kennisontwikkeling
zoals Klankbordgroep Mantelzorg en Vrijwilligerswerk
• Ontmoeting als preventie
zoals wijkgerichte ontmoetingsactiviteiten en dagbesteding voor ouderen
DOMEIN C:
INFORMATIE & ADVIES

Regie: Het Inter-lokaal

Bewoners organiseren samen met sociaal werkers goede informatie en advies in de wijk
Bewoners nemen de regie, maar hebben behoefte aan kennis en kunde
Goede informatie en advies stelt mensen in staat zelf de regie te nemen. Het voorkomt welzijnsproblematiek en helpt problemen tijdig aanpakken
Welke soorten dienstverlening biedt Welzijn bij domein C?
• Steunpunten voor informatie en advies in de wijken
zoals Stips (gerund door vrijwilligers, wijkbewoners en beroepskrachten)
en Welzijnsbezoek (preventief huisbezoek aan senioren)
DOMEIN D:
HULPVERLENING & COÖRDINATIE

Regie: NIM Maatschappelijk Werk


Mensen die het net niet redden, hebben behoefte aan ondersteuning
Mensen kunnen veel zelf doen: op eigen kracht en met behulp van hun netwerken
Sociaal werkers helpen eigen mogelijkheden en netwerk in kaart brengen en bieden de hulp en ondersteuning die ontbreekt
Welke soorten dienstverlening biedt
Welzijn bij domein D?

Hulpverlening op wijkniveau waarbij verschillende disciplines samenwerken

zoals Sociale Wijkteams, RSA en ouderenhulp
DOMEIN E:
REGIE, DWANG EN DRANG

Regie: NIM Maatschappelijk Werk

Soms brengt gedrag van burgers de leefbaarheid en veiligheid in de wijk of de ontwikkeling van kinderen en jongeren in gevaar
Sociale professionals kunnen ongevraagd hulp bieden
Een afweging tussen maatschappelijk en individueel belang is noodzakelijk
Welke soorten dienstverlening biedt Welzijn bij domein E?
Drang- en dwanghulpverlening als andere hulpverlening niet gelukt is
zoals Regieteams, Veiligheidshuis, Gezinscoaching
Samen gaan we voor
Welzijn in Nijmegen!

Welzijn in Nijmegen
Samenwerking verbindt de stad
presentatie W4
samenwerkende welzijnsorganisaties in Nijmegen
De vijf domeinen vormen samen
de basisinfrastructuur
voor Welzijn in Nijmegen
Bewoners, vrijwilligers, beroepskrachten en álle organisaties bundelen hun krachten in de infrastructuur Welzijn
• expertise delen
• samenwerken
• gericht op eigen kracht en inclusiviteit
• efficiënt en effectief

Samenwerking:
Organisaties buiten de W4 zijn belangrijke samenwerkingspartners binnen de domeinen
ONTWIKKELOPGAVEN
De W4 hebben gezamenlijk een aantal ontwikkelopgaven geformuleerd, onder andere:

Rol van de bewoners
: ontwikkelen van werkwijzen passend bij veranderende rol bewoner in het sociale domein
Jeugd en jongeren
: verschillende ervaringen en deskundigheden bundelen, zodat vernieuwing en continuïteit van de keten wordt versterkt
Professionalisering
: het versterken van medewerkers om hun veranderende rol in de transities werkend vorm te geven. Een gezamenlijk leerproces, op individueel en organisatieniveau
Domein A: Inclusieve wijknetwerken
Domein B: Informele zorg
Domein C: Informatie en advies
Domein D: Hulpverlening en coördinatie
Domein E: Regie, drang en dwang
Elke W4-organisatie is
uitvoeringsregisseur
over een domein dat het beste bij haar expertise aansluit
Samenhang
:
De domeinen versterken elkaar en vullen elkaar aan.
Ze zijn opeenvolgend: van weinig naar veel bemoeienis.
Full transcript