Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

ainnur deen

on 29 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

TAJUK:
“KERJASAMA PINTAR ANTARA SEKOLAH DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA
(PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP)”
GGGC 6033ISU
ISU DALAM PENDIDIKAN
Disediakan oleh
1. Zainuriah binti Zainudin P66554
2. Amalina Asmaa binti Ismail P67831
3. R Siti Syafiqah Syahmah binti R.A.Rahaman P68580
#Definisi

#Teori-teori yang berkaitan

#Sarana Ibubapa dan Sarana Sekolah, PPPM 2013-2025

#Isu Utama: Cabaran Keberkesanan Kerjasama Pintar di antara Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta Dalam Pembentukan Individu Yang Holistik

#Implikasi

#Cadangan

#Penutup
DEFINISI
#Kerjasama Pintar
Jalinan kerjasama sebagai sesuatu yang dijalin. kerjasama pula maksudnya adalah usaha (kerja) bersama-sama atau saling bantu-membantu (antara dua atau beberapa pihak). Jalinan kerjasama juga turut membawa maksud koloborasi, permuafakatan dan perkongsian.  (Kamus Dewan)

#Ibu bapa
Adalah sesiapa yang bertanggungjawab terhadap kebajikan anak (pelajar) dan terlibat secara aktif dengan pendidikannya( Sarana Sekolah, PPPM 2013-202)
#Komuniti
Satu kelompok sosial yang mempunyai bilangan ahli yang kecil atau besar dalam suatu kawasan tertentu, yang mempunyai pemimpin-pemimpin, peraturan-peraturan dan norma-norma tertentu yang saling berhubungkait bagi kepentingan bersama serta bertujuan untuk mewujudkan suatu keadaan yang harmonis. (Abdullah Sani, 2005),

#Sektor Swasta
Insititusi yang tidak dikendalikan oleh pihak berkuasa awam tetapi dikawal dan diurus oleh agensi swasta seperti sebuah organisasi bukan kerajaaan, badan agama, kumpulan berkepentingan khas, yayasan atau perusahaan perniagaan.
DEFINISI
FUNGSIONALISME

-Mengkaji fungsi perlakuan sosial atau institusi dalam kegiatan-kegiatan yang menyumbang kepada penerusan masyarakat. 

-Struktur-struktur sosial akan menentukan kelancaran perjalanan ataukeharmonian masyarakat.

-Brinkerhoff dan White (1989 : 9) telah merumuskan tiga andaian utama ahli-ahli fungsionalisme iaitu stabiliti, harmoni dan evolusi.
 
TEORI-TEORI BERKAITAN
INTERAKSIONISME

-Memberi perhatian terhadap unsur-unsur interaksi antara manusia dalam proses pendidikan.

-Manusia tidak pasif & menekankan interaksi sosial yg membentuk realiti masyarakat.
TEORI-TEORI BERKAITAN
KANDUNGAN PERBINCANGAN
Kerjasama Pintar
Ibu bapa
SEKOLAH
Sektor
Swasta
Komuniti
Gambarajah ini selari dengan saranan mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Abdul Rafie Bin Mahat di dalam kertas kerjanya yang bertajuk “Pengukuhan Dan Peningkatan Kualiti Pendidikan Dan Profesionalisme Keguruan” menyatakan:

“Hubungan tiga dimensi iaitu
sekolah, rumah dan komuniti
perlu diberi penekanan.Ketiga-tiga entiti ini perlu ada hubungan yang mantap dan akrab kerana kejayaan sistem pendidikan negara bergantung kepada sejauhmana ketiga-tiga elemen ini dapat berfungsi, saling melengkapi dan bantu membantu antara satu sama lain...”
Isu Utama:
Cabaran Keberkesanan Kerjasama Pintar antara Ibu Bapa, Komuniti Dan Sektor Swasta Dalam Pembentukan Individu yang Holistik.
Kekangan Ibu Bapa Dalam Menjayakan Kerjasama Pintar Dengan Komuniti Dan Sektor Swasta.
Kurangnya Penglibatan Pihak Komuniti Dengan Sekolah
Limitasi Sektor Swasta untuk melaksanakan kerjasama pintar
Kekangan Ibu Bapa Dalam Menjayakan Kerjasama Pintar Dengan Komuniti Dan Sektor Swasta.
i)Kesedaran, kesediaan dan keterbukaan di kalangan ibu bapa
ii)Sikap dan Ilmu keibubapaan ibu bapa
iii)Latar belakang pendidikan ibu bapa
Kesedaran mengenai kepentingan kerjasama pintar ini adalah kurang di kalangan ibu bapa.

Ia juga berkaitrapat dengan kesediaan dan keterbukaan ibu bapa untuk menerima atau memberi kerjasama kepada pihak-pihak luar untuk sama-sama membantu dan membimbing anak-anak mereka.
Perubahan yang berlaku dalam masyarakat telah banyak memberi impak yang besar kepada masyarakat dan kesannya dapat dilihat jelas daripada tingkah laku pelajar.

Ia adalah perubahan-perubahan demografi kependudukan,pembentukan keluarga asas yang besar, ibu bekerja sepenuh masa bagi menampung kos hidup tinggi, perceraian yang semakin meningkat, anak-anak kurang pengawasan, anak-anak terdedah kepada bahaya moral kerana persekitaran yang tidak sihat, kemiskinan tegar di bandar, sikap penduduk bandar yang kebendaan dan individualistik.
(Johari, 2009)

Akhirnya ini telah menyebabkan anak-anak terpinggir,terpengaruh dan terjebak di dalam gejala yang kurang sihat seperti ketagihan dadah, merokok, merempit, ponteng sekolah dan sebagainya.
Kurangnya Penglibatan Pihak Komuniti Dengan Sekolah
ELEMEN PERANCANGAN SEKOLAH SELAMAT
Fungsi JKSS
Sekolah Selamat
Sikap:
Keyakinan dan kepercayaan terhadap fitrah, pembawaan, kemampuan, bakat dan pelbagai aspek kanak-kanak yang lain (Mustafa Daud, 2004).
Ilmu keibubapaan:
pengetahuan berkaitan dengan perkembangan kanak-kanak, ilmu psikologi, ilmu pendidikan, ilmu kesihatan, ilmu pemakanan, ilmu keselamatan dan sebagainya. Mustafa (2004)
AKTIVITI KOMUNITI DENGAN SEKOLAH
PROGRAM KERJASAMA PINTAR SEKTOR SWASTA & SEKOLAH
Limitasi Sektor Swasta untuk melaksanakan kerjasama pintar
TIDAK MENDAPAT SOKONGAN DARIPADA PIHAK SEKOLAH
PERUNTUKAN MODAL YANG KURANG DI KAWASAN LUAR BANDAR.
IMPLIKASI
Kegagalan atau kepincangan kerjasama ini akan merencatkan sistem pendidikan, kesihatan, kerohanian dan sosialisasi yang holistik dan tersusun bagi para pelajar seterusnya melahirkan generasi yang kurang seimbang dari segi Rohani, Jasmani, Emosi, Intelek dan Sosial.
CADANGAN
CADANGAN
CADANGAN
PENUTUP
SEKOLAH SELAMAT
MEWUJUDKAN BUDAYA SELAMAT DI SEKOLAH
PEMUAFAKATAN
KELUARGA SELAMAT
KOMUNITI SELAMAT
PEMUAFAKATAN
PEMUAFAKATAN
Kerjasama pintar seumpama ini diharap dapat menguatkan bukan sahaja sokongan dari bentuk material atau dana tetapi penerapan nilai dan sokongan moral dari semua pihak. Usaha ini amat perlu dimanfaatkan untuk menggembeling segala sumber dan sokongan yang ada bagi memaksimakan kekuatan dan melancarkan segala bentuk perlaksanaan dasar pendidikan negara.

Namun, nadi kepada pendidikan tetap bertunjangkan ibu bapa dan warga guru itu sendiri. Entiti-entiti ini perlu lebih proaktif dalam melaksanakan proses pendidikan. Tidak dinafikan juga peranan komuniti dan sektor swasta yang amat penting sebagai pendokong perlaksanaan dasar tersebut. Kementerian pula dilihat sebagai pemandu kepada sistem pendidikan negara diharap dapat memantau kerjasama pintar ini dengan lebih rapi agar ia dapat dinikmati oleh semua pelajar dan sekolah di dalam mahupun di luar bandar.

Kesimpulannya, peranan setiap pihak adalah amat penting bagi memastikan kelancaran kerjasama pintar tersebut.
Full transcript