Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

«РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»

No description
by

Yura Mikolaenko

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of «РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ»


"РОЗВИТОК ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ" Перша офіційна організація особистого страхування з’явилась в 1699 в Англії і мала назву „Еквітебель”. Вона займалась особистим страхуванням вдів та сиріт, а згодом всіх бажаючих жителів. Ця організація вперше почала застосовувати теорію ймовірності, ввела математику в страхування життя, використовуючи актуарні дослідження таких вчених, як Д. Граунта, Яна де Вітта, Е. Галлея, застосувала таблиці смертності, які були вперше розраховані Д. Граунтом. Перша страхова компанія на території
України була заснована у 1863 році в
м. Полтава і мала назву –
“Общество взаимного страхования
от огня”. На межі ХІХ і ХХ століть
з’явилася страхова діяльність на
території Західної України. Особисте страхування з’являється в Україні в середині ХІХ століття. Страхуванням життя, крім акціонерних товариств і ощадних кас, займались також і товариства взаємного страхування. В 1911 році в Чернівцях було засновано Товариство взаємного страхування життя і пенсій «Карпатія». Страхування сприяло зростанню концентрації виробництва й капіталу, що, у свою чергу, прискорювало розвиток страхової індустрії. На початку 90-х років після оголошення незалежності України і припинення монополії держави поява недержавних страхових компаній створила сприятливі умови для розвитку страхової діяльності і формування ринку особистого страхування України. підготували:
Миколаєнко Юрій (модератор)
Вербило Максим
Старинець Юлій самостійна робота на тему: Тема збереження здоров’я і працездатності, а отже і особистого страхування, була однією з найголовніших в людини протягом багатьох тисячоліть. Розвиток економічних та соціальних благ дозволив нам зробити своє життя безпечнішим, але до XX століття життю і здоров’ю громадян загрожувала значно більша небезпека, ніж в наш час.


Здійснення особистого страхування має певні особливості у зв’язку з тим, що дуже важко правильно оцінити ризик, який береться на страхування. Тому це страхування
пов’язане, як правило, з удосконаленням умовної страхової суми, яка наближено відбиває збиток, що його може завдати страховий випадок.
Класифікація страхування передбачає поділ його на види, що дає змогу страховикам розробляти єдині правила страхування певних об’єктів від характерних для них ризиків, застосувати методи розрахунку тарифів, які розробляються для різних видів страхування, визначити особливості формування резервів страхової компанії.

В X – XIV ст. в Європі сформувався поділ страхування на майнове та особисте. Майнове страхування було покликане відшкодовувати збитки, що виникали внаслідок стихійного лиха, пограбування, а також банкрутства особи незалежно від причини. Особисте страхування передбачало грошові виплати в разі смерті, хвороби, поранення Протягом XVI - XVII століть страхування життя ускладнилося і стало більш диференційованим. Почали враховуватись такі явища, як вікові групи, і вперше були розроблені таблиці смертності, за допомогою яких виплачувались розрахунки. Однак сенс всіх фінансових проектів був для всіх однаковий - особа вносила певну суму грошей, а після досягнення нею (або його дітьми) певного віку або в разі його смерті, йому або його дітям виплачувалася певна сума одноразово або регулярними платежами.
Страхування від нещасних випадків і хвороб, поширилось, перш за все, як захист інтересів працюючих при травмах на виробництві.

У морському праві була норма про обов'язкове для власника корабля страхуванні життя капітана від нещасного випадку на море. У Голландії в XVII р . існував табель винагороди за втрату різних частин тіла для найманого війська. Перші відмінності по сумі грошових внесків за різними професіями з’явились у Німеччині. Такі страхові товариства використовували таблицю ризиків щодо професій. Вчителі, наприклад, відносились до першої категорії, а до дванадцятої працівники, які виготовляли вибухові речовини.
Особисте страхування використовувалось
певними об'єднаннями працюючих.
У Німеччині на початку XVIII століття
зустрічалися спілки взаємної
допомоги на випадок
перелому ноги чи руки.
Як галузь страхування особисте страхування поділяється на такі підгалузі:
•страхування життя та пенсій;
•пенсійне страхування;
•страхування від нещасних випадків;
•медичне страхування.

Віднесення до конкретної підгалузі визначається:
•переліком подій (страхових ризиків), що включені до обсягу відповідальності страховика і є підставою для страхових виплат;
•строком дії договору, коли від цього залежать принципи підходу до розрахунку тарифних ставок як економічної основи проведення особистого страхування.

Проблематику становлення особистого страхування досліджували такі вчені: В.Д. Базилевич, В.Й Плиса, Т.М. Артюх, О.Д. Вовчак, Ю.М. Клапків та інші.
Вже на початку 60-х років XVIII ст. на Заході налічувалось близько 100 видів особистого страхування. Так в 1706 р. було створено перше товариство страхування життя. Потужний розвиток цей вид страхування отримав в кінці XVIII століття, оскільки в цей період робітники вели активну боротьбу за свої права, а саме за право на компенсацію при виробничій травмі і на допомогу при тимчасовій непрацездатності. Згодом цей вид страхування став обов’язковим і з нього бере свою історію обов'язкове страхування. Після 1917р. страхування стає державною монополією і розвивається нерівномірно, з відставанням від західних країн. Розвиток страхування в УРСР стримувався через монополію однієї страхової компанії — Держстраху СРСР, а отже, були відсутні конкуренція та ринкові відносини. В 60—70-х роках почали застосовуватись нові види страхування життя та здоров’я громадян. Але з 1995 року обсяг страхування життя в нашій країні катастрофічно знизився. В Україні станом на 1 січня 1995 року до Державного реєстру було внесено 655 організацій. Переважну більшість договорів особистого страхування було укладено в колективній формі за рахунок підприємств.
За 5 років з 1997 по 2001 pp. становище особистого страхування не зазнало змін на краще. Населення України спрямовувало на страхування життя щорічно всього 0,006% ВВП, тоді як цей показник у Німеччині становить 2,7%, у Франції - 5,9%. За даними швейцарської компанії "SWISS- RE", Україна за обсягом страхових премій зі страхування життя посідає 83 місце в світі з 85. За нашою країною знаходяться лише Югославія та Катар, які не зібрали за цим видом страхуванню премій зовсім.
Домінуюче становище на ринку страхування життя України займають страхові компанії, які є представниками закордонних страховиків чи інвесторів. Видно наявну динаміку зростання попиту на страхування життя; в 2003 році розмір страхових премій, порівняно з 2002 роком, зріс втричі та склав 72,9 млн.грн. (2002 рік — 23,9 млн.грн). Більш привабливими видами особистого страхування для громадян України є медичне страхування та страхування від нещасних випадків.
До 2009 року було помітно тенденцію на збільшення числа страховиків в Україні, компаній, що займались особистим страхуванням у тому числі. Надалі відбулося зменшення їх кількості через кризу 2008 року.
2.1. Історія особистого
страхування в Україні Особисте страхування - дуже древній інститут. Історія особистого страхування бере свій початок до нашої ери. В стародавній Індії утворювалися грошові фонди для благодійних цілей. Аналогічні фонди створювалися і в Римській імперії у вигляді колегій [1, с. 526]. З цих фондів надавалась фінансова допомога членам колегії в різних скрутних ситуаціях, в тому числі і для підтримки родичів померлого. Згодом функціонування таких колегій ускладнилася - вони стали виплачувати певну суму грошей не тільки у разі смерті застрахованої особи, а і коли особа доживала до певного віку. Ці виплати мали як періодичний, так і регулярний характер. Регулярні виплати отримали назву ануїтетів. 1.1. Історія розвитку особистого
страхування в світі 2. Сучасний стан розвитку особистого страхування в Україні Особисте страхування – досить великий вид страхування, який поєднує ризикову та заощаджувальну функції страхування. Конкретними страховими подіями за цим видом страхування є дожиття до закінчення терміну страхування чи втрата здоров’я в результаті реалізації певних ризиків. Сформований страховий фонд є важливим джерелом інвестицій в економіку держави.
В сучасних умовах в Україні, на жаль, питома вага платежів по особистому страхуванню в загальному обсязі страхових платежів щорічно зменшується. Реально страхуванням життя займається лише 6 страхових компаній, або приблизно 2 % всіх страхових компаній, яких більш ніж 300. На ринку страхових послуг України страхування життя займає всього 0,66 %, в той час як в розвинених країнах – 30-40 %.
В Україні станом на 1 січня 1995 року до Державного реєстру було внесено трохи більше 650 організацій. Із них на здійснення особистого страхування отримали ліцензії: 581 — на страхування життя; 597 — на страхування від нещасних випадків; 424 — на медичне страхування
Наведені дані свідчать, що для страховиків, які займалися особистим страхуванням, у першій половині 90-х років XX ст. найпривабливішим було страхування життя, а найменш привабливим — медичне страхування. У цей період на ринку особистого страхування України зростає питома вага ризикових короткострокових видів страхування, що передбачають відповідальність за наслідки нещасних випадків. Зростання частки короткострокових договорів має більше негативних наслідків, ніж позитивних.
За роки ринкових перетворень змінилися економічні функції держави у сфері особистого страхування та страхування в цілому та відбулася трансформація державної страхової монополії у страховий ринок.
Страхування життя передбачає відповідальність страхової компанії в разі смерті страхувальника (застрахованого) під час дії договору страхування або дожиття до певного обумовленого в договорі строку.
Страхування життя є одним з інструментів захисту спадщини страхувальника, оскільки дає змогу передбачити наслідки своєї смерті для близьких і визначити частку їх спадщини, що призначається кожному з них.
Досить вагома частка на ринку страхування життя належить нелегальним іноземним страховим компаніям. За даними Програми розвитку страхового ринку України, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2001 р. 98, наша держава щорічно втрачає 80-100 млн. дол., що приблизно дорівнює обсягу іноземних кредитів, які надаються Україні.
За перші три квартали 2011 року кількість страховиків, що займались страхуванням життя становила 70 компаній і зменшилась на 5 страховиків, у порівнянні з тим же періодом 2010 року. Станом на ІІІ квартал 2012 року в Україні налічується 443 страхові компанії, 63 з них займаються страхуванням життя [5].
Причини, що зумовили гальмування розвитку страхування життя в Україні:
•втрата довіри не тільки до держстраху, а і до комерційних страхових організацій, котрі виявилися нездатними виконати взяті на себе зобов'язання;
•низький рівень доходів населення змушує людей турбуватися сьогодні про виживання, а не про своє майбутнє
•наявний рівень інфляції ускладнює можливості страховика, що займається страхуванням життя, компенсувати знецінення заощаджувальних внесків страхувальників;
•недосконале законодавство.
Метою та шляхами розвитку особистого страхування є підвищення рівня страхового захисту майнових інтересів, що пов’язані з життям, здоров’ям, працездатністю фізичних осіб, формування ефективних механізмів залучення інвестиційних ресурсів, застосування сучасної ринкової інфраструктури та фінансових інструментів.
Позитивними тенденціями розвитку особистого страхування в Україні є:
•захист інтересів населення;
•захист життя і здоров’я населення;
•пожвавлення конкуренції між страховими компаніями, які здійснюють особисте страхування;
•збільшення рівня страхових виплат;
•стимулювання розвитку економіки;
•пожвавлення конкуренції між страховими компаніями, які здійснюють особисте страхування.
3.Перспективи розвитку особистого страхування в Україні Особисте страхування життя в Україні має непогану перспективу, але цю галузь страхування життя в Україні потрібно серйозно реформувати, враховуючи її теперішній стан, а також соціальне значення та притаманний цій галузі потужний інвестиційний потенціал.
За такої ситуації було зрозуміло, що поодинокі заходи не зможуть докорінно виправити ситуацію, проте держава продовжувала практично повністю ігнорувати цю важливу галузь економіки.

Отже, до основних тенденцій розвитку страхових компаній в Україні можна віднести:
•збільшення кількості страхових компаній; укрупнення страховиків; розширення філіальної мережі;
•зростання статутних та резервних фондів;
•підвищення платоспроможності страховиків;
•зростання обсягів страхових операцій з усіх видів страхування.
Серед основних проблем ринку страхування необхідно відмітити наступні:
•низький рівень капіталізації страхових компаній;
•недосконалість законодавчої бази;
•низькі реальні доходи населення;
•недовіра населення до національних страховиків;
•недостатня розвиненість інформаційної мережі, підготовки кадрів та фінансової системи загалом. Кількість угод добровільного страхування (особливо укладених фізичними особами) все ще залишається вкрай незначною. Усе це свідчить про сегментарну активність українських страховиків на небагатьох рентабельних напрямках. Достатньо сказати, що розвиток багатьох видів страхування відбувається не з внутрішньої потреби вітчизняних страхувальників, а лише через вимогу міжнародних ринків – страхування відповідальності перевізника, «Зелена карта», страхування вантажів. Великим попитом страхові послуги користуються в експертно орієнтованих галузях вітчизняної економіки. Успішний розвиток особистого страхування визначається багатьма умовами, головна з яких є наявність страхового інтересу серед потенційних клієнтів страхових компаній.

Аналізуючи процес становлення страхового ринку в Україні, можна зазначити, що подальший успішний його розвиток залежатиме від:
•розширення переліку страхових послуг, підвищення їхньої конкурентоспроможності;
•розширення інфраструктури;
•вдосконалення порядку оподаткування страхової діяльності;
•посилення вимог до порядку створення та діяльності страхових організацій;
•подальшого розвитку законодавчої та вдосконалення нормативної бази;
•створення об'єднань страховиків з найважливіших проблем страхування; подальшої інтеграції України до міжнародних структур;
•створення оптимальної структури співвідношення між обов'язковим і добровільним страхуванням;
•залучення страхового ринку до вирішення найважливі¬ших питань соціального страхування;
•створення комплексної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
•посилення впливу держави на проведення інвестиційної політики з боку страховиків;
•підвищення платоспроможності страховиків.
Важливо також законодавчо вдосконалити систему страхування життя, медичного та пенсійного страхування, страхування політичних ризиків, діяльності товариств взаємного страхування тощо. ВИСНОВОК Отже, аналізуючи історію та основні події в області особистого страхування можна дійти висновку, що починаючи з XVIII століття розвиток цього напряму суттєво зріс. Каталізатором фактору вдосконалення та виходу на новий рівень особистого страхування можна вважати технологічний прогрес та суттєве збільшення прав громадян того періоду. Що стосується України, то тут повноцінному розвитку особистого страхування довгий час заважала монополія на ринку страхування в особі Держстраху СРСР.
Важливою проблемою на страховому ринку України за умов переходу до ринкової економіки, яка потребує державного розв’язання, є низький рівень діяльності зі страхування життя, яке виступає важливим інструментом заохочення інвестицій громадян в економіку України. Але новітній період показав, що люди зацікавлені у страхуванні свого життя та здоров’я.
Операції зі страхування життя в Україні з кожним роком мають тенденцію до спаду. Кількість чинних договорів із року в рік постійно зменшується, незважаючи на загальносвітові тенденції до зростання цього виду страхування. Однак, можна виділити і позитивні фактори, які можна простежити, аналізуючи ринок особистого страхування в Україні. Це захист життя, здоров’я, інтересів населення, збільшення рівня страхових виплат, тощо.
Дякуємо за увагу!
Full transcript