Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A jellem fejlődését meghatározó tényezők

No description
by

Miklós Imréné Nagy

on 10 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A jellem fejlődését meghatározó tényezők

Felhasznált irodalom: Bábosik István: Neveléselmélet
Osiris Kiadó, Budapest, 2004. A jellem fejlődését meghatározó tényezők feltételek:

-belső: életkor, értelmi fejlettség

-külső: környezeti feltételek . Az életkor, a biológiai érés szerepe: Környezeti tényezők: -településkörnyezet
-iskolai hatásrendszer
-a család szerkezeti és pedagógiai jellegzetességei Az értelmi tényezők szerepe: (= a tudatosult erkölcsi elvek, értékek és normák döntő meghatározói a morális cselekvésnek ) A családi körülmények:
Ha a személyi környezet hatásai fejlesztőek, akkor a biológiai életkor párhuzamosan alakul a morális életkorral.
Ha nem, az erkölcsi fejlődés leállhat, megrekedhet egy adott szinten, miközben az életkor előre halad. 13 év körül krízis
a fejlődési folyamatban
kortárs csoporti hatásrendszer Összegezve:
Az életkor szerepét meghatározó fontosságúnak tekintő kutatók is a környezeti hatások szembetűnő befolyására bukkantak. Az irányzat képviselője: J. Piaget

J. Piaget-féle erkölcsi fejlődési koncepció:

heteronóm morál stádiuma - autonóm morál stádiuma

külső környezeti hatások által szabályozott mgt. -
belső személyiségbeli feltételek által szabályozott erkölcsi mgt. szintje

impulzív egocentrikus jelleg
normatartó altruisztikus minőség felé L. Kohlberg, E. Turiel: A moralitásról

4 fő fejlettségi szint:

premorális (= a mgt-t még nem befolyásolják a szabályok) prekonvencionális (= a felnőttek szabályai orientálnak )
konvencionális (=a közösségek elvárásai döntőek )
posztkonvencionális (= az interiorizálódott elvek
autonóm módon vezérlik a mgt-t ) Összegezve:

Az irányzat képviselői a jellemfejlődést nemcsak intellektuális tényezőkkel, hanem motivációs és környezeti okokkal is magyarázzák.

Az értelmi tényezők a moralitás magas szintjének eléréséhez szükségesek, de nem elégséges feltételek. településkörnyezet
Város:
- irányú befolyás
nagyobb közösség
gyengébb kontroll Község:
+ irányú befolyás
kisebb közösség
erősebb kontroll
a – mgt-formák háttérbe szorulnak
+ modellek
gyakoribb értékelés iskolai hatásrendszer speciális v. tagozatos:

egysíkúbb tevékenységi repertoár
szűkebb hatásrendszer általános képzést nyújtó:

szélesebb tevékenységrepertoár
értékközvetítő pedagógiai akciók 1. a nevelő direkt reagál
2. a csoport vagy közösség tagjai által interakciók formájában

A tanulmányi tevékenység mellett
értékközvetítő tevékenységi formák fontossága


magas színvonalú tanulmányi eredmény=
magas erkölcsi neveltségi szint =
közösség interakciós hálózatába való bekapcsolódás (= nevelési szp-ból értékes kölcsönhatások )

Az iskolának törekednie kell, hogy a tanulókat képessé tegye optimális teljesítményre, mert az lehetővé teszi tanulók intenzív bekapcsolódását az önkormányzati tevékenységbe is. diszfunkciós család:
-a gyerek teljes szabadjára engedése
-a törődés hiánya
-túlkövetelés
-elkényeztetés
-túl gyakori büntetés
-munkavégzés hiánya ép családi szerkezet:
-rendszeres önkiszolgáló-és segítő tevékenység
-több gyerek
-testi fenyítés mellőzése
-a család gazdag interakciós hatásrendszere
-kényszerítő módszerek nélkül (= ne túl direkten )
-közvetett orientáló hatásrendszer (= feladatokon
keresztül érvényesül ) Köszönöm a figyelmet! Összeállította: Nagy Miklós Imréné
2013. május 9.
Full transcript