Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

No description
by

Danil Rudenko

on 1 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО

Наприклад, громадянське суспільство визначається як “сукупність неполітичних відносин (економічних, національних, духовно-моральних, релігійних і т.ін.), галузь спонтанного самовиявлення інтересів і волі вільних індивідів і їх асоціацій”.
Визначення терміну" громадянське суспільство"
Основні риси громадянського суспільства
Підтримка громадянського суспільства
Становлення громадянського суспільства у Україні
Україна в огні
Також поняття суспільство визначають як систему забезпечення життєдіяльності соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і передачі від покоління до покоління, системи самостійних і незалежних від держави громадських інституцій і відносин, які мають забезпечити умови для самореалізації окремих індивідів і колективів, реалізації приватних інтересів в потреб, індивідуальних чи колективних.
Суспільство як система
Суспільство - це стійка система горизонтальних соціальних зв’язків, суспільно-політичних орієнтацій і норм суспільної поведінки, що виростає безпосередньо з відносин власності, але не зводиться до них.
Суспільство як норма відносин
На думку відомого західного соціолога Едуарда Шилза, громадянське суспільство, по-перше, є частиною відокремленою і незалежною від держави; по-друге, воно забезпечує права індивідів і зокрема, право власності; по-третє, громадянське суспільство є сукупністю багатьох незалежних економічних одиниць, які діють незалежно від держави і конкурують одна з одною.
Думка психолога
Отже, на підставі всього вищеперерахованого можна сформулювати загальний термін "
громадянське суспільство
".
Висновок
- по-перше, наявністю розвиненої мережі різноманітних відносин між рівними, автономними в своїх діях суб’єктами (окремими громадянами та соціальними групами), які здійснюються без посередництва держави;
Якщо узагальнити різні визначення, то суспільство харакретизується:
- по-друге, існуванням суспільних інститутів (громадських організацій, профспілок, структур місцевого самоврядування, незалежних ЗМІ та ін.), які відображають увесь спектр інтересів громадян та соціальних груп, захищають їх у стосунках з державою
- по-третє, установленою системою цінностей, в основі якої лежать цінності суспільного активізму, моральної і економічної автономії індивіду, сприйняття суспільства як самоцінності.
Отже, суспільство характеризується наявністю розвиненої мережі різноманітних відносин між рівними, автономними в своїх діях суб’єктами, які здійснюються без посередництва держави; існуванням суспільних інститутів, які відображають увесь спектр інтересів громадян та соціальних груп, захищають їх у стосунках з державою; та установленою системою цінностей
Висновок
Підтримка громадянського суспільства є зобов’язанням країн, які вважають себе демократичними. Так, 26-27 червня 2000 року у Варшаві відбулася Урядова зустріч “До спільноти демократій”, в якій взяли участь високі посадові особи з 106 країн світу, у тому числі й з України.
Міжнародні відносини
Громадянське суспільство має певну специфіку, коли йдеться про так звані “посткомуністичні” країни, до числа яких належить і Україна. Частина теоретиків, передусім вихідців зі Східної Європи, визнавали існування в цих країнах елементів громадянського суспільства і за умов панування комуністичних режимів.
Специфіка посткомуністичних країн
На думку В.Тисманеану, громадянське суспільство за умов тоталітаризму включало “незалежні об’єднання, професійні асоціації, релігійні інституції, правозахисні, екологічні і пацифістські рухи, а також інші об’єднання, які мають на меті звільнення індивіда від всеохоплюючої офіційної ідеології”.
Становлення в Україні громадянського суспільства та його інституцій набуває дедалі більшої актуальності в контексті орієнтації нашої держави на європейські цивільнi цінності.
Проблематика
Соціальна неструктурованість суспільства та його надмірна поляризація обумовили той факт, що влада стала об'єктом виняткових інтересів політичної еліти та корпоративних (а фактично олігархічних) груп.
Українська проблема
Як результат боротьби за встановлення справжнього "громадянського суспільства" сьогодні в Україні ми маємо масові заворушення, які можуть перерости у повноцінну громадянську війну, якщо вже не переросли.
#ЄВРОМАЙДАН
ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО
Суспільство як вид відносин
Громадянське суспільство
- це царина, в якій громадяни вирішують конкретні проблеми, тут здійснюється представництво їхніх інтересів, ведеться суспільно значуща діяльність, тобто громадянами береться на себе відповідальність за спільне благо.
У підписаній ними декларації представники країн-учасників зобов’язалися “підтримувати цивільне (громадянське) суспільство, включаючи жіночі організації, неурядові організації, трудові та бізнес асоціації, а також незалежні засоби масової інформації в процесі здійснення ними своїх демократичних прав”.
Водночас проблема має і теоретичну, і практичну значущість з огляду на утвердження нового типу міжнародного й міждержавного спілкування. Для європейських народів, як і для більшості народів світу, домінантою виступає міждержавне порозуміння та толерантне взаємовигідне спілкування, що є умовами цивілізованого діалогу.
Роль, яку в цивілізованих соціумах відіграють партії та громадські об'єднання, в Україні перехопили утворення олігархічного типу.
Результатом стала криза й амбівалентність
ціннісних орієнтацій, при цьому значна частина громадян не приходить на виборчі дільниці, чим фактично ігнорує єдину реальну можливість впливати на політичні процеси.
Мабуть, спроба узурпувати владу в Україні силовим шляхом не була найкращим рішенням, але Україна не мала іншого виходу.
Ні для кого не секрет, що Україна вже багато років є областю iнтересiв багатьох держав. У встановленні "громадянскьо-демократичного суспільства" в тінях вже давно діють треті сили. Отже, в Україні "громадянське суспільство" є лише ілюзією та засобом керування масами.
Презентацію підготував
учень 11-А класу
Руденко Данило
Full transcript