Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU PLANLAMA MODELİ (TECHNOLOGY INTEGRATION PLANNING MODEL)

(ROBYLER, 2006)
by

TC Tayfun Akcay

on 18 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU PLANLAMA MODELİ (TECHNOLOGY INTEGRATION PLANNING MODEL)

TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU
PLANLAMA MODELİ (TECHNOLOGY INTERATION PLANING MODEL)
(Robyler,2006) Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 2.Aşama: Göreceli faydaya karar verme Cevaplanması Gereken Sorular: *Karşılaştığım problem nedir?
*Teknoloji temelli bir yöntem problemi etkili şekilde çözecek midir? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 2.Aşama: Göreceli faydaya karar verme Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 3.Aşama: Hedeflere ve değerlendirmelere karar verme Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli

2.Aşama: Göreceli faydaya karar verme

Cevaplanması Gereken Sorular:


-Karşılaştığım problem nedir?
-Teknoloji temelli bir yöntem problemi etkili şekilde çözecek midir? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 1.Aşama: TPACK üzerinde yansıtma Cevaplanması Gereken Sorular: *Teknoloji bilgim ne düzeydedir?
*Pedagoji bilgim ne düzeydedir?
*İçerik bilgim ne düzeydedir?
*TPACK'in neredesinde yer almaktayım? Cevaplanması Gereken Sorular: *Yeni yaklaşımımla ne gibi öğrenme çıktıları bekliyorum?
*Bu öğrenme çıktılarını en iyi nasıl ölçebilirim? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 4. Aşama: Entegrasyon stratejilerini tasarlama Cevaplanması Gereken Sorular: *Hangi öğretim strateji ve aktiviteleri hedeflere ulaşmada etkili olacaktır?
*Bu strateji ve aktiviteleri teknoloji en iyi nasıl destekleyebilir?
*Teknolojiyi yeterince kullanabilmeleri için öğrencileri nasıl hazırlayabilirim? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 5. Aşama: Entegrasyon stratejilerini tasarlama Cevaplanması Gereken Sorular: *Ortamdaki temel koşullar teknoloji entegrasyonunu için uygun mudur?
*Ne tür araç-gereç, yazılım, medya ve materyallere gereksinim duyulmaktadır?
*Teknolojik kaynaklar öğretim ve öğrenmeyi desteklemek için ne şekilde düzenlenebilir?
*Teknoloji olanaklarının iyi çalıştığından emin olmak için ne tür planlamalar yapılmalıdır? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli 6. Aşama: Entegrasyon stratejilerini ve değerlendirme
ve gözden geçirme Cevaplanması Gereken Sorular: *Teknoloji entegrasyonu süreci ne kadar iyi yürütüldü?
*Entegrasyonu daha etkili kılmak için neler yapılabilirdi? Teknoloji Entegrasyonu Planlama Modeli Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel Koşullar Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel Koşullar Ortak Vizyon *Öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu için okul personeli, eğitim bölge yönetimi ve okul çevresi arasında iyi bir koordinasyon sağlanmalıdır.

*Her yıl entegrasyon için yeterli bütçe ayrılmalıdır.

*Öğretmen yetiştirilmesine önem verilmelidir.

*Teknoloji-müfredat eşgüdümü sağlanmalıdır.

Mevcut olan korunurken yeni oluşturulanda esneklik sağlanmalıdır. Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Güçlendirilmiş Liderler Tüm paydaşlar bilgilendirilmeli, desteklenmeli, güçlendirilmeli ve entegrasyona dahil edilmelidir. Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Standartlar ve Müfredat Desteği *Öğretim içerikleri NETS standartlarını desteklemelidir.
*Öğrenciler için NETS standartları:
Yaratıcılık ve yenilikçilik
Teknoloji kullanımı
Dijital vatandaşlık
Eleştirel düşünme
Araştırma ve bilgi edinme
İletişim ve işbirliği Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Gerekli Kural ve Düzenlemeler *İnternet kullanımı
*Yasal/etik düzenlemeler
*Teknoloji kullanımında eşitlik
*Finansal yardım, yeterli ödenek, hesap verilebilirlik Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Donanım, Yazılım ve Diğer Kaynaklara Erişim *Gerekli kaynağın bulunması
*Donanım ve yazılımların alımı
*Fiziksel ortamların kurulumu, bakımı, güvenliği
*Sürdürülebilirlik Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Yetenekli Personel ve Profesyonel Gelişim Olanakları *İlk elden deneyime (uygulayarak öğrenme) önem verilmesi
*Zaman boyunca öğrenmenin gerçekleşmesi
*Model olma, mentörlük ve koçluk
*Eğitim sonrası uygulama olanağı sunma Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Teknik Destek Teknik bir problem anında öğretmenlere anında destek sunulmalı, problemin çözümünde öğretmen yalnız bırakılmamalıdır. Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Uygun Öğretim ve Değerlendirme Yaklaşımları Kullanılan teknoloji entegrasyonu yaklaşımıyla uygun değerlendirme etkinlikleri gerçekleştirilmelidir. Teknoloji Entegrasyonu İçin Gerekli Temel
Koşullar Tüm paydaşların destek olması Entegrasyon süreci sonrası paydaşların hepsinin de bir şekilde kazançlı çıkacağı ortaya konulmalıdır. Kaynakça:
Robyler ve Doreing, (2010). Integrating educational technology into teaching. Boston:Pearson. Hazırlayan: Muhterem Dindar
Full transcript