Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ÖTMG - Müzik Öğretim Materyalleri

No description
by

Ajda Şenol

on 3 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ÖTMG - Müzik Öğretim Materyalleri


Müzik Öğretiminde Kullanılan Yaygın Materyal Çeşitleri
Ders Kitapları
Dergiler
Resim ve Grafikler
Gerçek Nesne ve Modeller
Çalışma yaprakları
Bulmacalar
Kesme-yapıştırma-
katlama-yap-bozlar
Albümler

Kitaplar
Kitap içindeki şarkılar
Doğru basılmış mı? Biçimsel olarak doğru bestelenmiş mi? (Prozodi, ses örgütleri, dinamikler, tempo, vb.)
Güzellik orijinallik (her kitapta bulunanlardan mı?)
Yerindelik (konu ile ilgililik)
Kolaylık (söyleme çalma kolaylığı, ne kadar süreye ihtiyaç duyulduğu vb.)
Kılavuz kitaplara eşlik eden CD, video vb gibi materyaller var mı?
Gerçek Nesne ve Modeller
Gerçek nesneler;
Somut ve kalıcı öğrenmeler sağlar
Genellemeyi kolaylaştırır
Bireysel olarak eğitim sağlar.

Öğretim Materyalleri
Kendimiz üretebiliriz
Mağazalardan satın alabiliriz (elektrikli araçlar, kırtasiyede satılan araç gereçler gibi)
Sipariş vererek ustalara yaptırabiliriz (bir modele bakarak yaptırılan vurmalı bir çalgı, ses çubukları vb.)
Ödünç alıp kullanabiliriz (yöresel özellikte bir halk çalgısı vb.)

Öğretim materyali üretirken
belli başlı aşamalar vardır:
1. Planlama
2. Tasarlama
3. Üretme
4. Uygulama
5. Geliştirme
6. Saklama

ÖTMG - Müzik Öğretim Materyalleri
Müzik dersi
araç-gereçleri:
Araç-gereç:
Öğretme, öğrenme etkinliklerinde kullandığımız yardımcı kaynaklar araç-gereç ikilisinden oluşur.
Araç:
Daha çok mekanik nitelikteki yardımcı olup; gereci sunmada vazgeçilmez öğedir. Örnek: Tepegöz, bilgisayar, televizyon.
Gereç ise;
daha çok yazılı basılı nitelikteki yardımcı olup, aracın vazgeçilmez öğesidir. Örnek: Tepegöz asetatı, bilgisayar ve televizyon programları.

Müzik Öğretiminde yaygın olarak kullanılabilecek Araç - Gereç Çeşitleri:
Dizekli Tahta
Bilgisayar
Flash Bellek
Tarayıcı (Scanner)
Dijital Kamera
Dijital Fotoğraf Makinesi
Web Kamerası
Dijital ses kayıt cihazı
Cep telefonu
Laptop
Tepegöz
Video projektör
Projeksiyon Cihazı

Slayt Makinesi
Radyo Teyp
Televizyon
Video
VCD-DVD
Metronom
Diyapazon
Piyano
Orff çalgıları (ritmik-melodik)
Blokflüt
Melodika
vb.
Kuklalar
Şimşek kartlar
Eğitici CD ler
Powerpoint sunumları
Müzikli oyuncaklar
Müzikli masallar/hikayeler
Anekdotlar Fıkralar
Çizgi Filmler
Resim ve Grafikler
Düz resimler:
Fotoğraf makinesiyle çekilmiş resimler, gazete, mecmua, kitap gibi basılı materyallerde yayınlamış resimler, posterler bu gruba girmektedir.
Çizgi resimler:
Bir kişiyi, bir objeyi ya da olayı basit çizgilerle anlatan resimlerdir. Tahtaya kolayca çizilebileceği gibi önceden hazırlandığı sınıfta da gösterilebilir.
Duvar resimleri:
Belli bir amaç için hazırlanmış resimleri daha büyük boyularıyla görüntülemek için hazırlanmış ve duvara asılan büyük tablo halindeki resimlerdir.
Kuklalar
Kukla insan hayvan ya da diğer canlıları biçimsel olarak yapıp hareket ettirme ve seslendirme suretiyle kullanılan materyallerdir.
Özellikle okul öncesi ve ilköğretim yıllarında çok etkilidir.
Dersin başında dikkat çekmede ve dersin ilerleyen aşamalarında zenginleştirici olarak kullanımı önemlidir.
Hazırlanması ucuzdur. En imkansız yerde bile rahatlıkla atık maddelerden yapılabilir.
Örn. Enstrüman resimlerini tanıtan kuklalar yapılabilir.. (yaylı, üflemeli, vurmalı vb. gibi çalgı ailesini tanıtan kuklalar)

Çizgi Filmler
Çizgi filmlerin çoğunda nitelikli ve eğitici düzeyi yüksek olan müzikler kullanılmaktadır..

Görsel olarak hareket ile de paralel giden müzikler olduğu için eğitim düzeyi yüksek olan materyallerdir.

Albümler
Müzik ile ilgili çeşitli durumları anlatan fotoğraf albümleri hazırlanabilir (örn. çalgı ailesi grupları albümü, bestecilerin albümü, müzikteki dönemler albümü, ülkelerin kullandıkları müzik enstrümanları albümü. vb..)

Ders kitabı hazırlarken veya seçerken
dikkat edilmesi gerekenler
İçerik
Eğitim programı ile tutarlı olmalı ve hedeflere uygun düzenlenmiş olmalı
Okunabilir olmalı
Çocuğun düşünme ve sosyal becerilerini geliştirmeli
Kitaplarda kavramların tanımları, olayların açılanması, ilkeler, bunlarla ilgili örnek olaylar, olası çözümler vb. yer almalıdır.
İçerdiği sorular çeşitli olmalıdır.

Müzik ders kitapları incelerken…
Öğretmen
nesne ve modelleri sınıfa getirmeden önce denemeli…

Tasarlama
Model var mı?
Varsa, modele bakarak kendimiz tarafından üretilebilir ya da sipariş verilerek üretilebilir.
Yoksa, kendi özgün materyalimizin bir modelini çizerek/çizdirerek üretilebilir

Üretme
Gereç Listesi Hazırlama
Gereçleri sağlama
Üretmen
Ön denemeler

Uygulama
Materyalin kullanım yerinde uygulama yapılması önemli (sürekli kullanabiliniyorsa yapılmalı)
Materyalde dikkat çeken herhangi bir kusur, kullanışı olmayan bir özellik var mı?
Düzeltilebilecek bir kusur ise nasıl düzeltilmeli?

Geliştirme
Uygulama sürecinde alınan notlara göre geliştirme olanakları araştırmalı
Nasıl daha kullanışlı, daha dayanıklı, daha güzel……hale getirilebilir.

Saklama
İyi üretilmiş ve iyi korunmuş materyallerin zaman ve emek açısından ve maddi açıdan ekonomi sağladığı gerçektir.
Saklamak için uygun bir yer bulunmalıdır.
Derslikteki materyallere göre hazırlanmış dolaplar, mobilyalar, vitrinler, etajerler, kapalı bölmeler, vb. alanlar ve ortamlar yaratılmalıdır.

Planlama aşamasında dikkate
edilecek noktalar:
Amaç
İlkeler
Yardım alınabilecek insan gücü
Bir Programa Bağlanma
Giderler
Kullanım olanakları

Öğretim materyali hazırlamada
dikkat edilmesi gereken noktalar

Materyalde yer alan bilgiler doğru ve gerçekçi olmalı
Materyal güncel verilerle oluşturulmalı ve gerçek yaşamı yansıtmalı
Hedef ve kazanımların gerçekleştirilmesine yardımcı olmalı
Materyal üzerindeki öğreler anlamlı bir bütün oluşturmalı
Materyal öğrencilerin kullanabileceği şekilde pratik ve kullanışlı olmalı
Basit, sade ve anlaşılır olmalı
İçeriğin ana hatlarına uygun bir şekilde hazırlanmalı
Öğrencilerin özelliklerine uygun olmalı
İlgi çekici olmalı ve göze hoş gelmeli
Kullanılan öğeler materyal alanına düzenli bir şekilde yerleştirilmeli
Materyal öğrencileri yaratıcı yeni ürünler geliştirmeye isteklendirmeli
Özellikle dikkat çekmesi istenilen renk, kalın çizgi, çerçeve içine alma vb.
belirginleştirici unsurlarla desteklenmeli
Materyal üzerinde konu dışı en ufak bir öğe bulunmamalı
Materyal ekonomik ve hazırlanması kolay olmalı
Sağlam ve tekrar tekrar kullanılabilecek şekilde hazırlanmalı,Öğrenciler ihtiyaç duyduklarında kullanımlarına açık olmalı
Full transcript