Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Narzędzia programistyczne

No description
by

Mateusz Woźniak

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Narzędzia programistyczne

Narzędzie programistyczne
Narzędzie programistyczne rogram komputerowy służący do tworzenia, modyfikowania, testowania i konserwacji oprogramowania.Przykłady narzędzi programistycznych to: kompilatory, asemblery, debuggery i zintegrowane środowiska programistyczne.
Edytory
Program służący do wprowadzania zmian w jakimś dokumencie. Zazwyczaj używane w znaczeniu edytor tekstu. Bardziej zaawansowane edytory tekstu bywają nazywane procesorami tekstu.
W zależności od typu edytowanego dokumentu rozróżniamy:
-edytor tekstu
-edytor stron WWW
-edytor dźwięku
-edytor grafiki
-edytor gry
-edytor wideo
-edytor XML
Debugger
Program komputerowy służący do dynamicznej analizy innych programów,
w celu odnalezienia i identyfikacji zawartych w nich błędów, zwanych
z angielskiego bugami. Proces nadzorowania wykonania programu za pomocą debuggera określa się mianem debugowania.Podstawowym zadaniem debuggera jest sprawowanie kontroli nad wykonaniem kodu, co umożliwia zlokalizowanie instrukcji odpowiedzialnych za wadliwe działanie programu.
Zintegrowane środowisko programistyczne
Aplikacja lub zespół aplikacji służących
do tworzenia, modyfikowania, testowania
i konserwacji oprogramowania. Aplikacje będące zintegrowanymi środowiskami programistycznymi charakteryzują się tym,
że udostępniają złożoną, wieloraką funkcjonalność obejmującą edycję kodu źródłowego, kompilowanie kodu źródłowego, tworzenie zasobów programu, tworzenie baz danych, komponentów i innych.
Przykłady IDE
Kompilator
Narzędzia programistyczne
Przykłady debuggerów
GNU Debugger
Debugger będący częścią projektu GNU, napisany w 1988 r. przez Richarda Stallmana. Program obsługuje wiele architektur komputera i jest dostępny dla wielu systemów operacyjnych. Zazwyczaj zamiast pełnej nazwy używa się akronimu GDB. GNU Debugger jest dostępny na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU.
Okienkowy debuger na platformę x86 napisany przez Ołeha Juszczuka w roku 2000. OllyDbg jest programem wolnym od opłat, pomimo iż jego licencją jest Shareware. OllyDbg umożliwia prosty sposób poszerzania swoich możliwości poprzez sprawny system wtyczek.
OllyDbg
Program narzędziowy firmy Borland. Został napisany dla systemów MS-DOS i Windows. Inne narzędzia z zestawu to Turbo Assembler i Turbo Linker. Programy te występują w wersjach 16 i 32 bitowych.
Turbo Debuggerp
Znany debugger dla systemu Windows (95/98/NT/2000/XP), oferujący duże możliwości. Umożliwia śledzenie wykonywania kodu, ma wbudowanego disassemblera. Działa w niskopoziomowym trybie jądra (kernela), przez co umożliwia debugowanie sterowników, jest też często wykorzystywanym narzędziem do łamania zabezpieczeń programów (nag-screen, rejestrowanie, CD-protection itp.)


SoftICE
Program służący do automatycznego tłumaczenia kodu napisanego w jednym języku (języku źródłowym) na równoważny kod w innym języku. Proces ten nazywany jest kompilacją. W informatyce kompilatorem nazywa się najczęściej program do tłumaczenia kodu źródłowego w języku programowania na język maszynowy. Niektóre z nich tłumaczą najpierw do języka asemblera, a ten na język maszynowy jest tłumaczony przez asembler.
Zintegrowane środowisko programistyczne, obsługujące języki C i C++, na licencji GPL, dla systemów rodziny Windows i Linux. Jest zintegrowany z MinGW, czyli z windowsowym portem kompilatora GCC.
Dev-C++
Anjuta
Zintegrowane środowisko programistyczne dla GNOME. Obsługuje języki C i C++. Zawiera menedżera projektu, kreatora aplikacji, interaktywny debuger i wygodny edytor kodu źródłowego z kolorowaniem składni, automatycznym formatowaniem kodu, podpowiadaniem argumentów funkcji i ułatwionym przeglądaniem kodu oraz wbudowany emulator terminala.
Wieloplatformowe, zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) na licencji GNU, oparte na projekcie Scintilla. Wspiera języki C, C++ oraz Fortran. Program jest napisany w C++ z wykorzystaniem wieloplatformowej biblioteki wxWidgets.
Code::Blocks
Lekki, wieloplatformowy, oparty na GTK+ edytor tekstu bazowany na Scintilli i zawierający podstawowe cechy zintegrowanego środowiska programistycznego. Jednym z celów przy tworzeniu Geany jest ograniczenie zależności od innych pakietów oraz skrócenie czasu ładowania.
Geany
Full transcript