Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MODAL

No description
by

Kristen Jaye de Guzman

on 28 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MODAL

Work Experience
Photos
Interests
Status Update:
URI NG MODAL
like comment share
1. Nagsasaad ng pagnanasa, paghahangad at pagkagusto
Mga Halimbawa: Gusto kong mamitas ng bayabas.
Ibig kong matupad mo ang iyong pangarap sa buhay.
2. Sapilitang pagpapatupad
Halimbawa: Dapat sundin ang sampung utos ng Panginoon.


Shared a Link
like comment share
Education
Lives In
Ito ay tinatawag na malapandiwa. Ito ang mga panguring na may kahulugan tulad ng pandiwa. Tinatawag din itong pandiwang pantulong.
Shared a Photo
like comment share
Hindi nagbabago
at wala silang aspekto.
3. Hinihinging mangyari
Halimbawa: Kailangan mong magpursigi sa iyong pag-aaral.
4. Nagsasaad ng posibilidad
Halimbawa: Maaari ka bang makausap mamaya?
Puwede kang umasenso sa buhay
MODAL
1. Bilang malapandiwa

Gusto
niyang
makaahon
sa hukay.

Ibig
ng puno at ng baka na
kainin
ng tigre ang tao.

(Ang gusto at ibig ay ginamit bilang malapandiwa subalit di tulad
ng ganap na pandiwa wala itong aspekto.)

2. Bilang panuring na may kahulugang tulad ng pandiwa


Gusto
niyang
maglakbay
muli.

(Ang salitang gusto ay nagbibigay turing sa salitang maglakbay
na isang pandiwang nasa anyong pawatas. )


Ibig
ng kuneho na makita ang hukay kung saan nahulog ang tigre.

(Ang salitang ibig ay modal na nagbibigay turing sa salitang
makita na isang pawatas.)The pawatas is used with huwag, don’t to express a negative command.

4) Ginagamit ang pawatas kasama ng huwag upang ipahayag ang pagbabawal ng aksyon.

Gamit ng Anyong Pawatas

I wish we would go the Philippines.
I hope I am able to graduate already.
Just write for now.

(I think) it would be good to swing to Cebu.

Sana magpunta tayo sa Pilipinas.
Harinawang makatapos na ako ng pag-aaral.
Magsulat ka na lang muna.
Mabuti sanang magdaan sa Cebu.


Gamit ng Anyong Pawatas

In general, the infinitive form of the verb denotes action or action that has not happened yet.

Sa pangkalahatan, ang aksyon na tinutukoy ng anyong pawatas ay hindi pa nangyayari.

Gamit ng Anyong Pawatas

Use of the Infinitive form

Gamit ng Anyong Pawatas

Gusto kong maglakbay.
Ayaw niyang sumakay ng tren.
Kailangan kong magbayad ng tiket.
Dapat mong dalhin ang pasaporte mo.
Dapat magbayad ka na ng travel tax.
Ikaw dapat ang mag-askikaso ng papel mo.

Gamit ng Anyong Pawatas

5) Ginagamit ang pawatas kasama ng mga modal o pantulong na pandiwa tulad ng gusto (like), ayaw (don’t like), kailangan (need to), dapat (should, ought to, must), pwede (can), maaari (can), at mabuti sana (maybe it’s better), baka sa panaganong pasakali; at pang-abay na pagkatapos (after) at Bago. (Before) + present progressive na pandiwa sa Ingles.

Gamit ng Anyong Pawatas

Don’t leave.
Don’t turn (to the) right.

Huwag kang umalis.
Huwag kayong lumiko sa kanan.

Gamit ng Anyong Pawatas

Let’s travel now.
Come on, let’s travel.

Maglakbay na tayo.
Halika, biyahe tayo!

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used to persuade or enjoin.

3) Ginagamit ang pawatas sa panghihikayat.

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used in sentences that express a wish or suggestion.

2) Ginagamit ang pawatas sa mga pangungusap na nagpapahayag ng pagnanais, pagmumungkahi.

Gamit ng Anyong Pawatas

(You) Stand up.
(You) Eat this.
(You, pl) look at Berren.
(You) forget him.

Tumayo ka.
Kainin mo ‘to.
Tingnan n’yo si Berren.
Kalimutan mo siya.

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used to express commands or to give directions.

1) Ginagamit ang pawatas sa pagbibigay ng utos o pagbibigay ng direksyon.

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used with sentences with a dependent clause beginning with Mabuti pa…

6) Ginagamit ang pawatas sa mga pangungusap na may di-malayang sugnay na pinangungunahan ng Mabuti pa (it’s better).

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used with sentences with a dependent clause beginning with Mabuti pa…

6) Ginagamit ang pawatas sa mga pangungusap na may di-malayang sugnay na pinangungunahan ng Mabuti pa (it’s better).

Gamit ng Anyong Pawatas

The pawatas is used with modals or helping verbs like gusto, ayaw, kailangan, dapat, pwede, maaari, mabuti sana in the subjunctive mood (Webster, 1988:1334) and adverb, pagkatapos and Bago + present progressive tense in English.

5) Ginagamit ang pawatas kasama ng mga modal o pantulong na pandiwa tulad ng gusto (like), ayaw (don’t like), kailangan (need to), dapat (should, ought to, must), pwede (can), maaari (can), at mabuti sana (maybe it’s better), baka sa panaganong pasakali; at pang-abay na pagkatapos (after) at Bago. (Before) + present progressive na pandiwa sa Ingles.
Ano nga ba ito?
Full transcript