Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Genrepedagogik och digital teknik

No description
by

Mina Anger

on 9 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Genrepedagogik och digital teknik

Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt
och
digital teknik


Stöttning och modellering
Visa
hur
istället för att förklara

Ben 1
, teori om lärande – Vygotsky – sociokulturellt perspektiv
Ben 2
, teori om språk – Halliday – funktionell grammatik
Ben 3
, pedagogisk modell - Martin, Rothery – basgenrer, cirkelmodellen
Genrepedagogik
Läs texter på området - tillsammans på tavlan
1.
Fas 1: Bygga upp kunskap om ämnesområdet
2.
2. Modellering och dekonstruktion
3.
1.
3. Gemensam textkonstruktion
4
4. Skriva en individuell text
Hur inleder vi bäst?
Vilket tempus skriver vi i?
Rubrik?
Vad ska vi skriva om i varje fas?
Hur inleder vi varje fas? Variation!
Hur ska vi avsluta?
Ger mönster och stategier för det egna textskrivandet
Utvecklar elevernas metaspråk att tala om texter - underlättar kamratrespons
Orientering
Händelse 1
Händelse 2
Händelse 3
Personlig
kommentar
Slutkommentar
Skriva en egen text och använda sig av mönster och språk från modelltext och gemensam text
Bearbetning genom t ex matris och kamratbedömning
Redovisning
2 stars and one wish
hur ger vi alla elever ett skolspråk?
Hur ger vi alla elever samma möjligheter?

2000 timmars högläsning eller inget?
10 000 svenska ord eller inga?
Skolspråket nytt för alla
Varför genrer?
Att känna igen och kunna skriva/läsa skolans olika genrer redan tidigt underlättar skolframgång
Lgr 11
"Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt"
Alla texter kan delas in i genrefamiljer
Berättande, faktamässiga, evaluerande (Martin & Rose)

Varje genre har ett eget syfte, ett eget språk och en egen struktur
Istället för att förenkla - stötta- modellera
Våra elever kan inte tillräcklig svenska -
Vad gör jag?
Förenklar - använder berättande text och/eller enklare ord?


Stöttar och modellerar?
eller
Vi lär i samspel med andra
Vygotsky
Närmaste utvecklingszon
Stöttor och modeller
Cummins
Hajer 2002
Flippa ditt klassrum
Expertgrupper och hemgrupper -
Skriv gemensamt i hjärntorget
Vad vet ni? -
gör en gemensam mindmap
Popplet eller på den interaktiva tavlan och spara som dokument
Välj ut en text som ni tittar på tillsammans på tavlan/projektorn
Läraren dekonstruerar texten- visar textens beståndsdelar
Ett matteexempel
Dekonstruktionsmatris
men
Skriv "tillsammans" på tavlan
Du som lärare skriver på datorn och texten kommer till inför elevernas ögon. Eftersom texten skrivs i datorn finns den för alla elever att tillgå.
Metaspråk
Den formativa grammatikens språk.
Processer
Deltagare
Omständigheter
Nominalfraser
För mer info om genrepedagogik och språkutvecklande arbetssätt:
www.nyisvenskaskolan.blogspot.se
http://www.ur.se/Tema/Genrepedagogik-i-Rinkeby
"Låt språket bära"
Tack till:


Jessica Hyrefelt för inspiration, lån av bilder och film (23) till Prezin
Öpedagogen - för lån av filmer (Instruerande text + matteexempel)
Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt kan vara mycket:
Genrepedagogik
Reading 2 Learn
Reciprocal Teaching: En Läsande klass/Lässtrategier
TCRWP
Explicit undervisnng
Stöttning
Modeller och modellande
"Do what you teach"
Visuellt
Höga förväntningar
Lärarlett men elevaktivt
Expertord
Majke Haijer
En läsande klass
Hanna Stehagen
Våra elever har för låg läsförståelse-
vad gör jag?
Ger dem mer lästid, fler läsförståelsetexter och mer läsläxa?
eller
Stöttar och modellerar?
Full transcript