Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Miljoenen notaris

description
by

Ivo Lucas

on 30 September 2009

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Miljoenen notaris

Miljoenen Nota
Gemaakt door Ivo Lucas Klas: Havo Schakel Prinsjesdag Rijksuigaven 2007/2008 Justitie ontwikkelingssamenwerking Ontwikkelings samenwerking Financiering

Het grootste deel van het budget voor ontwikkelingssamenwerking komt van overheden van rijke landen. In 2008 gaven deze overheden samen 120 miljard dollar aan officiële ontwikkelingshulp. De Verenigde Staten waren in 2008 in absolute zin de grootste donor, met een hulpbudget van 26 miljard dollar. Nederland bezette de zesde plaats met bijna 7 miljard dollar. België gaf 2,4 miljard dollar. [3]

Relatief gezien zijn Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland en Luxemburg de grootste donoren: zij besteden minimaal 0,7% van hun budget aan ontwikkelingssamenwerking. Daarmee voldoen zij aan een internationale norm, die leden van de OESO in 1970 met elkaar afspraken.

Naast overheidshulp komt een belangrijk deel van ontwikkelingshulp van uit particuliere kanalen, zoals ontwikkelingsorganisaties, bedrijven en burgers. Nederlandse ontwikkelingsorganisaties hebben een gezamenlijk budget van 1,3 miljard euro.[4] Justitie Het kabinet wil “onderbouwde keuzes mogelijk maken door inzicht te verschaffen in besparings-opties en mogelijke gevolgen, zonder oordeel over de wenselijkheid.”, aldus de Miljoenennota.

Dat willen we allemaal wel. Het kabinet kiest er voor, om op ieder beleidsterrein 20% aan besparingen te zoeken. Onder het mom: als het voor 100 Euro kan, dan kan het ook voor 80 Euro. Dat is de kaasschaafmethode. Fundamentele keuzes worden daarbij niet gemaakt: het blijft een kaas, alleen dan afgeschaafd en kariger.

Dat kan natuurlijk beter. We gaan dus eerst denken: wat hebben we nodig, wat alleen de overheid kan regelen? De rest doen we zelf wel of regelen we onderling.

De minarchie+ variant komt dan mooi uit: De minarchie+ variant heeft drie primaire beleidsterrein (defensie, politie en justitie) en drie secundaire beleidsterreinen(infrastructuur, zorg en onderwijs).

De primaire beleidsterreinen moeten betaald worden uit BTW en accijnsen; de secundaire beleidsterreinen uit gesloten fondsen, waarbij de inkomsten per fonds net zo veel bedragen, als dat het fonds uitkeert (+overhead).

Hoe zou de miljoenennota er dan anno 2010 uitzien? Als volgt:
Uitgaven:
Politie 11,5 miljard
Defensie 8,1 miljard
Justitie 5,9 miljard
rente staatsschuld: 22,0 miljard
Overige begrotingen/ uitgaven 5,5 miljard
totaal uitgaven 53 miljard onderwijs cultuur en wetenschap Doel, resultaten en beoordeling
Het ministerie zegt zelf: "Wij werken aan een slim, vaardig en creatief Nederland".

Het ministerie wordt steeds meer betrokken bij niet alleen de beroepsmatige scholing, maar ook het verwerven van competenties, de emancipatie, een gezonde levenswijze, democratisering van de samenleving, het bijbrengen van "normen en waarden", de integratie van allochtonen en meerdere. Het ministerie wordt gecontroleerd door de Tweede Kamer. Actuele zaken die spelen zijn de aanpassing van de Leerplicht; de Kwalificatieplicht, het aanpakken van het Verzuim en het aktieprogramma Onderwijs Bewijs, waarbij wordt onderzocht wat wel en niet goed werkt in het onderwijs.
M & O
Management
Organisatie
Comunicatie M & O
Management
Organisatie
Comunicatie Vragen? onderwijs cultuur en wetenschap M & O
Management
Organisatie
Comunicatie prinsjesdag 2009
Full transcript