Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Repetition inför NP i Shk

Min repetition inför NP i Shk. Använder du den så lämna gärna en kommentar!
by

Stina Larsson

on 17 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Repetition inför NP i Shk

STINAS Repetition inför NP i Shk
Så styrs Sverige
Vi har val vart fjärde år i Sverige. Vi är ju en
representativ
demokrati, vi väljer representaneter.
När vi röstar är det till
tre val
: Riksdag, kommun och landsting. Vi har också
kyrkoval
vart fjärde år och val till
Europaparlamentet
vart femte år.
Skilj på
Folkomröstning
och "vanligt" val! Folkomröstning gäller en specifik fråga och är rådgivande.
LAG OCH RÄTT
Massmedia
De sju diskrimineringsgrunderna
Det ekonomiska kretsloppet
Demokrati och diktatur
EU
Ansvarsfördelning
Massmedierna har flera uppgifter: (FIGU)

FÖRKLARA
INFORMERA
GRANSKA
UNDERHÅLLA

Skilj på:

Public service
- reklamfri tv och radio (SR, UR och SVT). Finansieras (betalas) med hjälp av tv-avgiften.
Reklamkanaler
(alla andra kanaler)
Finansieras med hjälp av reklamtid.
Demokrati = folkstyre

I en demokrati
finns många friheter, yttrandefrihet, tryckfrihet, demonstrationsfrihet, religionsfrihet med mera. I en demokrati finns det ingen som kontrollerar vad man får säga eller skriva, det är till exempel okej att kritisera de som styr i landet. Men som alltid är det
förbjudet
att kränka någon.

I en diktatur
är det bara några åsikter som tillåts. Media får inte säga/skriva vad de vill och alla människor är inte lika mycket värda.
Enligt svensk lag är det förbjudet att diskrimineras på grund av:

1.
KÖN

2.
KÖNSIDENTITET/ KÖNSUTTRYCK

3.
ETNISK TILLHÖRIGHET

4.
RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING

5.
FUNKTIONSNEDSÄTTNING

6.
SEXUELL LÄGGNING

7.
ÅLDER
SVENSKA MYNDIGA MEDBORGARE
RIKSDAG
-
349 platser
, fördelas efter valresultatet - proportionellt valsystem - minst 4 % av rösterna.
-
Bestämmer
i Sverige, stiftar
lagar
,
granskar
regeringens arbete, beslutar om
budget
.
- Utser regering och beslutar om statsminister efter förslag från riksdagens
talman
.
- Lämnar förslag på lagar/lagändringar:
Motioner
.
- De som inte bildar regering utgör istället
oppositionen
.
- Du måste vara svensk medborgare för att få rösta i Riksdagsvalet. Du kan både personrösta och lägga din röst på ett parti.
REGERING
Grundlagarna
Grundlagarna är ett lands viktigaste lagar. De
STYR
landet och är svåra att ändra på. Sveriges fyra grundlagar:
S
- Successionsordningen (Monarkin)

T
- Tryckfrihetsförordningen

Y
- Yttrandefrihetsgrundlagen

R
- Regeringsformen
Stat:
Försvaret, Polis, Arbetsförmedling med mera.

Kommun:
Skola, bibliotek, socialtjänst, badhus, äldreomsorg m.m.

Landsting:
Hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik

Tingsrätt-Hovrätt-HD
TINGSRÄTT
Det finns 48 tingsrätter i Sverige. Här sker alla rättegångar.
Om den dömde är missnöjd med sin dom så kan han/hon
överklaga
domen till
Hovrätten
, en högre domstol är tingsrätten.

HOVRÄTT
Det finns sex hovrätter i Sverige. Er närmsta ligger i Jkpg/Gbg.

Alla domar som överklagas från tingsrätten tas inte upp i hovrätten.

Är man inte nöjd med hovrättens dom så kan även den domen överklagas. Då överklagar man till Högsta Domstolen (HD)
HD -
Högsta Domstolen
Det finns bara en Högsta domstol.
Den ligger i Stockholm.

HD tar bara upp fall som kan vara mönster för hur domstolarna ute i landet ska döma i liknande fall. Det kallas för
prejudikat
.
Överklaga...
Överklaga....
48
Prissättning
Prissättning beror på
utbud
(mängd varor ) och
efterfrågan
(hur många som vill köpa).

Litet utbud
-> Högre priser
(Tänk ett paraply att sälja och regnet öser ner, alla vill ha paraply).
Stort utbud
-> Lägre priser.
(Massa paraplyer...)

Liten efterfrågan
-> Längre priser.
Stor efterfrågan
-> Högre priser.

Är det ngt många vill ha kan priset höjas - man får sålt det ändå.


DEMOKRATI, POLITIK,
MASSMEDIA, LAG & RÄTT

ORGANISATIONER
SAMHÄLLSEKONOMI
Falköpings kommun
Var femte år har vi val till
Europaparlamentet
. Varje land har olika många ledamöter beroende på hur många som bor i varje land. Svenska partier samarbetar med motsvarande partier i andra länder.

Ministerrådet -
Är EU:s högsta beslutande organ och det är de som stiftar EU:s lagar. Har hela tiden olika medlemmar. Skolfrågor - ländernas skolministrar ses. Miljöfrågor - ländernas miljöministrar ses.Olika många röster beroende på folkmängd.
-Europeiska Unionen
Det/ de partier som får flest röster i valet får bilda regering.

Regeringen ska helst ha Riksdagens förtroende i så mycket som möjligt. Annars blir det väldigt svårt att vara regering. Detta kallas för
parlamentarism
(man behöver parlamentets stöd).

Uppgifter:
* Regeringen ska
göra
det som Riksdagen har bestämt (
Verkställa
besluten).
* Styr och "sköter" Sverige, försvaret och utrikespolitiken.
* Lämnar
propositioner
=
förslag på lagar/lagändringar
. (Som måste godkännas av Riksdagen).
* Tar fram ett förslag på en
budget
varje år. (Budget = En plan för vad man ska lägga pengar på). Denna måste godkännas av riksdagen.
FN
- Förenta Nationerna
En samarbetsorganisation vars främsta uppgift är att bevara freden. Startade efter andra världskrigets slut för att inget sådant skulle hända igen.
Har tagit fram
MR
- de mänskliga rättigheterna (1948). Många länder är överens om att MR ska följas men alla har inte gjort dem till egen lag än.
MR innebär rättigheter som alla människor borde ha rätt till, till exempel tak över huvudet, trygghet, religionsfrihet och så vidare.
FN:s organisation
Säkerhetsrådet
. De har det yttersta ansvaret för freden, får ingripa i konflikter och beslutar om sanktioner, t.ex. att man vägrar hjälpa/ge stöd till ett land om de inte följer MR. Här tas beslut som medlemsländerna
måste
följa. Här sitter 15 länder varav 5 är permanenta med
vetorätt
(USA, Kina, Ryssland, Frankrike, GB) och som alltid haft en plats i säkerhetsrådet. Det betyder att
ett
av dessa länder kan stoppa att FN agerar i en konflikt. Här har det bland annat låst sig vad gäller Syrien-konflikten.

Generalförsamlingen
är de som tar beslut. Det är dock inte bindande beslut utan förslag/
resolutioner
. Här har varje medlemsland en röst.
Hushåll i Sverige
STATEN
- kommun, landsting, stat
Det vi äger tillsammans.
Lön
Bidrag
social,
barn,
bostad
Arbete
Skatt
PRIVAT SEKTOR
Arbete
Pengar
Lön
Varor
Arbetsgivaravgifter
Moms
Har man jobb arbetar man
antingen
i den
Offentliga sektorn
(stat, kommun, landsting)
eller
i den
Privata sektorn
(olika företag som
inte
ägs av alla i Sverige).
OFFENTLIG SEKTOR
- ägs av privatpersoner
EKONOMISKA KRETSLOPPET
(kort)
DET EKONOMISKA KRETSLOPPET
STINA
OFFENTLIG SEKTOR
(Fkpgs kommun)
Arbete
Lön
PRIVAT SEKTOR
Pengar
Varor, mat, kläder
STATEN

Skatt (Moms, 20 %)
Jkpg kommun,
24 %
Skatt, 31 %
Arbetsgivaravgifter, ca 31 %
Barnbidrag
ev. Bidrag
Landsting,
7%
ev. Bidrag
31 %
ev. Bidrag
Arbetsgivaravgift
ORD OCH BEGREPP
Att frihetsberöva någon:
1. Gripa
(ta någon, förhörs genomförs)
2. Anhålla
(om personen är misstänkt kan den anhållas, den blir så tagen i förvar, ofta i arrest)
3. Häkta
(personen är inlåst i väntan på rättegång, stor misstanke
finns)

Åtal:
När
förundersökningen
är klar beslutar åklagaren om åtal ska väckas eller inte. Finns det ett tillräckligt underlag som visar att ett brott har begåtts och att en gärningsperson kan knytas till brottet ska åtal väckas. Åtal innebär att åklagaren lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Stämningsansökan innehåller information om vem som misstänks för brottet, vilka brott det handlar om och vilken bevisning som åklagaren har.

Rättegång
och
Dom
Advokat
- Hjälper den som är åtalad (misstänkt) för ett brott.
Åklagare
- Hjäper den som är målsägande/utsatt för ett brott.
Vittne
- Den som har sett/hört någon göra något
Bevis
- Sånt som kan hjälpa till att fria/fälla någon, till exempel sms, fingeravtryck osv.
Påföljd -
Straff
Häleri -
När man köpt något som är stulet
Minoritetsregering
Majoritetsregering
Samlingsregering
Koalitionsregering
Bild lånad från
Samhälle idag 8
, Sol 4000, Natur och Kultur, 2011
När ett eller flera partier får
fler än hälften
av riksdagens platser (är i majoritet). En sån regering har lätt att få igenom sina beslut i riksdagen.
När ett/flera partier
inte
har fått över hälften av rösterna men ändå bildar regering.
Då gäller det att få med människor i oppositionen som röstar på regeringens förslag.
Bild lånad från
Samhälle idag 8
, Sol 4000, Natur och Kultur, 2011
Bild lånad från
Samhälle idag 8
, Sol 4000, Natur och Kultur, 2011
Bild lånad från
Samhälle idag 8
, Sol 4000, Natur och Kultur, 2011
En regering med
alla
partier i. Detta har man oftast när det är en stor kris, till exempel ett krig.
Sverige hade detta under andra världskriget.
En regering med flera olika partier. När flera partier går ihop och bildar regering. Denna kan vara både en majoritets- och en minoritetsregering.
Olika Regeringar...
PRIS
MÄNGD
UTBUDSKURVA
EFTERFRÅGAN
JÄMVIKTSPRISET
Producenter producerar fler varor när priset ökar. Färre varor när priset minskar
Konsumenter köper fler av en vara när priset sjunker och färre varor när priset ökar.
MARKNADSJÄMVIKT
MÄNGD

De nationella minoriteterna...
Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har
befolkat Sverige under lång tid
samt att de
utgör grupper med en uttalad samhörighet
. De har även en egen
religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet
.

Källa:
http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/nationella-minoriteter/Pages/default.aspx
... kallas en minoritet som har blivit
erkänd
och fått
särskilda rättigheter i ett land,
i Sverige måste de ha bott i minst 100 år. Sedan år 2000 är följande erkända nationella minoriteter i Sverige:
* Judar
* Romer
* Samer
* Sverigefinnar, och:
* Tornedalingar.

Samhället har en särskild skyldighet att ge
stöd
åt dessa grupper och värna om deras rätt att få
behålla och utveckla sina språk och sina traditioner
.

Källa: ne.se
- Ett politiskt och ekonomiskt samarbete mellan 28 länder.

Överstatlighet
råder kring vissa frågor, alltså att vi
inte
får bestämma själv i alla frågor. Det gäller till exempel handel- och konkurrenspolitik, asylpolitik- och jordbruk, miljö och transport. Sånt som länderna själva kan bestämma om är: kultur, hälsa, inkomstskatter, sjukvård, skola samt pensioner och barnbidrag.

De fyra friheterna ska råda.
Det betyder att det inte får finnas några hinder för
varor, tjänster, kapital och människor
att fritt röra sig mellan länderna (inga tullar till exempel). Det måste också vara
fri konkurrens
.
EU:s organisation:
Jobbar i Fkpg, bor i Jkpg
Olika former av demokrati
Representativ demokrati -
innebär att vi väljer representanter som för vår talan. Till exempel att ni har röstat fram
representanter
från klassen som
ska föra klassens talan
i elevrådet.


Direkt

demokrati
- innebär att man själv är med och påerkar, direkt. Till exempel vid en handuppräckning.
Full transcript