Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

učenje putem otkrića

No description
by

Dubravka Ristic

on 24 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of učenje putem otkrića

Uvod
učenje otkrivanjem je jedna od osnovnih,najstarijih i najznačajnijih metoda saznavanja i menjanja sredine; "otkrivanje" je neformalni, prirodni i spontani oblik učenja

pedagozi i psiholozi su ukazivali na potrebu aktiviranja učenika i šire upotrebe ove metode: neophodno je prilagoditi proces otkrivanja (spontano učenje) specifičnim potrebama nastave i obrazovanja

konstruktivistička teorija učenja, zasnovana na strategijama traganja i otkrivanja novog- “Saznanje je konstruisano u umu pojedinca kroz učestvovanje u određenim situacijama”

Nastala 1960-ih god., predstavnici su – Džerom Bruner (osnivač), Žan Pijaže, Lav Vigotski, Sejmor Papert, a ideje su se pojavile kod Dž. Djuija i Sokrata

Terminološke dileme
nastava putem otkrivanja srodna je
problemskoj nastavi
, ali se kod učenja putem otkrića ređe šablonizuju faze dolaženja do rešenja problema; neophodan je veći broj primera a ne predznanja o ispitivanoj pojavi; treba voditi računa o pravcu procesa otkrivanja
učenje otkrićem je složeniji oblik


učenje otkrićem se razlikuje se
aktivne nastave/učenja
po tome što je ono jedan od aktivirajućih metoda učenja i nastave

3 metode
istraživanje
simulacija
projekat
Učenje putem otkrića u nastavi -
Realnost ili mit o učeniku kao naučniku?

Džerom Bruner
bavio se uslovima i mogućnostima primene metode otkrića u nastavi

ističe aktivnu ulogu učenika (glavna dobrobit metode) i uvažavanje prethodnog iskustva i znanja za rešavanje problema

nastavnik treba da obezbedi učenicima instrumente (načine) za proces "traganja za otkrićima"
Da li je učenje otkrićem u nastavi danas moguće,
pod kojim uslovima i u kojim oblicima je moguće?
učitelj ne prenosi gotova znanja
učenici maksimalno angažuju svoje kognitivne sposobnosti i prethodno iskustvo
potreban je dovoljan broj različitih primera
nastava putem otkrića moguća je i na ranijim uzrastima
ovakvo učenje je rukovođeno učenje
specijalno programirani materijali

Karakteristike:

nisu sva deca jednako spremna

da prođu put otkrivanja, a da pri tom budu svesna svog učenja,

nastavnici nisu dovoljno obučeni
i nemaju dovoljno sredstava da podrže otkriće kod dece,

nalaženje dovoljne mere u vođenju
i instrukcijama varira od nastavnih sadržaja kao i metoda koje se žele primeniti (istraživanje, simulacija, projekat).


školska situacija - najprimenljivija varijanta učenja otkrivanjem je
vođeno otkrivanje
učenici dobijaju problem, hipoteze i uputstva kako da ih provere

individualni rad
kolektivni rad


metoda učenja otkrivanjem
metoda razgovora


međusobno pružanje povratnih
informacija o rezultatima rada
između učitelja i učenika
kombinovana odeljenja

obrazovanje dece sa posebnim potrebama
U literaturi se uglavnom govori o primerima
vođenog otkrića:
otvorena pitanja,usmeravajuća pitanja, uobličavanja problema za nastavni čas i direktna uputstva.

Situacije
: nepripremljeno otkriće, slobodno tragajuće otkrivanje, vođeno otkrivanje, upravljeno otkrivanje i programirana obuka
TEST U FORMATU "ŠTA AKO" - ispituje se intuitivno saznanje (brza percepcija očekivane situacije)
- osnovni indikator intuitivnog saznanja je brzina davanja odgovora
- percepcija je centralna (grafičke i dijagramske reprezentacije)
- izmenjene situacije, zadatak je da se nova sitacija predvidi

INTERVJUI NAKON NASTAVE
- ispituje se motivisanost učenika, da li su bili zaintrigirani sadržajem, koliko samostalno angažovani, da li imaju uvid u sopstvene misaone procese itd.


PROCENA ZNANJA U DUŽEM VREMENSKOM PERIODU
(znanje do kojeg se došlo otkrićem više se opire zaboravljanju) - ispitivanje razumevanja teme, sadržaja, problema, primena znanja u različitim situacijama.


detetovo poimanje procesa učenja, svrha obrazovanja u životu, uloga u celokupnom procesu obrazovanja


KAKO PREPOZNATI UČENJE PUTEM OTKRIĆA?
Problem treba da karakteriše neizvesnost rešenja i da budi radoznalost
- dovoljno izazovni za učenike, da rešenja nisu predvidiva i da nude raznovrsnost iskustva


Struktuiranost znanja
- znanje i razumevanje osnovnih načela, zakonitosti i ideja date oblasti; učenici mogu razumeti svaki problem ukoliko ga učitelj dovoljno prilagodi nivou njegovog intelektualnog razvoja; struktura i detalji se povezuju u celinu; takvo znanje se teže zaboravlja i lako se primenjuje


4 principa učenja u nastavnom procesu
Redosled u saznavanju
- učenik treba da bude vođen redosledom karakterističnim za naučnu oblast iz koje potiče ispitivani problem; redosled naučenog pomaže učenicima da razumeju i prenose znanja koja su stekli

Motivisanost učenika
- raste sa zadovoljstvom veštinama rešavanja problema; važna je povratna informacija od učitelja za razvoj daljih interesovanja; primarna uloga unutrašnje motivacije
pozitivni efekti učenja otkrivanjem u nastavi su dalekosežni
osvestiti proces učenja putem otkrića u nastavi i stvarati što više prilika za vođeno učenje otkrivanjem
obučenost i spremnost nastavnika za rad
poštovati individualne karakteristike učenika --> neophodnost diferencijacije i individualizacije nastavnog procesa
Važno je...
Učenik kao naučnik - da ili ne?
vođeno otkrivanje stavlja učenika u poziciju naučnika, ukoliko je usmeravanje prilagođeno i odmereno prema učeniku

učenje otkrivanjem je jedan od vidova učenja, treba podsticati primenu svih ostalih metoda u nastavi

treba stvarati prilike za pozicioniranje učenika u ulogu eksperimentatora - uz pristup neophodnim sredstvima, podršku i pomoć pri osvešćivanju sopstvenog procesa učenja
Teškoće u primeni metode
Ne postoji jedan način na koji možemo obezbediti učenje putem otkrića u nastavi, ali se mogu definisati određene opšte strategije koje bi trebalo da budu prilagođene osnovnim odlikama učenja u ovoj nastavi.
Istraživanja o efektima nastave putem otkrića
Oblasti koje se mogu ispitivati:

motivacija učenika

retencija

postignuće (ne može se meriti samo testovima koji ocenjuju činjenično znanje)

transfer znanja.

neke metode u proučavanju učenja putem otkrića
Dimenzije (odlike) učenja putem otkrića
- Krkljuš:
otkriće je proces a ne produkt učenja
situacije otkrivanja mogu se dešavati kao slučajne i planirane
povezati konkretno i simbolično u otkrivanju
otvorenost otkrića - više odgovora i primena više metoda
Full transcript