Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Gutenberg-galaxis

No description
by

Sallai Tibor

on 27 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Gutenberg-galaxis

Gutenberg-galaxis
A könyvnyomtatás feltalálásának jelentősége
A könyvnyomtatás hatásai, a nyomtatás elterjedése Európában
A könyvnyomtatás hatásai a kultúrára
Könyvnyomtatás az ipari korban
A gótbetű kialakulása, formai jellegzetességei, fajták és betűtípusok
A Gutenberg Biblia és az első ősnyomtatványok formai elemzése, bemutatása
A magyar nyomdászat kialakulása, első magyar nyomdatörténeti emlékek
A könyvnyomtatás hagyományos technológiájának megjelenése a kortárs alkalmazott grafikai műfajokban
Korszerű anyaggyűjtési és prezentációs technikák
A könyvnyomtatás feltalálásának jelentősége
Távol-Kelet, Kína
Nyomtatás VI. századtól
IX. századtól könyvekhez használták
Gyémánt Szútra
fametszet technikával
a szövegek egész blokkokból álltak
az első mozgatható karakterek (VII-XI. század, Kína)
fából faragott blokkok (később agyag, bronz)
a fejlődés megrekedt az írás típus miatt (fából készült dúcok maradtak az európai technológia megjelenéséig)
Európa
A tábla nyomtatást átvették Kínából
Johannes Gutenberg
mozgatható betűs nyomtatás alkalmazása
betűsokszorosítás feltalálása (betűöntés)
Mainzban 1444-ben nyomdát alapított, majd megkezdte a munkát az 1456-ban közreadott Gutenberg-biblián
Laurens Janszoon Coster
: a nyomdagép feltalálója
A könyvnyomtatás hatásai a kultúrára
- elősegítette Európában az információ áramlását
- A találmány megjelenése és alkalmazása a számítógép, a betűk fejlődésével
- A reformáció terjedésének a legfontosabb eszköze (Luther német bibliafordításának olvasását széles körben tette lehetővé)
- elősegítette a tudomány fejlődését (a tudósok közösségének kialakulása, megkönnyítette a felfedezések közlését és a tudományos forradalmat)
- előtérbe került a szerző személye
- a nyomtatási folyamat elősegítette az információ hitelességének megőrzését
- megváltoztatk az olvasási szokások
- a nemzetiségi nyelvek terjedése
Általánosságban:
- a tudás közelebb került az emberekhez
- tudományos művek ábrázolásai pontossá váltak
Könyvnyomtatás az ipari korban
A Gutenberg nyomda az ipari forradalom megjelenéséig (300 év) változatlan maradt
Stanhope prés
König gőzzel hajtott nyomdagépe (óránként 1100 kétoldalas lap)
tégelysajtó megjelenése - alkalmi kiadványokhoz
Richard M. Hoe rotációs nyomdagépe
A betűöntés
patrica (apabetű)
matrica (anyabetű)
betűöntő szerszám
cink-antimon-ólom öntvény
3. tétel: Gutenberg-galaxis
Ön részt vesz egy grafikai stúdió munkájában, akik felkérést kapnak egy kiállítás promóciós anyagainak megtervezésére „Gutenberg galaxis” címmel. Ön írja a katalógus bevezető szövegét, és segítséget nyújt a kiállítás magyar anyagának összeállításában. Foglalja össze, miért fontos a könyvnyomtatás feltalálása, és melyek a Gutenberg által alkalmazott technika jellegzetességei! Soroljon fel és röviden jellemezzen ősnyomtatványokat! Vázolja fel, hogyan prezentálja az anyaggyűjtési és szerkesztési munkafolyamatot a megrendelő felé!
Jikji (XIV. század, KOREA, 78 évvel Gutenber előtt)
betűöntő csap (XVI. sz.)
patrica/matrica
A gótbetű kialakulása, formai jellegzetességei, fajták és betűtípusok
A gót betű legfőbb jellemzője, hogy minden vonala megtörik. Keskeny és szögletes karakterek jellemzik.
textúra
(sűrű szövésű betűkép, a betűk hatszögre emlékeztetnek) (XII-1946)
rotunda
(ovális formák) (XII-XV. sz.)
bastard
(alul-felül hegyes, két oldalt íves) (XIV-XV. sz.)
fraktúr
(egyik oldal szögletes, mási ívelt) (XVI-XX.)
swabacher
(nemzeti típus, német területen XVI-XX. századig használták, közelebb áll a kézíráshoz, mint a textúra, itáliai hatásra fejlődött, minimális különbségek)
A Gutenberg Biblia és az első ősnyomtatványok formai elemzése, bemutatása
42 soros Biblia, Guttemberg Bibliája:
A Biblia keletkezése:
- Gutenberg célja: egy hatalmas jelentőségű mű kinyomtatása, melynek terjedelme messze meghaladja korábbi munkáit, ez a írás pedig nem volt más, mint a Biblia.
- Johann Fust
, mainzi polgár, minden kiadást magára vállalt, a haszon felezéséért cserébe.
-1454-55:
nyomtatás elkészült
A Biblia betűi
a cél: visszaidézni a kódexek stílusát
felhasznált típus: gót missale típus
az abc mellett ligatúrákat is használt, így 290 jelet öntött a 26 helyett
minuszkulák és majuszkulák különböznek
blackletternek is nevezik
félkövér betűket használt (fett)
nagy számú abbreviatúra (rövidítőjel)
Tagolás
két hasábos tagolás (mint a kódexek)
sorregiszteres szedés (a sorok oldalpáronként egybeesnek)
a külső margók szélesebbek
sorkizárt szedés (változó betűtáv)
iniciálék használata (kézzel)
42 sor az első 9 oldal kivételével
szövegkiemelés kézzel (rubrikálás)
641 lap, 180 példány, 5 év
Az első ősnyomtatványok formai jellemzői
nyomtatvány, amely Európában a könyvnyomtatás feltalálásától, az 1450-es évektől kezdve 1500. december 31-éig összerakható és szétszedhető betűkkel készült.
külföldi:
Gutenberg Biblia (1455)
Donatusok (Hollandia)
- Hartmann Schedel: Nürnbergi Krónika
- Hypnerotomachia Poliphili (Aldus Manutius
nyomtatásában)
magyar:
Hess András: Cronica Hungarorum
(1473, kerekített antikva betűkkel, kézzel rubrikálva)

Külsőre kódexeket utánoznak
az első nyomtatványoknak nincs címlapja
címlapok a XV. század 2. felétől
incipit, explicit, kolofon használata
gót betűk használata (antikvák Itáliában - a római klasszikusok műveihez)
pergamen és papír
ívfüzetek
Első magyarországi nyomda:
Hess András (Cronica Hungarorum - 1473)
tíz példány maradt fenn
Magyarország történetét tárgyalja
ajánlás: Karai Lászlónak
Vitéz János (esztergomi érsek) megbízza Karai Lászlót egy nyomda felállításával
Basilius Magnus: Szokratész védőbeszéde című munkáját tartalmazza, ugyanazzal a betűkészlettel készült, mint a Chronica
Magyarországi nyomdászat
- dombornyomás, magasnyomás (borító)
- illusztráció: magas-és mélynyomtatású technikák
- plakátoknál, cd borító, bankjegyek (acéldúc), bélyegek
- legjellemzőbb: hagyományos + digitális kevesére
- kötvények, okiratok, értékpapírok: a mai napig hagyományos technikával nyomtatják őket (nehezebb hamisítani az így készült nyomatokat)
A könyvnyomtatás hagyományos
technológiájának megjelenése
a kortárs alkalmazott grafikai műfajokban
Prezentációs technikák
A prezentáció: Bemutató, célja a szemléltetés
Prezentáció, melyet háttéranyagként bemutatunk
Desktop eszközök
Openoffice/Impress
Libreoffice/Impress
Powerpoint
Apple keynote
Indesign
Online eszközök
Google drive
Prezi
Emaze
GoogleDocs
Full transcript