Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Big five - analysförmågan

No description
by

Magnus Erlandsson

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Big five - analysförmågan

The Big five

sammanfattning och fokus

Bakgrund och sammanfattning
Analysförmågan
Beskriver orsaker och konsekvenser.
Föreslå lösningar.
Förklara och påvisa samband.
Se utifrån och växla mellan olika perspektiv.
Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar.
Processarbete - analysförmågan!
Vilka kunskapskrav finns i ditt ämne för att bedöma analysförmågan?
På vilket sätt synliggör du värdeorden för eleverna så att de vet hur förmågan bedöms? T.ex. hur exemplifierar du "utvecklad" och "väl utvecklad"
Hur varierar du elevernas möjligheter att visa sin förmåga att analysera? Och deras inflytande att påverka metoderna?
Vilka knytpunkter kan ni i gruppen hitta mellan ämnena där en gemensam bedömning skulle kunna ske?
De utvecklar ett gemensamt yrkesspråk mellan olika pedagoger om kunskapssyn och lärande.
De ger eleven en röd tråd genom hela skolan och i alla ämnen.
De underlättar samarbete mellan ämne och årskurser.
De underlättar kommunikation mellan hem och skola.
De ökar måluppfyllelsen (behöver bara ha koll på fem bollar).
analysförmåga
kommunikativ förmåga
metakognitiv förmåga
förmåga att hantera information
begreppslig förmåga
Återge ett tydligt exempel på när/hur man kan se som utomstående att du med dina elever tränar på analysförmågan.
Skriv era exempel i Todays meet: todaysmeet.com/analysförmågan
Pippi
Johanna
Anette HB
Anders F
Linda
Christer N
Christian
John
Mariella
Marianne S
Maria
Henrik
Lotta
Anders A
Marcus
Andreas
Isabell
Karin
Helena
Lisa
Catharina S
Cecilia
Mikael
Elisabet
Maud
Rickard
Christer L
Therese
Patrik
Anette T
Harry
Anna-Carin
Jenny
Camilla
David
Robert
Per
Charlotte
Marianne N
Gunilla
Martin
Dan
Morten
Ingela
Full transcript