Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

HPS studiedag team 19 september 2012

presentatie hps
by

Nicoline Voormolen

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of HPS studiedag team 19 september 2012

verbeteren van ons onderwijs PWS Lexmond engels sociale omgangsvormen en gezond gedrag video-analyse Focus on student achievement Excellent Education Creating a culture of Change Extraordinary Leadership High Performance Professionals Creating Public Value Marzano -zorgteam, fysiotherapie, logopedie, orthotherapie, jongerenwerk
-vve en vo
-gemeente
-collega scholen
-buitenschoolse activiteiten
-workshops: verenigingen, LOV, vrijwilligers
-cursussen: opvoedkunde
-thema-avonden: gevaren ICT, sociale omgangsvormen
-betrekken bij beleidsvorming: dyslexieprotocol - ouders
- ketenpartners naschoolse activiteiten/ verlengde schooldag ontwikkeling op ICT/Ipads interactieve methode wereldoriëntatie ICT, dyslexie, meerbegaafden, taal, sport, cultuur en expressie walking around diepteanalyse collegiale consultatie gericht op lk. en team nav Teacher successcan:
E-learning, regioacademie didactische strategieën:
huiswerk
feedback verlengde schooldag kwaliteitsgarantie - passende leertijd t.a.v. basisvaardigheden
- haalbaar en gedegen programma gebruik van i-pads multimedia - rekenen
- taal
- lezen - actueel en direct opvraagbaar: Parnassys
- diepteanalyse van toetsgegevens
- resultaatgesprekken met lln.
- inspectierapport
- tevredenheidsonderzoek
- audit schoolregels, pestprotocol, methode Leefstijl
- projecten: bewegen, gezond eten, schoolontbijt, Leefstijl
- schoolgruiten, verantwoorde tussendoortjes en lunch
- lessen: bureau HALT, drugsprefentie, sexuele voorlichting - schoonhouden van lokaal, hal en plein
- contact met hangjongeren en jongerenwerker
- contact met de buren van de school
- aanwezig bij lokale activiteiten/informatieve avonden internationalisering - VVE startgroep peuters
- VO doorgaande leerlijnen leerstrategieën en klassenmanagement Marzano positief beïnvloeden weten waar de ll. "vandaan" komt en de ll. kennen resultaatgericht team gedeeld leiderschap verantwoordelijkheid van het hele team team dat
wil vernieuwen,
wederzijds vertrouwen heeft,
hoge verwachtingen heeft en
optimale support geeft en krijgt resultaatgericht werken evaluatiecultuur Zenger & Folkman
assessment verder ontwikkelen van de 5 "tentpalen":
-karakter
-persoonlijke bekwaamheid
-focus op resultaten
-interpersoonlijke vaardigheden
-verandering leiden Effectief onderwijs didactische aanpak verbeteren o.a.
- persoonlijke leerdoelen stellen
- huiswerk en feedback
- variatie in leestofverwerking
- portfolio 9 leerstrategieën van Marzano Evidence based versterken door:
- een onderzoekende houding te ontwikkelen en - veranderingen in de klassenpraktijk doorvoeren
- resultaten en gedragingen van lln. analyseren
- resultaten en gedragingen bespreken door lk-en onderling en met het zorgteam
- plannen te maken - Lk-en, onderwijsassitenten en stagiaires werken samen in een groep
- collegiale consultatie
- videoanalyse bespreken van de diepteananlyse nav oa de citogegevens Teacher Succes Scan voor iedereen zichtbaar maken van de doorgaande leerlijnen nascholing van team en individuele leerkrachten op gebied van
didactiek
pedagogiek
leerstoornissen
planning
bekwaamheidsontwikkeling leerkrachten wijzen op literatuur en bijeenkomsten waar onderzoeken of informatie te vinden is
die relevant is voor de school gezond gedrag sport, muziek, spaans, typen, dansen en huiswerk analyse en verbetering n.a.v. data deuren van de groepen open lk. is ook specialist nascholingsprogramma's achtergrond van de ll. leergedrag van de ll. sociale omgangsvormen zorg voor de omgeving samenwerking met partners samenwerken met ouders, partners en belanghebbenden zie student achievement vanaf groep 1 typen, dans, muziek, spaans
- Integraal Kwaliteit Management Systeem gekoppeld aan Parnassys
- jaarplan
- evaluatie jaarplan leertijd geloof in eigen kunnen samenwerken tot hoger niveau brengen werken met data plannen, invoeren en borgen tentmodel leidinggevende om de 6 weken:
-Topschoolbijeenkomst "cycle of learning":
- evaluatie van de afgelopen periode
- voortgang ingezette vernieuwingen - resultaatgesprekken:
groepsleerkracht-directeur-IB-er elk half jaar diepteanalyse van alle resultaten focus kwaliteit van mensen benutten: specialismen - kritisch denken
- samenwerken
- communicatie
- creativiteit en vernieuwing
- begrijpen van elkaars cultuur
- gegevensverwerking
- carrière leren You tube/ Facebook/ Twitter/Google etc. leerling-, leerkracht- en schoolniveau Leefstijl, projecten, sport en spel, erfgoededucatie, cultuureducatie, scholing nav Birkman, Zenger & Folkman hoge verwachtingen tav de resultaten vernieuwend en innovatief inspireren: walk the talk mogelijkheden bieden zodat
lk-en hun capaciteiten benutten en verhogen. capacity building iedere 6 weken analyse groeps- en schoolresultaten verantwoording afleggen leren van elkaar; nieuwe kennis en ervaringen delen successen vieren Community School/Brede School 21st century skills: 7 C's 3 R's Topondernemers/ ipads/leerstrategieën Marzano educatief en pedagogisch partnership -startgroep 3-jarigen
-biblioheek
-zorgteam, fysiotherapie, logopedie, orthopedagoog, jongerenwerk, opvoedkundige, maatschappelijk werk -gemeente, workshops: verenigingen LOV, vrijwilligers - stakeholders ordelijke, veilige en uitdagende leef- en leeromgeving pedagogisch en didactisch handelen - achtergrondkennis:
- intake gesprek
- kind "kennen" vanaf dag 1
- warme overdracht vvo. en vo
- huisbezoek
- naschoolse activiteiten/ verlengde schooldag
- individueel ontwikkelperpectief voor alle lln.
- eigen leerlijn-portfolio motivatie van de ll. verhogen door: - kennis, vaardigheden, vaardigheden van individuen
- professionele leergemeenschap:
- samenhangend programma: focus hebben
- technische middelen: materialen/ methodes
- gedeeld leiderschap: verantwoordelijkheid delen uitdagend curriculum onderzoekende school lange termijn visie - doelen stellen en feedback
- huiswerk en oefening
- identificeren van overeenkomsten en verschillen
- samenvatten en notities maken
- inspanningen bevestigen en erkenning geven
- non-verbale representaties
- coöperatief leren
- vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen
- voorkennis activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken You need a whole village to rise a child
Full transcript