Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of 17

No description
by

bolormaa natsagdorj

on 27 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of 17

BUS322 603-р групп
Б.Ариунсайхан

БАЙГУУЛЛАГЫН
НУУЦ

1. Оршил
2. Байгууллагын нууц
3. Бизнесийн нууц
4. Бизнесийн нууц хадгалалт, хамгаалалт
5. Дүгнэлт
6. Ашигласан материал
АГУУЛГА
1. Оршил
2. Бизнесийн нууц
5. ДҮГНЭЛТ
4.Бизнесийн нууц хадгалалт, хамгаалалт
Олонд задруулахгүй, үзүүлэхгүй, далдалбал зохих зүйл

/Я.Цэвэл "Монгол хэлний товч тайлбар толь“/
ЖИШЭЭ НЬ:
1. Хувь хүний нууц
2. Байгууллагын нууц
3. Төрийн нууц
Нууц - Тухайн объектын эрх ашигтай нягт холбогдсон, бусдад задарсан тохиолдолд хор хохирол учруулахуйц мэдээллийг хэлнэ.
Нууц гэж юу вэ?
Нууцын ангилал
Байгууллагын нууц
Байгууллагын нууц гэж
хүний эрх, нэр төр, алдар хүнд
тухайн байгууллагын
хууль ёсны ашиг сонирхлыг
хамгаалах зорилгоор холбогдох хуулиар нууц гэж тогтоосон
мэдээ, баримт бичиг, биет зүйл
ийг хэлнэ.

/МУ-ын Байгууллагын нууцын тухай хууль/
3. Мэдээллийн нууц
/Үйлдвэрлэлийн арга, технологи, шинэ техник, машин механизм, техникийг бүтээх арга, түүний давуу тал, тендертэй холбоотой нууц/
/НББ-ын баримт бичгүүд, гэрээ, хэлцэлийн нөхцөл, бараа бүтээгдэхүүний үнэ, цалин хөлс тогтоох арга, аргачилал/
1. Үйлдвэрлэлийн нууц
Байгууллагын нууцын төрөл
2. Санхүү, худалдааны нууц
Нууцлахыг хориглох мэдээллийн хүрээ
3.
Гэмт хэргийн тухай
болон нийтэд мэдээлэхээр хуульд заасан бусад мэдээлэл
1.Үйл ажиллагаа ашиглаж буй техник, технологийн хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд үзүүлж байгаа
нөлөөллийг илтгэх мэдээлэл
2. Хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул учруулж болзошгүй бүх төрлийн хорт, цацраг идэвхт бодисын
хор хөнөөлийг тодорхойлсон мэдээлэл

/МУ-ын Байгууллагын нууцын тухай хууль/
?
Байгууллагын нууцыг хариуцдаг, эсхүл түүнтэй танилцсан этгээд уг нууцыг задруулсан бол хөдөлмөрийн гэрээ, тухайн байгууллагын дотоод
журамд заасны дагуу
хариуцлага хүлээх бөгөөд хуулиар тогтоосон байгууллагын нууцыг задруулсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол шүүгч
20000-50000 төгрөг
өөр торгох захиргааны шийтгэл ногдуулна.
Компани, аж ахуйн нэгж, хувь хүний бизнесийн үйл ажиллагааны тухай
санаатай
болон
санамсаргүй
задруулснаар
хохирол
учруулах мэдээллийг бизнесийн нууц гэнэ.
Бизнесийн
нууцын ангилал
1. Маш нууц
2. Нууц
3. Ахуйн хэрэгцээний
Нууцын эх сурвалж, нууцыг хэрэглэгч хоёр хоорондоо тогтоох харилцаа.
Нууц задрах суваг
1. Бизнесийн нууцын зэрэглэлийг байгууллага өөрөө дараах зүйлийг харгалзан тогтооно.
• Үйл ажиллагааны чиглэл
• Удирдлагын шат дамжлага
2. Нууцад тооцох мэдээллийг зэрэглэнэ.
3. Мэдээлэл авч ашиглах ажилтнуудыг тогтооно. Нууцын зэрэглэл өндөрсөх тусам, түүнийг ашиглах ажилтны тоо цөөрч, хариуцлага нэмэгдэнэ.
Бизнесийн нууцын зэрэглэл
Пентагоны харъяа тагнуулын компанийн экс ажилтан
Эдуард Сноуден
нь АНУ-ын тусгай албаны 2007 оноос хойш АНУ-ын албаныхан иргэдийн утасны яриа, и-мэйл, нийгмийн сүлжээний сайтуудад тагнах ажиллагаа явуулдаг
PRISM нууц төсл
ийн тухай дуулиантай мэдээллүүдийг
задалсан
юм.
Итгэл
яг л
цаас шиг
чи түүнийг нэг л удаа нугална цаас дахиж
хэзээ ч
сэвгүй
төгс болохгүй
...
Нууцын
зэрэглэл
Албан тушаал,
Хариуцлага
1. Нууц мэдээллийг аливаа этгээдэд задруулахгүй байх
шаардлага тавих

2. Мэдээллийг нууцлах ЭЗ-ийн үндэслэлийг гаргах, хамгаалах
цогц арга хэмжээ хэрэгжүүлэх

3.
Ажлын байрыг хамгаалах


4. Ажиллагчид, тэднээр үйлчлүүлэгчдэд, гадны хүмүүст
хяналт тавих
, нууц хамгаалах
хэм хэмжээг
ажиллагчдаар
мөрдүүлэх
үүрэг гүйцэтгүүлэх

5.
Баримт бичгийг хамгаалах

Цэвэл, Я., (1966) Монгол хэлний товч тайлбар толь

Ana. (2012, 5 сарын 21). Бизнесийн нууц, түүний төрөл. www.royal_ariunbold.miniih.com. Cit.10/07/2013. Retrieved from, http://www.royal_ariunbold.miniih.com/index.php/home/post/26

Байгууллагын нууцын тухай. www.legalinfo.mn. Cit.10/07/2013. Retrieved from, http://www.legalinfo.mn/law/details/102/

Түвшинтөр.Д. (2013, 6 сарын 24). АНУ-ын тагнуулын нууц задалсан Эдуард Сноуден Орос руу гарч чадлаа. www.time.mn. Cit.10/07/2013. Retrieved from, http://world.time.mn/content/30852.shtml

6. Ашигласан материал
Full transcript