Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ZSO 10 Gliwice 2015

Presentation about the school
by

Ewa Swoboda

on 30 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ZSO 10 Gliwice 2015

matematyka w ZSO 10 Gliwice
kadra w akcji
Innowacyjne nauczanie matematyki w gimnazjum
matematyka w programie IB
matematyka wysokich lotów
KLASA POLITECHNICZNA
(oddział ze zwiększoną liczbą godzin matematyki i fizyki)

Klasa o profilu politechnicznym realizuje program matematyki
i fizyki, wzbogacony o zagadnienia nierealizowane obecnie
w klasach matematyczno- fizycznych.
Na lekcjach matematyki wprowadzane są m.in.:
elementy logiki matematycznej
indukcja matematyczna
Dwumian Newtona
granica i ciągłość funkcji
pochodna funkcji
całka nieznaczona i oznaczona
krzywe stopnia drugiego
Mathematical Studies Standard Level
Poziom ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów nie związany bezpośrednio
lub pośrednio z matematyką
(np. wybierając studia humanistyczne).
Poziom ten ma na celu wyposażyć uczniów
w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne
im w życiu codziennym.
Mathematics Higher Level
Poziom ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów bezpośrednio związany z matematyką
(np. studia matematyczne, fizyczne, technologiczne,
inżynierskie wszelkiego rodzaju).
Ma on na celu wyposażyć uczniów w szeroką wiedzę
z różnych działów matematyki, tak aby ułatwić im start
na wyżej wymienione kierunki studiów.
Skierowany jest dla uczniów wykazujących zdolności matematyczne oraz szeroką wiedzę z tego przedmiotu.
Mathematics Standard Level
Poziom ten przeznaczony jest dla uczniów, którzy zamierzają podjąć kierunek studiów pośrednio związany z matematyką
(np. studia ekonomiczne, przyrodnicze).
Ma on na celu wyposażyć uczniów w podstawowe wiadomości
i umiejętności, które umożliwiają zastosowanie matematyki
w takich przedmiotach jak: nauki chemiczne, nauki ekonomiczne, psychologia, zarządzanie itp.
Poziom ten mogą wybrać uczniowie, którzy posiadają podstawową wiedzę z matematyki.
Tegoroczne sukcesy naszych uczniów
konkursy organizowane
w naszej szkole

Schodki

- konkurs dla uczniów gimnazjum
W tym roku konkurs odbywa się

po raz dwunasty.
Mogą brać w nim udział uczniowie klas gimnazjalnych i klas I, II szkół ponadgimnazjalnych.
Od 2009 roku
patronat nad konkursem objął Wydział Matematyki Stosowanej
Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do utrwalania zdobytych wiadomości programowych
oraz do sprawdzenia się w potyczce z innymi uczniami, lubiącymi matematykę.
Listę zwycięzców kolejnych edycji konkursu można znaleźć pod adresem:
http://math.zso10.gliwice.pl/index.php?zawartosc=tekst&id=16
"W matematyce nie ma drogi specjalnie dla królów."
Euklides
Organizatorem konkursu jest pani
Joanna Olesińska
Matematyka w programie Matury Międzynarodowej w naszej szkole jest dostępna
na

trzech
poziomach nauczania:
Higher Level
Standard Level
Studies Standard Level
Organizatorem konkursu jest pani
Halina Husak.
Te dwie liczby znane były w starożytności. Kabaliści utrzymywali, że nie przypadkiem Bóg stworzył świat w sześć dni, a Księżycowi kazał obiegać Ziemię w ciągu 28 nocy.
Dziękujemy za uwagę!
Potyczki
matematyczne
Matematyka w programie MYP
Podczas całego procesu nauczania nacisk będzie kładziony na zadania o treści dotyczącej życia codziennego oraz na samodzielne odkrywanie matematyki. Uczniowie będą oceniani zgodnie z kryteriami proponowanymi przez IBO dla przedmiotu matematyka, czyli:

A –
Wiedza i rozumienie pojęć
(Knowing and understanding),

B –
Użycie i tworzenie strategii
(Investigating patterns),

C –
Komunikacja
(Communicating),

D –
Matematyka w życiu codziennym
(Applying mathematics in Real-life contexts).


matematyka
iddle
ears
rogramme

Część lekcji zwłaszcza w wyższych klasach
będzie prowadzona w języku angielskim
Uczniowie po ukończeniu programu matematyki w klasie MYP będą bardziej świadomi związku matematyki
z światem rzeczywistym i powinni dostrzegać wiedzę, pojęcia, umiejętności i postawy
jako wzajemnie powiązaną całość.
Program MYP doskonale przygotowuje do programu
Matury Międzynarodowej
„Gimnazjalista przyszłym olimpijczykiem”

Rozszerzony program
matematyki

Innowacja jest dla wszyskich gimnazjalistów naszej szkoły!
Zajęcia objęte innowacją to dwugodzinne zajęcia obowiązkowe, dla grupy zainteresowanych gimnazjalistów danego poziomu kształcenia. Przewidywana liczebność grupy na każdym poziomie to około
15 uczniów. Uczniowie, za zgodą Rodziców,
będą zgłaszali chęć uczestnictwa w zajęciach
na początku pierwszej klasy gimnazjum.
W trakcie jej realizacji innowacji przewiduje się organizację warsztatów matematycznych
i zajęć seminaryjnych,
których celem będzie prezentowanie
przed całą klasą przygotowanej
partii materiału.
W programie wykorzystywana będzie także
technologia informatyczna
Innowacja
„Gimnazjalista przyszłym olimpijczykiem”
pozwoli uczniom spojrzeć
na matematykę z innej perspektywy
Gimnazjum
Liceum
Finaliści Śląskiego Konkursu Matematycznego

Krzysztof Witkowski
uczeń klasy 3c
Michał Lewczuk
uczeń klasy 3b
Jakub Baranowski
uczeń klasy 2d

Opiekunowie : Joanna Olesińska, Ewa Kowol

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki
laureaci:
Krzysztof Witkowski
uczeń klasy 3c
Michał Lewczuk
uczeń klasy 3b
Jakub Baranowski
uczeń klasy 2d
finalistka:
Paulina Nadziakiewicz
uczennica klasy 3c
Opiekunowie : Joanna Olesińska, Ewa Kowol,
Krystyna Szwugier
konkurs ogólnopolski: ALFIK
Najlepsze wyniki:


Krzysztof Witkowski
uczeń klasy 3c - 3 miejsce w wojewówdztwie
Jakub Baranowski
uczeń klasy 2d - 6 miejsce w wojewówdztwie
Michał Lewczuk
uczeń klasy 3b - 9 miejsce w wojewówdztwie
Michał Mróz
uczeń klasy 1b - 10 miejsce w wojewówdztwie
Seweryn Górecki
uczeń klasy 1c - 10 miejsce w wojewówdztwie
Aleksandra Kolorus
uczennica klasy 2b - 12 miejsce w wojewówdztwie
Bartosz Behrendt
uczeń klasy 3c - 16 miejsce w wojewówdztwie
Michalina Nawrot
uczennica klasy 1b - 19 miejsce w wojewówdztwie
Magdalena Kotowska
uczennica klasy 1c - 20 miejsce w wojewówdztwie


Opiekunowie : Joanna Olesińska, Ewa Kowol, Krystyna Szwugier,
Marta Wróbel
Finaliści IX Ogólnopolskiej Olimpiady
o Diamentowy Indeks AGH:
Anna Konieczna
uczennica klasy III A
Krzysztof Machura
uczeń klasy III A
Opiekun: Halina Husak
konkurs ogólnopolski: ALFIK
Najlepsze wyniki:

Paweł Pendziałek
uczeń klasy 2a
- 1 miejsce w wojewówdztwie, 7 miejsce w kraju
Szymon Gorczyca
uczeń klasy 1a
- 1 miejsce w wojewówdztwie, 8 miejsce w kraju
Jakub Wiaterek
uczeń klasy 2d - 2 miejsce w wojewówdztwie
Krzysztof Oliwa
uczeń klasy 1d - 2 miejsce w wojewówdztwie

Aż 18 uczniów otrzymało dyplomy za bardzo dobry wynik w konkusie!

Opiekunowie : Halina Husak, Joanna Olesińska
Jesteśmy z Was dumni!
II etap Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów
Krzysztof Witkowski
uczeń klasy 3c
Michał Lewczuk
uczeń klasy 3b
Jakub Baranowski
uczeń klasy 2d
Jakub Kumor
uczeń klasy 2d
Aleksandra Kolorus
uczennica klasy 2b
Opiekunowie : Joanna Olesińska, Ewa Kowol
II etap LXVII Olimpiady Matematycznej

Szymon Gorczyca
klasa IA politechniczna
Maciej Janus
klasa IIIA politechniczna
Mikołaj Stryja
klasa IIIB politechniczna
Jakub Wiaterek
klasa IID Matura Międzynarodowa

Opiekunowie: Halina Husak, Małgorzata Urgacz

Z ostatniej chwili!
Jakub Wiaterek
klasa IID Matura Międzynarodowa został finalistą Olimpiady Matematycznej
Finaliści Śląskiego Konkursu Matematycznego
Jakub Wiaterek
uczeń klasy 2d
Paweł Pendziałek
uczeń klasy 2a
Kamil Felkel
uczeń klasy 2a
Szymon Gorczyca
uczeń klasy 1a
Przemysław Sprus
uczeń klasy 1a
Krzysztof Czech
uczeń klasy 1a
Krzysztof Oliwa
uczeń klasy 1d
Opiekunowie : Halina Husak, Joanna Olesińska

Sponsorem nagród w tym roku jest Śląska Sieć Metropolitalna Sp z.o.o. oraz grupa Helion
Full transcript