Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Opike 2013

Oppimateriaalikeskuksen esittely
by

Oppimateriaalikeskus Opike

on 4 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Opike 2013

Ketä varten olemme? Tulevaisuuden
haasteet Näyttely Oppimateriaalit Koulutus Messut ja
esittelyt Viestintä Opike-uutiset Opike.fi Sosiaalinen media Osallisuus Tikas Uuden teknologian
mahdollisuudet Oppimisympäristö-
ajattelu,
osallistava oppiminen! Toiminta Pelit ja muut
toiminnalliset
tuotteet Näyttelyssä voit tutustua tuotteisiimme ja
erilaisten oppimateriaalien käyttömahdollisuuksiin. Vaikuttaminen Lausunnot Opike-tuoteluettelo Uutuustuotteet Tikas-koulutusmalli
tarjoaa materiaaleja tvt- opetukseen Oppimateriaalikeskus Opike on 25-vuotias Kehitysvammaliiton yksikkö, joka tuottaa materiaaleja kasvatukseen, kuntoutukseen ja opetukseen. Opikkeen tehtävänä on edistää osallistavaa oppimista. Tuotekehitystyön ja materiaalituotannon lisäksi koulutamme opetushenkilöstöä, opastamme tuotteittemme käytössä ja esittelemme tuotteitamme ja toimintaamme alan messu- ja kongressitapahtumissa. Tuotekehitys tvt-tiimi Koulutusvalikoimassamme on sekä Opetushallituksen tukemia koulutuksia että Opikkeen omia tapahtumia.
OPH:n tukema koulutus on opetusalan ammattilaisille suunnattua täydennyskoulutusta ja osallistujille maksutonta. Taitavat kouluttajamme kouluttavat ympäri Suomen
tvt-taitoja ja selkokielen saloja. Oppimateriaalikeskus Opike on osa Kehitysvammaliittoa, ja
Raha-automaattiyhdistys tukee toimintaamme. verkkokauppa Opike kiittää! Oppimateriaalikeskus Tikas on erityistä tukea tarvitsevien oppijoiden tieto- ja viestintätekniikkataitojen (TVT) opettamiseen kehitetty pedagoginen koulutusmalli, jonka tavoitteena on tarjota helpompi ja yksilöllisempi tapa oppia TVT-taitoja. Tikaksen koulutukset on tarkoitettu opetushenkilöstölle tieto- ja viestintätekniikan täydennyskoulutukseksi. Opike
@OpikeKVL https://www.facebook.com/
OppimateriaalikeskusOpike Tutustu tuotteisiin
Osallistu koulutukseen
Lue blogia
Keskustele ja vaikuta Tehtävämme Tavoitteenamme on antaa erilaisille oppijoille tunne omasta itsestä aktiivisena toimijana,
joka voi vaikuttaa omiin asioihinsa.

Haluamme myös, että erilaiset oppijat voivat saada kokemuksen siitä, että heillä on osaamista, kykyjä, tietoja ja taitoja. Osallisuuden näkökulmasta on tärkeää myös tuntea ja tunnistaa itsessään sinnikkyyttä, sisukkuutta, tarvetta ja halua työskennellä pitkäjänteisesti. Mitä teemme? Opikkeessa toimii päätoimisia oppimateriaalisuunnittelijoita,
joilla on jokaisella oma vastuualueensa: =materiaalien tuottamista, koulutusta, tuotteiden käyttöopastusta ja vaikuttamistyötä
eri sidosryhmien kanssa. Maiju Mäki:
Varhaiskasvatus
ja - kuntoutus
ja vaikeasti
vammaisten
opetus
(vanhempain
vapaalla) Sakari Kilkki:
perusopetus ja
ammatillinen
opetus Opike toimii monenlaisia oppimisen haasteita kohtaavien henkilöiden hyväksi.
Asiakkaitamme ovat perheet, päiväkodit, koulut, ammatilliset oppilaitokset, sekä opetuksen ja
kuntoutuksen ammattilaiset.
Osa tuotteistamme sopii myös esimerkiksi ikäihmisille ja maahanmuuttajille. Materiaalit on suunniteltu ottaen huomioon kehitysvammaiset, lukivaikeuksiset, autistit ja muut henkilöt, joilla on haasteita oppimisessa, ymmärtämisessä ja vuorovaikutuksessa. tabletit digitaaliset innovaatiot BETT-messut sidosryhmäyhteistyö yhteistyökumppanit Opike on mukana myös sosiaali- ja opetusalan
messuilla ja näyttelyissä.
Tavoitteenamme on huomioida
koko Suomen alue! Suurimmat vuosittaiset messutapahtumat ovat mm. Educa-messut, Jyväskylän kasvatuksen ja opetuksen kesäkongressi, Itä-Suomen Erityisopettajapäivät, Koulunkäyntiavustajien neuvottelupäivät, ITK-kongressi, Kasvatustieteen päivät, Valtakunnalliset ammatilliset erityisopettajapäivät ja Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät. Lisäksi järjestämme itse paikallisia tapahtumia mm. Opike-päivät kahdesti vuodessa ja Tikas-päivitys noin kerran vuodessa. Opikkeessa toimii erilaisia tuotekehitysryhmiä. Opikkeen läheisiä kumppaneita ovat Opetushallituksen ja muiden ei-kaupalliseen materiaalin tuottajien lisäksi tavalliset oppilaitokset ja opetusalan henkilöt, jotka osallistuvat tuotekehitystyöhön ja materiaalien testaamiseen. Toimintamme perustuu kotimaiseen kehittämistyöhön ja ulkomaiden opetusmallien ja menetelmien muokkaamiseen Suomen kulttuuriin ja oloihin sopivaksi. Petri Ilmonen ja
Paula jägerhorn:
tieto- ja
viestintätekniikka Tikas-koulutus Kehitysvammaliiton muut yksiköt Kehitysvammaliiton muut yksiköt:

Verneri: tietoa kehitysvammaisuudesta
Papunet: sivusto kommunikoinnista ja selkokielestä
Selkokeskus: selkokielistä tiedonvälitystä ja kulttuuria
Tikoteekki: tietotekniikasta tukea kommunikointiin Löydät verkkopalvelumme etusivulta
www.opike.fi ja tuoteluettelosta! Oppikirjat ja
selkomateriaalit Opitaan, osataan ja onnistutaan!
Full transcript