Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MGA HAKBANG AT KASANAYAN SA PANANALIKSIK

No description
by

Elyza Punzalan

on 10 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MGA HAKBANG AT KASANAYAN SA PANANALIKSIK

MGA HAKBANG AT KASANAYAN SA PANANALIKSIK
pagsulat ng bibliograpi
A. Pagpili at paglilimita ng paksa
*Dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksa na mapipiling pag-aralan.

*Ayon kina Atienza atbp., mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin.
mga batayan sa paglilimita ng paksa:
PANAHON
DAPAT MAGING MALINAW SA MANANALIKSIK ANG SAKLAW NG PANAHON NG PAG-AARAL SA PAKSANG NAPILI.
edad
Dapat isaalang-alang kung ano ang edad ng populasyon o taga-tugon na gagamit sa paksang pag-aaralan upang magkaroon ng direksyon ang pananaliksik.
Kasarian
Mahalagang matiyak ang kasarian ng populasyong gagamitin o taga-tugon dahil malaki ang epekto nito sa resulta ng pananaliksik.
pangkat na kinabibilangan
Tukuyin ang pangkat na kinabibilangan ng iyong populasyon na pagtutuunan ng pansin sa gagawing pag-aaral.
Anyo o uri
Kailangang tukuyin ang uri o genre na susuriin sa pag-aaral.
Halimbawa: Sanaysay, tula, dula, nobela, kalagayang panlipunan,istruktura atbp.
perspektibo
Ito ay tumutukoy sa iba't-ibang pagtingin o pananaw sa pag-aaral.
Tinitiyak dito kung hanggang saan lamang ang punto ng pag-aaral na gagawin.
Lugar
Ang lugar o pook na napiling gamitin ay binabanggit din sa pananaliksik.
Dapat puntahan ang lugar na gagamitin upang magmasid at mapatunayan ang konsepto/teorya na pinag-aaralan.
mga batayan
1. Panahon
2. Edad
3. Kasarian
4. Pangkat na kinabibilangan
5. Anyo/Uri
6. Perspektibo
7. Lugar
c. gamit ng dokumentasyon
*Dapat isaalang-alang ng mananaliksik na makatutulong ang paksa na mapipiling pag-aralan.

*Ayon kina Atienza atbp., mahalaga na sa simula pa lamang ay limitahan na ang napiling paksa upang hindi maging masyadong masaklaw ang pag-aaral at pagtalakay na gagawin.
mga batayan sa paglilimita ng paksa:
PANAHON
DAPAT MAGING MALINAW SA MANANALIKSIK ANG SAKLAW NG PANAHON NG PAG-AARAL SA PAKSANG NAPILI.
edad
Dapat isaalang-alang kung ano ang edad ng populasyon o taga-tugon na gagamit sa paksang pag-aaralan upang magkaroon ng direksyon ang pananaliksik.
Kasarian
Mahalagang matiyak ang kasarian ng populasyong gagamitin o taga-tugon dahil malaki ang epekto nito sa resulta ng pananaliksik.
pangkat na kinabibilangan
Tukuyin ang pangkat na kinabibilangan ng iyong populasyon na pagtutuunan ng pansin sa gagawing pag-aaral.
Anyo o uri
Kailangang tukuyin ang uri o genre na susuriin sa pag-aaral.
Halimbawa: Sanaysay, tula, dula, nobela, kalagayang panlipunan,istruktura atbp.
perspektibo
Ito ay tumutukoy sa iba't-ibang pagtingin o pananaw sa pag-aaral.
Tinitiyak dito kung hanggang saan lamang ang punto ng pag-aaral na gagawin.
Lugar
Ang lugar o pook na napiling gamitin ay binabanggit din sa pananaliksik.
Dapat puntahan ang lugar na gagamitin upang magmasid at mapatunayan ang konsepto/teorya na pinag-aaralan.
b. paggamit ng iba't-ibang sistema ng dokumentasyon
Napakahalaga ng dokumentasyon sa sulating pang-akademiko gaya ng pananaliksik.

Ang pagkuha ng ideya o impormasyon sa isang sanggunian ay dapat kinikilala bilang paggalang sa mga manunulat na pinagkunan ng mga tala.

Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon
Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya
pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel
pagpapalawig ng ideya
KWALITATIBO
Tumutukoy ito sa malinaw at tiyak na pagbibigay ng kuro-kuro o interpretasyon.
KWANTITATIBO
Kapag ang pagsusuri ay nakatuon sa pagkalkula ng mga bilang na ginamit.
a. Una, naiiwasan ang pag-uulit ng ideya o impormasyong nabanggit na sa iba't-ibang bahagi ng papel.
b. Ikalawa, mas madaling mapag-uugnay-ugnay ng mambabasa ang iba't-ibang bahagi ng pananaliksik..
gamit ng dokumentasyon:
1. Pagkilala sa pinagkunan ng datos o impormasyon.
2. Paglalatag ng katotohanan ng ebidensya.
3. Pagbibigay ng cross-reference sa loob ng papel.
4. Pagpapalawig ng ideya.
Dalawang Uri ng Pagsulat ng Bibliograpi:
1. Paragraph Indent
-Ang unang taludtod ang nakapasok o naka-indent.
Halimbawa:
Galang, Teresita T., et al. 2004. Mabisang komunikasyon sa Akademikong Filipino. Angeles City: Angeles University Press.
2. Hanging Indent
-Ang ikalawang taludtod ng sanggunian o bibliograpi ang naka-pasok o naka-indent ng tatlo o limang espasyo.
Halimbawa:
Galang, Teresita T., et al. 2004. Mabisang Komunikasyon sa
Akademikong Filipino. Angeles City: Angeles University Press.
Belvez, Paz M. 2002. Retorika: Mabisang Pagsasalita at Pagsulat. Manila:
Rex Bookstore.
1. Isang Awtor
2. Dalawang Awtor
Cassanova, Arthur P. at Ligaya R. Tiamson. 2001. Retorikang
Pangkolehiyo. Manila: Rex Bookstore.
3. May Tatlong Awtor
Arrogante, Jose A., Nunilon G. Ayuyao at Wilma M. Lacanlale. 2004.
Panitikang Filipino, Binagong Edisyon. Mandaluyong City. National Bookstore.
4. Higit sa Tatlong Awtor
Bernales, Rolando A., et al. 2002. Mabisang Retorika sa Wikang Filipino.
Valenzuela City: Mutya Publishing House.
5. Artikulo sa Pahayagan
Lacson, Panfilo L. July 2003. "Kudeta sa Oakwood." People's
Tonight, p. 5.
6. Artikulo sa Magazin
Luis, Roberto. (June, 2002). "Using Technology in the Classroom."
The Philippine Journal of Education. p. 17.
7. Mga Di-nalathalang Tesis/Disertasyon
Tesis:
Yap, Janette D. "Pagsasalin at Pagsusuri ng mga Piling Kwentong
Ilocano." Di-nalathalang Tesis, Isabela State University,
Echague, Isabela, April 2006.
Disertasyon:
Samson, Lucena P. "Mga Dulang Pagteatro sa Mababang Paaralan: Isang
Masusing Pagsusuri." Di-nalathalang Disertasyon, Angeles University
Foundation, Angeles City, March 1997.
8. Artikulo mula sa Internet
Vinas, T. (2004, July). The Green Side of Green. Industry Week, 253(7) p. 53. Available at [link] (29 July, 2004).
Halimbawa ng Bibliograpi:
Mga gamit ng bantas:
Ginagamit bilang panapos sa mga sumusunod na pangungusap:
Paturol o Pasalaysay
, halimbawa:
Bilog ang mundo at umiikot ito sa araw.
Pakiusap
, halimbawa:
Pakibasa ang sulat.
Pautos
, halimbawa:
Pakisagot mo narin.
Mga pinaikli o dinaglat na salita
, mga halimbawa:
Editor - Ed. Transleytor - trans. Ginang - Gng.
Edisyon - ed. Binibini - Bb. Ginoo - G.
Mga inisyal na pangalan
, halimbawa:
Janette Domingo Yap - J.D.Y.
1. Tuldok (.)
2. Tandang Pananong (?)
Ginagamit na panapos sa mga pangungusap na
patanong
, mga halimbawa:
Ano ang pangalan mo?
Saan ka nakatira?
Sino ang mga magulang mo?
Sa mga pangungusap na may
pag-aalinlangan
, halimbawa:
Siya ay ipinanganak noong 2004(?)
3. Tandang Padamdam o Ekslamasyon (!)
Ginagamit naman itong panapos sa mga sumusunod:
Pangungusap na padamdam
, mga halimbawa:
Uwian na! Kainan na!
Espresyong padamdam
, mga halimbawa:
Siya nga! Totoo! Talaga! Naku! Aray! Wow!
4. Kuwit o Koma (,)
Ginagamit ang kuwit sa mga sumusunod:
Sa pagitan ng petsa ng buwan at taon
, halimbawa:
November 13, 2014
Sa pagitan ng pangalan ng kalye at pangalan ng lungsod
, halimbawa:
1234 Daang-bakal, Lungsod ng Caloocan
Sa pagitan ng pangalan ng bayan at pangalan ng lalawigan
, halimbawa:
Ilagan, Isabela
Sa bating panimula ng liham pangkaibigan
, halimbawa:
Dir fren,
Sa bating pangwakas ng liham(pangkaibigan at pangangalakal)
, halimbawa:
Matapat na sumasaiyo,
Sa paghahanayhanay pahalang ng mga salita
, halimbawa:
Kuting, tuta, sisiw, biik, guya
Sa mga magkakasunod na parirala
, halimbawa:
Magligpit ng kinainan, magpunas ng mesa, magpakain ng aso
Sa pagitan ng tuwirang sabi at ibang bahagi ng pangungusap
, halimbawa:
"Ito ang gagamitin mong mapa", utos ng titser.
Pagkatapos ng ngalang panawag
, halimbawa:
Bata, pakipulot ang barya.
Sa pagitan ng pangngalan o panghalip at ng pamuno
, halimbawa:
Ikaw, Kiko, ang mapalad na nanalo.

5. Tutuldok o kolon (:)
Ginagamit ito sa mga sumusunod:
Bating panimula ng liham pangangalakal
, halimbawa:
Kagalang-galang na pangulo:
Pagsulat ng oras
, mga halimbawa:
7:30 n.u 12:00 n.t 3:35 n.h 9:30 n.g 2:00 n.m.a
Pagtatala ng iisa-isahing bagay
, halimbawa:
Heto ang mga order ko: litsong kawali, kamaron rebosado, mitsado atbp.
Pagpapakilala ng tuwirang sipi
, halimbawa:
Inayunan ni Ramos (1971) sa kanyang pambungad-puri na: "never has a collection made as original text".
6. Kudlit o Apostrofi (')
Ginagamit sa
pang-aangkop ng kataga sa sinundang salita
, mga halimbawa:
Sakali at - sakali't
binata ay - binata'y
mula at sapul - mula't sapul
Wika niya - 'ika niya
siya ay - siya'y
bata at matanda - bata't matanda
7. Panaklong at Parentesis (())
Ginagamit ito bilang
pangkulong sa mga pinamimiliang salita o parirala
, halimbawa:
(magtabas, magsulsi, magburda, manahi, maggantsilyo)
8. Panipi o Kotasyon (" ")
Ginagamit ito sa mga sumusunod:
Direktang pagkopya ng salita, parirala o pangungusap, o talatang di lalampas sa apat na linya para itangi sa ibang bahagi ng pangungusap bilang pagkilala sa paghahangong ginawa
, halimbawa:
Isa sa mga katibayan dito ang matalinong tala ni Fr. Castano, "por los indios e erbandel que mas superticiones tenan, creyendo que en influencia era fatidica..?"
Diyalogo
, halimbawa:
"Pupulutin kayo sa kangkungan", sabi ni Erap
Pamagat ng aklat, kwento, pelikula, atbp.
, halimbawa:
"Bernardo Carpio" ang pelikulang nagpasikat kay Cesar Ramirez..
Mga susing salita sa isang pinarafresang tala
, halimbawa:
Dito tinatawag na "art and graft" na ito sadyang nakatuon lagi ang perpeksyon sa paglikha ng tula.
9. Gitling (-)
Ginagamit ito sa mga sumusunod:
Ganap Parsyal
Gabi-gabi Lubak-lubak Dala-dalawa Sari-sarili
Mga tambalang salita kaya pinag-iisa na lamang na maaaring manatili ang kahulugan kaya't magkaroon ng ikatlo
, mga halimbawa:
panakip-butas hitit-buga taong-gubat anak-pawis
Mga magkasalungat na salita na inaalis ang pag-uugnay na at
, mga halimbawa:
upo-tayo akyat-baba humigit-kumulang urong-sulong
Mga salitang ugat na nagsisimula sa patinig (a,e,i,o,u) nainuulapian ng panlaping nagtatapos sa katinig
, mga halimbawa:
mag-awitan mang-inggit nang-onse tag-ulan
Mga pangngalang pantangi na inunlapian
, mga halimbawa:
magpa-xerox maka-Coco puma-Baguio magpaka-Filipino
Sa panlaping ika-kasunod ng tambilang o numero
, mga halimbawa:
ika-8 n.u ika-2 desisyon ika-14 ng pebrero ika-100 pahina
Sa mga fraksyong isinusulat nang pasalita
, mga halimbawa:
tatlong-kapito (3/7) isa't dalawang-kapat (1 2/4)
Sa pagsama ng apelyido ng pagkadalaga at napangasawa
, halimbawa:
Janette Domingo-Yap
10. Tuldukkuwit (;)
Ginagamit ito sa dalawang malalayang sugnay na hindi pangangatnigan hindi pinagdurugtong ng pang-ugnay
, halimbawa:
Malambing ang pusa; malaro ang aso.
Panghiwalay sa mga magkakasamang sangkap na ginagamitan ng kuwit sa paghihiwalay ng mga sangkap na panloob
, halimbawa:
Ang Tour ng Luzon ay nagtigil sa Cabanatuan, Nueva Ecija; Moncada, Tarlac at Lingayen, Pangasinan.
11. Ellipsis (...)
Ginagamit ito sa pagsisipi kung may tinatanggal na salita
na kapag sa simula o sa gitna ito isinasagawa, tatlong tuldok lamang ang inilalagay (...), ngunit kung sa hulihan ng pangungusap, apat na tuldok ang inilalagay (....) dahil ang ikaapat ang siya na ring pinakatuldok, halimbawa:
Sa pagdiriin ni Mario Molina, kinakailangan munang taglayin ng manunulat ng tula ang mga sumusunod na kasangkapan sa paglikha:
...fired by his own personal convictions about his art, equipped with own mastery of a natural language for purposes of his art and obsessed with intractable of his own subject....
12. Braket ([ ])
Ginagamit kapag may binago sa isang tuwirang sipi at dito ito ipinaloloob, gayundin, ang kapaliwanagan sa kung ano ang ginagawa
, halimbawa:
...[M]aging ito'y pisikal, o sikolohikal... mangyari pa, ang... dilemang ito... [ay] nagdudulot ng di matatawarang bagabag sa sensibilidad....

Sa manuskrito, kapag sinalungguhitan ang salita o parirala o binuong pangungusap, ibig sabihin, pag nilimbag ito, italisado, kaya lalabas na lathala ang nakabraket na paliwanag: [ang italisasyon ay akin].
13. Asteriko (*)
Ginagamit ito sa mga sumusunod:
Kapag may tinanggal na isa o mahigit pang talata sa isang sinipi, at pammagitan ito ng (***) na nakapagitan sa espasyo.
Pagkatapos ng isang listahan
, halimbawa:
43. Solito, Princess Arian R.
44. Zadora, Mikael Elton Jhon Z.
***
Pagpapakitang may karagdagang impormasyong nakatalababa o nakafutnowt
, halimbawa:
Sa taon* ng mga kontrobersyang iyon, sumandaling namatay ang wikang pambansa.*1973
14. Salungguhit (
_____
)
Pagkakita sa mga italisasyon ang pagsasalungguhit. Simbolo ito para iimprenta nang pahilig ang letra. Ginagamit ito sa sumusunod:
Sa mga pamagat ng aklat, dula, nobela, maikling kwento, awitin, sanaysay
, halimbawa:
Lagablab sa Utak ni Damian
ang antolohiya ni Bernardo na maikling kuwento.
Sa mga pangalan ng babasahin at mga programang panradyo at pantelebisyon
, halimbawa:
The Philippine Star Yes Magazine Bet on Your Baby
Sa mga banyagang salita
, mga halimbawa:
Tete a Tete
ang katumbas ng intimading usapan sa Frances.
Ang ibig sabihin ng
Noli Me Tangere
ay huwag mo akong salingin.
Boda de Sangre
naman ang blood wedding.
INIULAT NINA:
ritsuko ijuin
lhyra mae laminero
raquel manuel
wilfredo umipig
Full transcript