Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

2. Ünite_Birleşmiş Milletler Sistemi

No description
by

H. İbrahim Özmen

on 8 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 2. Ünite_Birleşmiş Milletler Sistemi

YAPISI ve YÖNETİMİ
Birleşmiş Milletlerin
Birleşmiş Milletler Nasıl Çalışır ???
BM'in kuruluşundan beri uluslararası ortamda her an geniş çaplı değişiklikler görülmeye başlanmıştır.
Soğuk Savaş Dönemi...
Filistin, Almanya, Çin, Kore, Macaristan, Kongo, Küba, Vietnam, Kamboçya, Afganistan gibi pek çok ülkede yaşanan sorunlar
Kominist rejimlerin dağılması
Körfez Savaşı
11 Eylül 2001 terörist saldırıları

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SİSTEMİNİN GELECEĞİ
Küreselleşmenin getirdiği çevre, iletişim, terörizm, ekonomik bunalım gibi sorunlarda BM organ ve uzmanlık kuruluşlarının vazgeçilmez rollerini genişleterek sürdürecekleri de düşünülebilir.

Yetersizliklerine ve yaşadığı yozlaşma ve aşınmalara rağmen, BM'nin, yüzyıllardır aranan bir mekanizma olarak gelecekte de etkinliğinin arttığını görmek sürpriz olmayacaktır.
Sizce Birleşmiş Milletlerin yeine nasıl bir yapı olabilir ???
EKONOMİK BOYUTLARI
Birleşmiş Milletler Sisteminin
Bu iki ayrı gruptaki kuruluşlar arasındaki temel fark;
ilk gruptaki kurumların tüm yönetimlerinin
BM'nin üst organlarınca seçilerek
oluşturulmasına karşın,
ikinci gruptaki uzmanlık kuruluşlarının bağımsız bir biçimde
kendi yönetimlerini kendilerinin belirlediği
uluslararası örgütler olmalarıdır,
Birleşmiş Milletler Sistemi
Dünyada Düzen Oluşturma Arayışı
Birleşmiş Milletler (BM) Sistemi,
XX. yüzyıldaki devletlerarası örgütlenme örnekleri arasında en kapsamlı
olanıdır. BM'nin selefi durumundaki örgüt olan
Milletler Cemiyeti (MC)
, I. Dünya Savaşı felaketinden alınması gereken dersler alınamadığından ötürü, pek çok hatalar üzerine "doğuştan sakat" bir yapı olarak kurulduğu için başarılı olamadı.

II. Dünya Savaşı felaketinden sonra,
tarihten ders almanın en somut bir örneği
olarak ortaya çıkan
BM
, dünya barış ve güvenliğini sağlamada selefine göre çok daha başarılı oldu. Soğuk Savaş döneminde bloklar arasındaki küresel ölçekte rekabet ortamı, bu örgütün gereken verimlilikte çalışmasını engellediyse de dünya barışını doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren pek çok meselede BM öncü bir rol oynadı.
GİRİŞ
Birleşmiş Milletlerden Önce
Ekonomik Örgütlenmeler
1914-18 Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda barışı tanzim etmek üzere Paris Barış Konferansı küresel nitelikli iki örgütün aynı anda oluşumunu da gerçekleştirmiştir:

Milletler Cemiyeti-MC (The League of Nations)
Barışı koruma görevini başaramayarak İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını önleyememiş ve 1946'da kendini feshederek tüm yetki ve varlığını 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler'e (BM) devretmiştir.


Uluslararası Çalışma Örgütü -ILO (International Labour Organization) Versay Anl. 1919
ILO, görev alanında yaptığı başarılı çalışmalarla varlığını günümüze kadar sürdürmüştür.
MC esas itibarıyla siyasi bir örgüt olmakla birlikte
23. ve 25.
maddelerinde
ekonomik
yaşamı ilgilendiren "
cılız
" bazı taahhütler vardır. Bunlar;
çalışanlara "insani" ortam sağlamak,
sömürge ve manda rejimi altındaki halklara "adilane muamele" etmek,
kadın ve çocuk ticaretine karşı çıkmak,
ulaştırma ve transit geçiş serbestisine saygı,
ticari ilişkilerde "adilane" prensiplerle hareket edilmesi,
hastalıklarla ortak mücadele için tedbirler
alınması olarak sıralanabilir.
1946 yılında Fesih kararı alınmıştır.
Milletler Cemiyeti
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
1919 yılında Versay Antlaşması ile doğmuştur. MC'den farklı olarak çalışma yaşamını ilgilendiren pek çok konuda yetkili bir örgüt olarak spesifik bir görev alanına sahiptir.
ILO'nun kurulmasını gerektiren çalışma yaşamı sorunları "
tedrici bir teknolojik devrimin aşama aşama üretime uygulanması süreci
" olarak tanımlanan
Endüstri Devrimi
'nin ürünüdürler.
Böyle bir örgütün kurulmasını destekleyen Batılı devlet adamları, adeta salt sermaye sınıfının değil işçi sınıfının da yanında olduklarını göstermek istiyordu
ILO'nun Amaçları

Sosyal adaletin sağlanması için çaba göstererek
kalıcı barışa katkı sağlamak
.
Çalışma şartlarını ve yaşam kalitesini arttırıcı
uluslararası faaliyetlerle ekonomik ve sosyal istikrara katkı
da bulunmak,

ILO'nun Organları
1. "Genel Konferans" her yıl toplanır ve örgütün en üst düzey organıdır. Her üye devletin belirleyerek gönderdiği 4'er temsilci bu konferansta bir araya gelir.

2. ILO Yönetim Kurulu, Genel Konferans tarafından seçilen 56 üyeden oluşur, Bu üyeliklerin 28 tanesi devlet kontenjanından gelen delegelerden, 14 tanesi işçi kesimi kontenjanından gelen delegelerden, 14 tanesi de işveren kesimi kontenjanından gelen delegelerden seçilmektedir.

3. Örgütün sekretaryası niteliğinde olan Uluslararası Çalışma Ofisi ya da "Bürosu" Cenevre'deki örgüt binasında faaliyetlerini sürdürür. Ofisin başkanı, aynı zamanda Örgütün de en üst düzey memuru statüsündeki "Genel Müdür"dür
Philadelphia Bildirgesi
10 Mayıs 1944'de ABD Philadelphia'da yapılan Genel Konferans'ta kabul edilen bildirge ILO tarihinde çok önemlidir. Bu belgenin önemli hükümleri şunlardır:
Emek bir ticari mal değildir.
Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır
Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomik güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.
Bu hükümler İnsan Hakları Evrensel Bilirgesi kabul edilmeden 4,5 yıl önce kabul edilmiştir.
Nisan-Haziran 1945'te ABD'nin San Fransisco kentinde yapılan müstakil bir uluslararası konferans ile kurulmuştur.

Ocak 1942'de ABD Başkanı tarafından
"Birleşmiş Milletler Bildirgesi"
ilan edildi.

Ekim
1943 Moskova Konferansı
ve Aralık
1943 Tahran Zirve Konferansı
'nda da savaşta zorbalığa karşı ortak mücadele eden
milletlerin "bir aile" olacakları
ve aynı çatı altında barışı korumak üzere örgütlenecekleri vurgusu yapıldı.

Şubat
1945'teki Yalta Zirve Konferansı
'nda ise
BM'yi kuracak olan konferans
ın yeri ve tarih belirlendi.

San Fransisco Konferansı 26 Haziran 1945'de BM Kuruluş Sözleşmesi
'nin ya da "Şartı"nın (Charter) imzası le sona erdi.
"Tarihten Alınan Dersler"
Birleşmiş Milletler Teşkilatı (BM)
Birleşmiş Milletlerin Amaç ve İlkeleri
uluslararası barış ve güvenliği korumak....
barışın uğrayacağı tehditleri önlemek....
saldırı eylemlerini bastırmak üzere etkin ortak önlemler almak....
barışın bozulmasına yol açabilecek nitelikteki uluslararası uyuşmazlık veya durumların düzeltilmesini ya da çözümlenmesini barışçı yollarla, adalet ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak gerçekleştirmek....
1. Genel Kurul
2. Güvenlik Konseyi
3. Genel Sekreterlik
4. Vesayet Konseyi
5. Uluslararası Adalet Divanı
BM'nin Örgütsel Yapısı İçindeki İktisadi Kurumlar
BM'ye Bağlı Uzmanlık Kuruluşları
Ekonomik ve Sosyal Konsey (ECOSOC
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
BM Kalkınma Programı (UNDP)
BM Sermaye Geliştirme Fonu (UNCDF)
BM Nüfus Fonu (UNFPA)
BM Çevre Programı (UNEP)
BM İnsani Yerleşim Programı (UN-HABITAT)
1
2
BM'nin Örgütsel Yapısı İçindeki İktisadi Kurumlar
Birleşmiş Milletler ve
Birleşmiş Milletler ailesi
içinde yer alan kuruluşların
eş güdüm
içerisinde çalışmalarını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Konsey’in
3 yıllık süre
yle hizmet eden
54 üyesi
vardır. Konsey’de oylama salt çoğunluk ilkesine dayanır; her üyenin bir oyu vardır.
BM Bünyesinde ekonomik,
sosyal, fikri, sıhhi, eğitsel, kültürel
konularda çalışmalar yapmaktadır.
Ekonomik ve Sosyal Konsey
BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD)
Birleşmiş Milletlerin
kalkınma
ve bununla ilgili
ticaret
,
finans, teknoloji, yatırım
ve
sürdürülebilir kalkınma
gibi çalışmalarından
sorumlu
dur.
1964 yılında Cenevre'de yapılan birinci oturumun sonunda daimi hükümetlerarası bir organ olarak kurulmuştur.
Başlıca hedefi
gelişmekte olan ülkelerin
ve geçiş dönemindeki ekonomilerin
dünya ekonomisine uyum sağlamasına yardımcı olmak
ve
ticaret ve yatırım yoluyla kalkınmayı teşvik etmek
tir.
UNCTAD Konferansı,
193 üye
ülkeden (Vatikan dahil) oluşur ve
4 yılda bir
toplanır.
UNDP, UNCTAD'ın kuruluşundan bir yıl sonra
1965
'te BM Genel Kurulu tarafından
kurulmuştur
.


UNDP'in
iki organı
vardır:
1. Yönetim Konseyi
2. Sekretarya

Programın amaçları:
1. Kalkınma alanında kaynakların etkin kullanımı,
2. Yatırımların teşviki,
3. Gelişmekte olan ülkelerde teknoloji düzeyinin arttırılması,
4. Gelişmekte olan ülkelere teknik danışmanlık ve yardım yapılması,
5. Ekonomik planlama biçiminde tespit edilmiştir.

BM Kalkınma Programı (UNDP)
BM'ye Bağlı Uzmanlık Kuruluşları
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği
Uluslararası Posta Birliği
Uluslararası Çalışma Örgütü
Uluslararası Para Fonu
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
BM Gıda ve Tarım Örgütü
Uluslararası Denizcilik Örgütü
Dünya Meteoroloji Örgütü
BM Sınai Kalkınma Örgütü
BM Dünya Turizm Örgütü
BM Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Sağlık Örgütü
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması
Uluslararası Para Fonu ya da "Sandığı" ile Dünya Bankası Temmuz
1944
'te ABD'de başkent Washington yakınlarındaki
BrettonWoods
bölgesinde yapılan milletlerarası konferansta yapılan anlaşmalarla kurulmuşlardır.

Türkiye, Şubat 1947'de her iki örgüte de üye oldu.
1944 yılında Bretton Woods Konferansı'nda Kurulan luslararası Para Fonu:

Uluslararası parasal işbirliğini kolaylaştırır;
Döviz kuru istikrarını ve düzenli kambiyo rejimini teşvik eder;
Çok taraflı ödeme sisteminin kurulmasına ve döviz kısıtlamalarını kaldırmaya yardımcı olur;
Ödemeler dengesindeki uyumsuzlukları düzeltmeleri için üye devletlere geçici finansman sağlar.
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması’nın yerini alarak milletlerarası küresel ticaret kuralları ile ilgilenen uluslararası bir örgüt olarak 1995 yılında kurulmuştur. Birleşmiş Milletlerin özel teşkilatı olmamasına rağmen BM ile işbirliği anlaşmaları ve çalışmaları vardır.

WTO’nun amacı ticaretin kurallara dayanan bir sistemde engelsiz bir şekilde yürütülmesine yardım etmek, hükümetler arasındaki ticari anlaşmazlıkları tarafsız bir şekilde çözmek ve ticari görüşmeler organize etmektir.

WTO’nun 146 üye ülkesi vardır. Yönetim organı olan Bakanlar Konferansı her iki yılda bir toplanır; Genel Konsey örgütün günlük işlerini yürütür.
Detayı Yakında...
Detayı Yakında...
Uluslararası Para Fonu
Dünya Ticaret Örgütü
BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
FAO, 16 Ekim 1945 tarihinde Kanada'nm Quebec kentinde yapılan bir konferansla kurulmuş, 14 Aralık 1946'da yapılan sözleşme ile BM'nin uzmanlık kuruluşu statüsünü kazanmıştır.

FAO, üç ana organa sahiptir:
1. Tüm üye devletlerin temsil olunduğu Genel Konferans
2. Yürütme Kurulu
3. Sekretarya

FAO'nun amaçları:
1. Beslenme ve yaşam düzeyini yükseltmek,
2. Çiftliklerden, hormonlardan ve balıkçılıktan elde edilen tüm gıda ve tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve dağıtımını etkin ve verimli kılmak,
3. Kırsal kalkınmayı ve kırsal toplumun yaşam koşullarını iyileştirmek,
4. Bölgesel ve küresel düzeyde açlık ve kıtlıkla mücadele etmektir.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO)
ICAO, 7 Aralık
1944
'de Chicago'da imzalanan sözleşmeyle oluşturulmuş ve öngörülen sayıda devlet tarafından onaylandıktan sonra 24 Nisan 1947'de faaliyetlerine başlamıştır. 18 Mayıs 1947'de ICAO BM uzmanlık kuruluşu statüsü kazanmıştır. Örgüt merkezi olarak
Kanada'nın Montreal
kenti belirlenmiştir.

ICAO ana organları,
1. Genel Kurul,
2. Yürütme,
3. Sekretarya'dan oluşmaktadır.

ICAO'nun amaçları:
1. Uluslararası sivil havacılığın güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak,
2. Barışçıl amaçlı uçak tasarımı ve işletmesini teşvik etmek,
3. Sivil havacılık için hava koridorları, hava alanları, hava seyir tesislerinin gelişimini desteklemek,
4. Uluslararası kamuoyunun güvenli, düzenli, verimli ve ekonomik hava taşı
macılığı gereksinimlerini karşılamaktır.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)
Bu örgüt 1958'de gerekli onay sayısına ulaşılmasıyla hayat bulmuştur. Örgütün merkezi Londra'dadır.

IMO'nun amaçları:
Denizcilik konularında hükümetlerin mevzuat ve uygulamaları bakımından işbirliği mekanizması kurmak,
Denizcilikte can ve mal güvenliğinin verimli çalışma bakımından yüksek standartlarda oluşmasını desteklemek,
Uluslararası Deniz Ticareti'nde her türlü ayrım gözetici işlemleri ve gereksiz sınırlandırmaları önlemek,
Denizcilik ve gemicilik alanlarında BM organlarına ve uzmanlık kuruluşları¬na danışmanlık yapmak,
Deniz ulaşımından kaynaklanan deniz kirliliği ile mücadele etmektir.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO)
WMO, 7 Şubat 1948'de imzalanıp 1950'de yürürlüğe giren sözleşme ile kurulmuş, 1951'de de BM uzmanlık kuruluşu olmuştur. Merkezi Cenevre'dedir.

Organları,
1. Dünya Meteoroloji Kongresi,
2. Yönetim Kurulu,
3. Sekreterlik'ten ibarettir.

Örgütün amaçları:
1. Meteoroloji istasyonları kurmak ve yönetmek,
2. Meteoroloji haberlerinin hızlı hazırlanıp sunulmasına dair sistemler kurmak,
3. Meteorolojinin havacılığa, gemiciliğe, tarım sektörüne ve sair alanlara des¬tek olacak biçimde uygulanmasını geliştirmek olarak sıralanabilir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
ECOSOC'un çağrısıyla 19 Haziran-22 Temmuz 1946 tarihlerinde 51 BM üyesi devlet ve çeşitli uluslararası örgüt temsilcilerinin "
Uluslararası Sağlık Konferansı
" toplanmış,
Dünya Sağlık Örgütü
Kuruluş Sözleşmesi'ni hazırlamışlardır. Örgüt merkezinin Cenevre'de olması kararlaştırılmıştır.

Örgüt tüm insanların mümkün olan en üst sağlık düzeyine ulaşmaları amacıyla şu faaliyetlerde bulunur:
Uluslararası sağlık çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu sağlamak,
BM Uzmanlık Kuruluşlarıyla, hükümetlere bağlı sağlık yönetimleriyle tıbbi meslek gruplarıyla etkin ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
Sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi çalışmaları yapmak,
Hükümetlere acil durumlarda gerekli yardımı sağlamak, rutin teknik yardım faaliyetleri yapmak.

BM Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO)
UNIDO 1967'de BM Genel Sekreterliği'ne bağlı özerk bir kurum olarak faaliyetlerine başlamıştır. 21 Haziran 1985 tarihinde kuruluş sözleşmesinin 80 BM üyesi ülke tarafından imzalanıp, 1 Ocak1986'da yürürlüğe girmesiyle UNIDO bir uluslararası bağımsız örgüte dönüştü.

Örgüt merkezi Viyana'da bulunmaktadır.

UNIDO'nun temel amacı
Gelişmekte olan ülkelerin ve ulusların sürdürülebilir endüstriyel gelişimini ve ekonomilerini desteklemek,
Bu ülkelerin küresel ekonomik sistemle bütünleşmelerini sağlamak,
Yerel kaynaklara bağlı olarak emeğin verimliliğini arttırmaktır.
BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO)
UNWTO resmi olarak ise 1 Kasım 1974'te imzalanıp 1975'de yürürlüğe giren devletlerarası sözleşme ile kurulmuştur. Merkezinin Madrid'de olması kararlaştırılmıştır.

Örgüte 2003 yılında BM Genel Kurulu'nun onayından sonra uzmanlık kuruluşu statüsü verilmiştir.

Örgütün, 2010 itibarıyla 154 devletin yanı sıra, 7 özerk bağlı devlet, 2 gözlemci üye ve aralarında otel zincirleri, seyahat acenteleri, eğitim kurumlarının yer aldığı çok sayıda üyesi vardır.

Örgüt sürdürülebilir ve küresel ölçekte erişilebilir turizm faaliyetlerini geliştirme amacını taşımaktadır. Bunun yanı sıra düzenli turizm istatistikleri; çevre, kültürel miras konularıyla ilgilenir, pazarlanabilir turizm konu ve özne envanterleri hazırlar.

Dünyada karmaşa bitmeyecek gibi göründüğünden...
Türkiye 1932 yılında üye olmuştur, ILO Ankara Ofisi ise 1976 yılında faaliyete geçmiştir.
Full transcript