Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Slægten alkohol

No description
by

Thomas Sloth Larsen

on 24 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Slægten alkohol

Antabus
Hvis man erstatter et eller flere af H-atomerne i en kulbrinte med hydroxy-gruppen OH, får man nogle stoffer , hvis navne ender på ol. De har egenskaber fælles med både vand og kulbrinter. Det gør "olerne" til en meget anvendelige opløsningsmidler.

De simpleste alkoholer afledes af alkaner som methan, ethan, propan osv. Alkoholer findes i naturen som aromastoffer,farvestoffer.

En divalent alkohol, en -diol har to OH-gruppe i molekylet og en trivalent en triol har tre.
Slægten -ol
I dagligtale er alkohol det samme som ethanol. I ren form er det farveløs, klar væske. Den ligner vand en hel del, men den fryser ved -117 C og koger ved 78 C. Ethanol er lidt lettere end vand, idet den massefylde er 0,79 g/cm3.

Vand-molekyler binder sig til hinanden med hydrogenbindinger. Derfor hænger vandmolekylerne sammen og vand får et højt kogepunkt.

Den ene ende af ethanol ligger med vand. H-atomet ethanols OH-gruppe kan også binde sig til oxygen i i andre OH-grupper eller i vandmolekyler. Der er hydrogen-bindinger mellem ethanol-molekylerne. De giver ethanol et højt kogepunkt, og de bevirker også, at ethanol og vand kan blades. Den anden ende af ethanol ligner ethan og de andre alkaner. Derfor kan ethanol brænde og det kan blades med fx. benzin

Man kan angive mængden af ethanol i en bladning med vand ved at fortælle, hvor stor en del af rumfanget der er ren ethanol. Det kaldes volumenprocent vol% eller % vol. Man kunne i stedet bruge vægtprocenten, der angiver hvor stor en del af vægten der er ren ethanol. Der er forskel på vol-% og vægt-%. fordi ethanol er lettere end vand. Sædvanligvis anvendes vol% fordi det giver det største tal. Man kan ikke uden videre beregne vægtprocenten uden fra volumenprocenten fordi rumfanget ændrer sig lidt når ethanol blandes.
Ethanol
Det gærer
I naturen skaffer visse bakterier og gærceller
engeri ved at omdanne kulhydrater til ethanol
og kuldioxid.

Denne omdannelse sker uden brug af oxygen.
Der findes flere forskellige slags gær, og de kan danne meget andet end ethanol ved omdannelse af kulhydrater. Det kan være lette alkoholer som methanol og propanol.

Det kan også være tungere alkoholer og en lang række andre organiske stoffer. Disse uønskede biprodukter kaldes fusel fuselolie.

Gærcellerne tåler ikke for store koncentrationer af sukker. De dør, hvis alkoholprocenten bliver for stor. Ved gæringer kan koncentrationen af ethanol højst blive 10-15 vol%, afhængig af gærtypen.
Døtre af ethanol
Metanol, eller methanol, kaldes i dagligtale træsprit er en organisk forbindelse, som klassificeres som en alkohol. Ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk er stoffet en farveløs, forholdsvis flygtig væske. Modsat ethanol, som ofte forbindes med ordet "alkohol", er methanol yderst giftigt at drikke. Skriveformen Metanol er forældet ifølge Kemisk Ordbog. Methanol kan brænde i den iltholdige, atmosfæriske luft under dannelse af carbondioxid og vand. Methanol brænder med en næsten usynlig flammefarve.

Methanol nedbrydes i leveren til formaldehyd og myresyre, som kan medføre blindhed og i værste fald døden. Ud over gennem fordøjelseskanalen og luftvejene kan methanol også trænge ind i kroppen gennem huden. Udsættes man regelmæssigt for dampe eller direkte hudkontakt med stoffet, akkumuleres det i kroppen til skadelige koncentrationer.

Giftvirkningen indtræder først nogle timer efter indtagelse, så det er vigtigt ved formodet forgiftning at kontakte lægen hurtigst muligt: En af behandlingsmetoderne er indtagelse af ethanol i rigelige mængder. Behandlingen holder populært sagt leveren travlt beskæftiget med at nedbryde ethanol, så tempoet for nedbrydningen af methanol sænkes. Derved holdes koncentrationerne af de giftige nedbrydningsprodukter nede under de faretruende niveauer. Der forekommer ofte dødsfald som følge af methanolindtagelse i Norge og Uganda
Alkoholer er fællesnavnet på en lang række
forbindelser. Mange findes i naturen og flere
kan fremstilles i laboratoriet. Den type
alkohol, der findes i vin og spiritus,
produceres i store mængder. Kun
halvdelen af det drikkes. Resten
bruges til en række formål i
husholdningen, industrien og
den kemiske produktion

Alkohol bruges til
kosmetik, industri,
madvarer, medicinal-
varer og meget andet.

Slægten Alkohol
Forsøg 2: Byg et alkohol af atommodellerne. Forklar hvad de forskellige atom hedder.
Forsøg 1: Forklar det periodiskesystem
Forsøg 1: Bland 50 ml. vand med
50 ml. sprit. Forklar hvad der sker.
Forsøg 2: Du skal lave fire blandninger en 10% ethanol blandning, en 20 % ethanol blanding en
40 % blanding og en fri blandning (du bestemmer selv % taller), Tag fire porcelænskåle, samt 4 stykker vat. Find ud af hvilken af blandningerne som kan brande, forklar Hvorfor
Forsøg 3: Bland 20 ml. vand, 20 ml olie og 20 ml. sprit i et reagensglas ryst og forklar hvad der sker
Forsøg 4: Hvad er din promille når du har drukket 4 øl.
Forsøg 1:
Fremstil alkohol, vedhælp af sukker, gær og vand.
Beregn evt. den teortiske alkoholprocent (se video)
Forsøg 2:
Destilerer alkohol for at opnå en større alkohol procent
Antabus er et lægemiddel mod alkoholmisbrug. Ordet antabus er
dannet af de latinske ord anti (mod) og abusus (misbrug).

Antabus indeholder disulfiram, et stof der forhindrer nedbrydningen af alkohol i leveren. Når man indtager stoffet får man, hvis man samtidig indtager alkohol, en forøget koncentration af acetaldehyd i blodet. Acetaldehyd er en af de største årsager til ”tømmermænd”, så når koncentrationen forøges sker der en negativ reaktion i kroppen, som medfører hovedpine, ansigtsrødme, angstreaktioner, svimmelhed, øget blodtryk, hurtig puls, kvalme, opkastning og opkastningsfornemmelser. I svære tilfælde kan det også give kollaps. Antabus interagerer aktivt med mange andre medikamenter, og man bør derfor altid oplyse til sin læge, hvis man tager antabus. Overdosering af antabus kan fremkalde psykose, med hallucinationer og angstanfald.

Opfindelsen blev gjort i 1948[1] af dr.med. Erik Jacobsen og dr.pharm. Jens Hald, da de søgte et stof til behandling af fnat og indvoldsorm, lidelser der var meget udbredte under krigen. De fandt dog senere ud af, at stoffet voldte meget ubehag i forbindelse med indtagelse af alkohol –
og et præparat mod alkoholmisbrug var født.
Full transcript