Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sudety

No description
by

Angelika M

on 17 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sudety

Sudety to łańcuch górski położony w południowo-zachodniej Polsce na terenie województw dolnośląskiego i opolskiego i północnych Czech, oraz niewielka ilość znajduje się w Niemczech. Nazwa "Sudety" pochodzi od wyrazu "Sudéta" oznaczajacego "las dzików" albo "las dzikich świń". Sudety dzielą się na Zachodnie, Środkowe i Wschodnie. U ich przedpola wydziela się Przedgórze Sudeckie.
Sudety Środkowe
Sudety Środkowe rozciągają się na pograniczu Czech i Polski od Bramy Lubawskiej i rzeki Bobru na zachodzie po Przełęcz Kłodzką i Przełęcz Międzyleską na wschodzie. Sudety Środkowe to typowe góry zrębowe, obcięte od północy i południa uskokami. Pod względem geologicznym przedstawiają strukturę nieckowatą. Jest to obszar gór średnich o budowie zrębowej. Składają się z wielu grup i pasm górskich, które poprzecinane są dolinami rzek oraz kotlinami śródgórskimi i przełęczami. Najwyższy szczyt to Wielka Desztna (1115 m n.p.m. w Górach Orlickich), a po polskiej stronie Orlica (1084 m n.p.m. również w Górach Orlickich),
Sudety Wschodnie
W budowie geologicznej cechą charakterystyczną jest mozaikowatość. Góry porozcinane są licznymi uskokami co powoduje występowanie gór zrębowych i zapadlisk śródgórskich. Spotkać możemy zarówno stożki wulkaniczne czy wnęki, rozległe kopulaste wzniesienia jaki i długie pasma górskie. Liczne są kotliny śródgórskie. W Karkonoszach spotykamy ślady działalności lodowców górskich. Cechą większości tutejszych gór są spłaszczone szczyty i grzbiety oraz strome zbocza, które nadają im kopulaste kształty. Istnieją tutaj ostoje pierwotnych lasów, chronione zazwyczaj rezerwatami, torfowiska wysokie (Góry Izerskie, Karkonosze, Góry Bystrzyckie).

Sudety Wschodnie- pasmo górskie w południowo-zachodniej Polsce i północnej części Czech. Jest to wschodnia część Sudetów z najwyższym szczytem Pradziad (1492 m n.p.m. w Jesionikach), a po polskiej stronie Śnieżnik (1425 m n.p.m. w Masywie Śnieżnika). Struktury wschodniosudeckie zbudowane są ze skał metamorficznych , skał magmowych, skał osadowych oraz wulkanicznych bazaltów.

Obszar Przedgórza Sudeckiego posiada cechy wpływu klimatu Niziny Śląskiej z jej wilgotnym i ciepłym przebiegiem i w konsekwencji najdłuższym okresem wegetacyjnym w kraju. Sam górotwór posiada odmianę górską klimatu z jego piętrowością i odmianami klimatu kotlin. Rzeki Sudetów charakteryzują się dużymi spadkami i częstym występowaniem z koryt. Ich przebieg jest zasadniczo prostopadły do Sudetów. W wielu miejscach na powierzchnie wydostają się wody mineralne.
Sudety
Sudety Zachodnie
Sudety Zachodnie- zachodnia część Sudetów leżąca między Doliną Łaby na zachodzie a Bramą Lubawską na wschodzie. Na zachodzie graniczy z Górami Kruszcowymi, na północy z Niziną Śląską i Przedgórzem Sudeckim, na wschodzie z Sudetami Środkowymi, a na południu z Płytą Północnoczeską. Najwyższy szczyt to Śnieżka (1602 m n.p.m. w Karkonoszach).
Roślinność Sudetów charakteryzuje się występowaniem na znacznej powierzchni zbiorowisksztucznych a w górach piętrowością roślinności. W drzewostanie dominuje świerk. Dla całych Sudetów charakterystyczne jest też występowanie torfowisk. Liczne są tu zarówno gleby górskie jak i żyzne nizinne. Rolnictwo na terenie Sudetów nie odgrywa dużego znaczenia. Uprawa odbywa się w dnach kotlin i dolin oraz w pobliżu miast. Dużo lepiej rozwinęło się na Przedgórzu gdzie udaje się uprawa pszenicy, buraków cukrowych i warzyw.
Liczne złoża mineralne sprawiły, że teren Sudetów od dawna był miejscem działalności przemysłowej. Najlepiej rozwinęły się: przemysł przetwórczy, energetyka wodna, włókienniczy, odzieżowy i szklarski. Sudety to obszar o dużym znaczeniu turystycznym. Jest to region o krzyżującym się wpływie trzech kultur. Sam Karkonoski Park Narodowy odwiedza rocznie około 2,5 mln osób. Uprawia się głównie turystykę pieszą, narciarstwo i agroturystykę.
*Karkonosze- Śnieżka, Kocioł Łomniczki, schronisko "Samotnia" nad Małym Stawem oraz Śnieżne Kotły.
*Góry Izerskie-Wysoki Grzbiet oraz dolina Izery, schronisko na Stogu Izerskim, Chatka Górzystów na Hali Izerskiej oraz schronisko na Orlu,
*Rudawy Janowickie (Kolorowe Jeziorka koło Marciszowa), szczyty: Sokolik, Krzyżna Góra, Skalniak, ruiny zamku Bolczów oraz skały "Piec" i "Skalny Most".
*Góry Kamienne- Góry Suche.
*Góry Sowietrzeba - Wielka Sowa i Kalenica,
*Góry Stołowe- Pasterka i Karłowo, Szczeliniec Wielki, Błędne Skały i Skalne Grzyby. W Czechach: Skalne Miasto w Teplicko-Adrszpaskich Skałach.
*Góry Orlickie i Bystrzyckie- najbardziej "sudeckie", rozległe grzbiety gór.
*Masyw Śnieżnika i Góry Bialskie. Śnieżnik osiąga 1425 m n.p.m. i jest najwyższą górą w okolicy.
*Wysokie Jesioniki. Najwyższy szczyt Pradziad wznosi się na 1492 m n.p.m.
opal
ametyst
agat
granat
kryształ górski
Dziękujemy za obejrzenie prezentacji :)
Paula Marszałkowska
Julia Jagielska
Full transcript