Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Zvuková informácia

No description
by

Nikola Malíková

on 18 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Zvuková informácia

zvuková informácia
Frekvencia
frekvencia (Hz) - charakterizuje výšku tónu
- v rozsahu 20 Hz až 20 kHz
- udáva rýchlosťou šírenia vibrácii

-zvuk s frekvenciou nižšou než 20 Hz - infrazvuk

-zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz - ultrazvuk

Apmlitúda( = intenzita zvuku)
určuje hlasitosť
závisí na sile vibrácii, ktorými sa šíri.
udáva sa v decibeloch (db)
Čo je to zvuk?
zvukový formát typu wav
Waveform audio
CD kvalita nahrávky
nie je
vhodný na archiváciu súborov
prípona .wav
vlnenie, šíriace sa vibráciami, ktoré je schopné vyvolať v uchu sluchový
vnem
analógová informácia
základne vlastnosti - výška a intenzita

zvukový formát mp3
zdroje
http://www.gymmoldava.sk/ICV/INF/doc/zvuk/zvukova_informacia.pdf
http://informatikaedu.webnode.sk/zvuk-na-pocitaci/
https://sites.google.com/site/rosicova/studijne-materialy/multimedia/zvuk/zakladne-charakteristiky-zvuku
prevod zvuku z analógovej podoby do digitálnej zabezpečuje A/D - analógovo - digitálny prevodník

najrozšírenejšia forma kódovania je pulzná kódová modulácia - PCM

vzorkovanie, kvantovanie a kódovanie

vzorkovač zaznamenáva aktuálne hodnoty analógového signálu v pravidelných intervaloch s istou frekvenciou

vyniká signál PAM - pulzná amplitúdová modulácia

Nyquistovo kritérium

VZORKOVANIE
Kódovanie zvuku
KVANTOVANIE
kvantovaním sa namerané hodnoty "zaokrúhľujú" na najbližšiu úroveň amplitúdy každej vzoky
KÓDOVANIE
pri kódovaní zvuku hudobného CD sa používa 16 bitové kódovanie
( každú vzorku zakódujeme 16 - ticou 1 a 0)
vznik pred 15 rokmi
nárast výkonnosti počítačov a komercializácia internetu
MP3 kompresia funguje na princípe znalostí psychoakustiky
nedokonalosť ľudského sluchu
ďakujem za pozornosť! :)
Full transcript