Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Włochy

No description
by

Rzecznik Włoch

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Włochy

Uchwalenie budżetu
Sporządzenie przez Zarządy dzielnic wstępnych projektów dzielnicowych załączników do budżetu m.st. Warszawy na rok 2015 z uwzględnieniem projektów mieszkańców.
do 31 sierpnia 2014 r.

Weryfikowanie przez Prezydenta wstępnych projektów jednostkowych planów finansowych sporządzonych przez Zarządy dzielnic. Spotkania Prezydenta m.st. Warszawy z burmistrzami dzielnic w celu uzgodnienia środków na realizację inwestycji i zadań własnych dzielnicy. Opracowanie wstępnego projektu budżetu m.st. Warszawy na 2015 r. wraz z załącznikami dzielnicowymi oraz przekazanie do Rad dzielnic w celu wyrażenia opinii.
do 30 września 2014 r.

Przedstawienie Prezydentowi m.st. Warszawy przez Rady dzielnic opinii dotyczących projektów dzielnicowych załączników do budżetu m.st. Warszawy.
do 20 października 2014 r.

Przedstawienie Radzie m.st. Warszawy projektu budżetu wraz z opiniami rad dzielnic do załączników budżetowych i protokołem rozbieżności. Przekazanie projektu budżetu do RIO celem zaopiniowania.
do 15 listopada 2014 r.

Opiniowanie projektu budżetu prze Komisję Budżetu i Finansów wraz z opiniami Rad dzielnic do załączników dzielnicowych. Analiza przez Prezydenta m.st. Warszawy wniosków Komisji Budżetu i Finansów i uzgodnienia z Komisją ostatecznego projektu.
do 10 grudnia 2014 r.

Uchwalenie budżetu na rok 2015 przez Radę m. st. Warszawy.
do 31 grudnia 2014 r.

Budżet partycypacyjny w Dzielnicy Włochy
Zespół ds. Budżetu partycypacyjnego
Zespół ma za zadanie wypracować:

• podział terytorialny dzielnicy (czy budżet dotyczy całej dzielnicy, czy następuje podział na osiedla/ obszary i jak ten podział się kształtuje);

• przydział kwot na poszczególne obszary (czy równy, czy w zależności od zamożności obszaru);

• zaplanowanie procesu edukacyjnego i wymiany informacji;

• zaplanowanie procesu zgłaszania projektów;

• zaplanowanie procesu weryfikacji zgłoszonych projektów.

Ogłoszenie przez Zarząd Dzielnicy przystąpienia do realizacji budżetu partycypacyjnego.
20 stycznia 2014 r.
Akcja informacyjna dotycząca możliwości zgłaszania projektów w danej dzielnicy prowadzona zarówno przez dzielnice, jak i przez organizację pozarządową wybraną w konkursie przez CKS – równolegle do zgłaszania propozycji projektów przez mieszkańców.
od 20 stycznia do 9 marca 2014 r.

Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji projektów wraz z możliwością uzupełnienia braków w złożonych do 16 lutego propozycjach projektów - .
od 20 stycznia do 9 marca 2014 r.

Weryfikacja i opiniowanie formalne propozycji przez Urząd dzielnicy.
od 16 lutego do 4 maja 2014 r.

Przekazanie listy wniosków do Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego w dzielnicy i jej weryfikacja przez Zespół. od 5 maja do 11 maja 2014 r.

Wybór projektów
Wybór projektów pod głosowanie - preselekcja. Spotkania na poziomie osiedli/ obszarów prowadzone przez moderatorów finansowanych przez CKS.
od 11 maja do 25 maja 2014 r.

Dyskusja na temat złożonych projektów. Spotkania na poziomie osiedli/ obszarów prowadzone przez moderatorów finansowanych przez CKS.
od 25 maja do 15 czerwca 2014 r.

Głosowanie mieszkańców na projekty. Ustalona lista projektów pod głosowanie mieszkańców zawiera tytuł projektu, krótką charakterystykę i szacunkową wycenę kosztów realizacji. Sposób głosowania i narzędzie do głosowania elektronicznego opracowane jest przez CKS.
od 15 czerwca do 30 czerwca 2014 r.

Podsumowanie wyników głosowania.
od 1 lipca do 15 lipca 2014 r.

Ogłoszenie projektów do realizacji.
15 lipca 2014 r.

Czym jest budżet partycypacyjny
Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych.

Głównym założeniem budżetu partycypacyjnego jest edukacja mieszkańców na temat wydatkowania środków publicznych, a także bezpośrednia dyskusja nad kwestiami finansowymi.
Jesteśmy na początku bardzo ważnego i ciekawego procesu – jeszcze nie wiemy jakie będą jego owoce…
0,5%
546 626 zł
- projekt (pomysł) do budżetu może złożyć każdy mieszkaniec dzielnicy, który skończył 14 lat

- wyjątkiem są członkowie Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego, którzy nie mogą zgłaszać projektów

- projekt będą składane na specjalnie przygotowanych (możliwie prostych) formularzach

- złożenie projektu będzie wymagało dołączenie do niego 15 podpisów

- wyboru projektu dokonają wszyscy mieszkańcy przez głosowanie

- postanowienia Zespołu ds. Budżetu partycypacyjnego będą konsultowane z mieszkańcami

Najczęściej zadawane pytania
Full transcript