Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mona Voksenspecialundervisning i Danmark_udlån

No description
by

CSV Kolding

on 12 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mona Voksenspecialundervisning i Danmark_udlån

Voksenspecialundervisning i Danmark
Indhold

Lovgrundlag
Forankring
Målgrupper og omfang
Indhold i undervisningen
Sammenhæng og brobygning
Perspektivering
ETIKEN I PRAKTIKEN
Malmø, d. 15. september
CASE
Ung kvinde bliver henvist til CSV fra EGU / praktiksted, da hun har vanskeligt ved at fungere socialt på arbejdspladsen.

Fokus hos CSV er på udvikling af hendes sociale kompetencer i gruppeundervisning, og at hun bliver mere afklaret omkring hendes egen personlighed, drømme og ønsker til fremtiden.

Den tillidsskabende indsats afdækker, at hun aldrig har kunne mærke sig selv fra halsen og ned, og at selvskadende adfærd ikke er fremmed for hende.

Hun bliver i andet regi diagnosticeret med OCD, og på CSV's anbefaling begynder hun hos en psykolog.

Hun har nu afsluttet sin EGU og er begyndt på "Den pædagogiske assistentuddannelse".


Ung kvinde i praktik i vuggestue
Lov om specialundervisning for voksne
§ 1. Specialundervisning for voksne er tilbud, der er målrettet personer, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen, og som ikke kan modtage relevante tilbud med samme formål efter anden lovgivning.
Formål
Voksenspecialundervisning er kommunalt forankret
Danmark består af 98 kommuner. Det er den enkelte kommunes ansvar at tilbyde kompenserende specialundervisning.
Hvilket kan gøres på mangfoldige måder "brogede billede/kludetæppe"

Forud for evt tilbud foregår der en visitation og en screening af kursistens færdigheder og behov for at sikre indhold og formål med undervisningen.

Formålet er, at kursisten i forløbet lærer
kompenserende
strategier, nye metoder, lærer at bruge hjælpemidler og ad den vej får mulighed for en mere aktiv og selvstændig tilværelse.
Målgrupper
Voksne med
Erhvervet senhjerneskade
Personlighedsmæssige, psykiatriske, psykiske og sociale vanskeligheder.
Psykisk udviklingshæmning/Generelle indlæringsvanskeligheder
Kommunikationsvanskeligheder pga handicap.Indhold
Undervisningen foregår typisk på små hold med 6 - 8 personer.

Udgangspunktet er færdigheder kursisten skal udvikle eller genfinde.

Ofte tager vi udgangspunkt i kursistens interessefelt, der bliver et middel til et mål.
Case
Visitation
Kursisten visiteres til undervisning for en periode ex.

Der er altid tale om en individuel vurdering.

Undervisningen er gratis for kursisten.
Samarbejdspartnere
Fokus er på undervisning med træning af færdigheder og kompenserende strategier.

Det sker i tæt samarbejde med andre offentlige instanser, der har fokus på andre områder som fx behandling.

Eksempler:
Træning og rehab
Uddannelsesinstitutioner
Bosteder
Hjælpemiddelafdeling
VISO
mv.
Perspektivering
Færre får i dag førtidspension i Danmark.

Voksenspecialundervisning skal i højere grad bygge bro til uddannelse og beskæftigelse.

Eksempler
Studieforberedende indsats
Bidrage til ressourceforløb
Træne jobrelaterede færdigheder

Gerda fik en blodprop og blev lam
i venstre side. Hun måtte forlade
sit kommunale lederjob og blev
henvist fra "Træning og rehab."

Med udgangspunkt i fag, der interesserer Gerda trænes og udvikles nye strategier og kompetencer.

Målet er at forbedre hendes kommunikative færdigheder, hukommelse, gennemgå en erkendelsesfase og lære at foretage kreative sysler på en ny måde som fx at sy eller male.
Full transcript