Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historia pieniądza

No description
by

Sara Alex Bagińska

on 1 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historia pieniądza

Jest to towar uznany jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Jest środkiem, który można wymienić na towar lub usługę, prawnie określony środek płatniczy
Pieniądz
jednostka pieniężna,
suma pieniężna,
znak pieniężny.
Na pieniądz składają się trzy elementy:
-poręczność
-stabilność
-jednolitość
-trwałość
-podzielność
-rozpoznawalność
-akceptowalność
Pożądane własności pieniądza
pieniądz zdawkowy (gotówkowy)
pieniądz rozrachunkowy (bezgotówkowy)
pieniądz międzynarodowy
Podstawowe rodzaje pieniądza
-pieniądz kruszcowy
-pieniądz metalowy (monety)
-pieniądz papierowy (banknoty)
Pieniądz zdawkowy
-czeki
-weksle
-obligacje
-bony
-karty płatnicze i kredytowe
-pieniądz elektroniczny
Pieniądz rozrachunkowy
Pieniądz międzynarodowy
Historia pieniądza
Ekonomiczne funkcje pieniądza
Społeczne funkcje pieniądza
-Funkcja cyrkulacyjna (transakcyjna)
-Funkcja obrachunkowa (miernik wartości towarów)
-Funkcja płatnicza
-Funkcja tezauryzacyjna
-Funkcja behawioralna (zachowawcza)
-Funkcja motywacyjna
-Funkcja informacyjna (komunikacyjna)
-Funkcja dezintegracyjna
-Funkcja integrująco-instytucjonalna

Historia pieniądza
Pieniądz pierwotny
Pieniądz kruszcowy – monety
Pieniądz papierowy
Pieniądz bezgotówkowy
Pieniądz elektroniczny
Pieniądz pierwotny
W kulturach pierwotnych podstawowym sposobem nabywania dóbr były wymiany na zasadzie przedmiot za przedmiot. Z czasem wprowadzono pośredników wymiany, którymi zwykle były: sól, zboże, skóry. Dobra te były podzielne, trwałe, jednorodne i rzadko występujące. Podczas tego rodzaju wymiany zachodziły dwie ważne czynności: kupno i sprzedaż.
Pieniądz kruszcowy – monety
W procesie rozwoju gospodarki i cywilizacji miejsce produktów konsumpcyjnych zajęły metale brąz, miedź, żelazo, potem srebro, złoto. Metale gwarantowały trwałość -stały się formą pieniądza.
Metale zaczęły być uciążliwe. Zaczęto je rozdrabniać na kawałki, które przyjmowały kształt spłaszczonych kulek. Zaczęto na nich bić pieczęcie znanych władców. Twórcami monet byli Fenicjanie.
Pieniądz papierowy
Wytwarzanie pieniądza ze złota i srebra było kosztowne, a ponadto ilość owych metali nie była wystarczająca. Zaczęt zasoby pieniężne zostawiać u złotników, którzy wypisywali kwity depozytowe. Nabywcy kwitów mogli oprocentować swoje złoto czy srebro. Narodziła się forma pieniądza papierowego. Papierowe pieniądze pojawiły się w Chinach potem w Europie w XVII w.
Pieniądz bezgotówkowy
Kolejne etapy wiążą się z powstaniem i rozwojem pieniądza bezgotówkowego, w tworzeniu którego największą role odegrali Fenicjanie. Stworzyli oni namiastki bezgotówkowych form rozliczeń w postaci uwierzytelnionych tabliczek służących do dokonywania operacji finansowych. Ludzie nie chcieli trzymać banknotów w domu, było to niewygodne, oddawali swoją gotówkę do banku w formie wkładu na rachunek bankowy.
Pieniądz elektroniczny
Popularnym środkiem płatniczym staje się pieniądz elektroniczny. Polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są ruchy związane z naszymi finansami. Regulowanie płatności finansowych za pomocą kart magnetycznych może następować wprost z domu, za pomocą bankomatów możemy wypłacać gotówkę z naszego konta bankowego
Bank
Jest to osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności.
Sara Bagińska

Dziękuję!
Full transcript