Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ANG KILUSANG PROPAGANDA

No description
by

Dionne Montecielo

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ANG KILUSANG PROPAGANDA

ANG KILUSANG PROPAGANDA
Graciano Lopez- Jaena - mananalumpati/ orador
-ipinanganak noong Disyembre 17, 1856 sa Jaro, Iloilo
Marcelo H. del Pilar - mamamahayag
- 1894 nang bumalik siya sa Pilipinas ngunit hinuli dahil sa hinalang siya ang kapatid na si Antonio ng mga katipunero
PROPAGANDA
Ito ay isang paraan na nagpaparating ng mga kaisipan o ideya na sumuporta sa isang paniniwala o doktrina. Ang Kilusang Propaganda o Reporma ay binuo at itinatag sa Espanya upang maiparating sa hari ang kabulukan ng pamamahala ng mga Kastila sa Pilipinas.
Antonio Luna
-ipinanganak noong Oktubre 29, 1866 sa Badok, Ilocos Norte
Ano ang Kilusang Propaganda?
PANIMULA
Maraming tanong ang mabibigyan ng kasagutan ngayon. Pero bago iyon, tingnan mo muna ang ilang bagay na dapat mong matatandaan:
DAPAT TANDAAN:
- Dapat maipaliliwanag mo ang mga dahilan at layunin ng pagtatag ng Kilusang Propaganda.
-Dapat maiisa-isa mo ang mga taong nag-alay ng kanilang talento at buhay para sa kilusan.
-Dapat matatalakay mo ang mga naging dahilan ng pagkabigo nito.
Ang pagbitay sa 3 paring Pilipino at ang patuloy
na pang-aabuso ng mga Kastila ang tuluyang
nagbukas sa isip at sa natutulog na damdamin
ng mga Pilipino upang lumaban at ipagtanggol
ang kanilang karapatan at humiling ng pagbabago
sa pamamalakad ng mga Kastila.

Ang pakikipaglabang ito ay sa pamamagitan ng
isang mapayapang paraan na ginagamitan ng panulat at pamamahayag at pinangunahan ng mga taong nabibilang sa ilustrado. Sila rin ang nagtatag at bumuo ng KILUSANG PROPAGANDA na kilala rin bilang Kilusang Reporma.

Ang Kilusan ay may layunin:
1. Gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas
Ang mga taong kasapi ng Kilusang Propaganda
ay tatlong uri:
1. Mga Pilipinong nag-aaral sa Espanya
2. Mga mestizo at insulares na di kinikilalang tunay na Kastila dahil ipinanganak sa Pilipinas.
3. Mga tumakas sa Pilipinas upang umiwas sa pamamahalang Kastila
Ngunit bakit nila pinili ang mapayapang paraan at pagbabago?
1. Maaring matamo ang mga reporma o pagbabagong hinihiling sa Espanya sa pamamagitan ng mapayapang paraan.
Ang mga Propagadista o Repormista:
Ang paghiling ng pagbabagosa
pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas
upang tumakas sa mga Kastila. Narito ang
listahan ng kanilang mga kontribusyon o
ambag para sa kilusan
1. pagbuklurin o pag-isahin ang buong Pilipinas
Jose Rizal - nobelista
-ipinanganak noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba Laguna.
-ngunit pinaghinalaan ng mga Kastila na labanan sa pamahalaan kaya siya ay ipinatapon sa Dapitan noong Hulyo 6,1892. Ang LA LIGA FILIPINA ay kinabibilangan din nina Bonifacio, Mabini at iba pang nagpatuloy nito ngunit dahil sa iba't ibang paniniwala ay di nagtagal.
-ipinatapon ng mga Kastila sa Espanya dahil sa hinalang kasapi ng Katipunan at doon ipinakulong;nang lumaya ay nag-aral ng Karunungansa Hukbo
(military science)
Bakit ito binuo at anu-ano ang mga layunin nito?
Sinu-sinong tao ang nasa likod nito at
sino ang mga grupong sumusuporta sa Kilusang ito?
Nagtagumpay ba ito sa kanyang mga layunin?
Anu-ano ang mga naging dahilan ng pagkabigo nito
na baguhin ang pamamalakad ng mga Kastila sa
Pilipinas?

Bakit hindi ang kalayaan at marahas na paraan o rebolusyon?
Ang mga propagandista o repormista ay naniniwala na:
2. Di papayagan ng Espanya na maging malaya ang Pilipinas dahil ito ay nagpapakita ng pagtatagumpay nila na ikalat ang Kristiyanismo sa Asya at ito lang ang kanilang teritoryo sa Silangan.
3. Walang sapat na kakayahan ang mga Pilipino (armas at kaalaman) sa digmaan.
-nag-aral sa Ateneo de Manila at UST
-isinulat ang mga nobelang
NOLI ME TANGERE
at
EL FILIBUSTERISMO
na nagpakita ng di makataong pakikitungo ng mga Kastila sa Pilipino
-nakapagsalita ng iba't ibang wika
2. pagbibigay proteksyon sa isa't isa sa sandali ng pangangailangan.
3. pagtatanggol sa lahat ng uri ng karahasan at kawalang katarungan.
4.paglunsad ng pagtuturo, agrikultura at komersyo
5. pag-aaral at pagsasagawa ng mga pagbabago
-nag-aral ng medisina sa UST
-may gawa ng FRAY BOTO- isang karikatura ng isang paring malaki ang tiyan na abusado at imoral na ikinagalit ng mga Kastila.
-umalis sa Pilipinas noong 1880 upang mag-aral ng medisina sa Unibersidad de Valencia
-itinatag niya ang Kilusang Propaganda at ang pahyagang LA SOLIDARIDAD at siya rin ang naging patnugot o editor nito.
-namatay sa sakit na tuberkulosis noong Enero 20, 1896 sa Barcelona, Espanya
-sumama sa rebolusyon noong 1896 at hinirang ni Aguinaldo bilang kinatawan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Amerika at Espanya sa Pransiya (Treaty of Paris)

-namatay sa sakit noong Disyembre 7, 1890
-sumasapi sa Kilusang Propaganda at sumulat ng mga artikulong pumupuna sa kalupitan ng pamahalaang Kastila sa Pilipinas.
-nag-aral sa Ateneo de Manila- Bachiller en Arts at sa UST ay nag-aral ng parmasya
-Pumunta sa Espanya upang
ipagpatuloy ang pag-aaral ng parmasya at ginawang komisyado ng pamahalaan dahil sa kanyang ambag sa pag-aaral ng mga nakakahawang sakit.

-bumalik siya sa Pilipinas
upang magsilbi sa pamahalaan
bilang kemiko (chemist)
-nagbalik sa Pilipinas at sumama sa himagsikan na pinamunuan ni Aguinaldo at nagsilbi bilang Heneral ng hukbo laban sa Amerikano
-napatay ng mga kapwa niya sundalo noong
Hunyo 8,1899 sa Cabanatuan, Nueva Ecija
-gumamit ng alyas na "Taga-ilog" upang iligaw ang mga Kastila
-namahala siya sa pahayagang LA INDEPENDENCIA na tumatalakay sa himagsikan at pagkakaroon ng republika
-bumalik sa Pilipinas noong 1892 at itinatag ang LA LIGA FILIPINA noong
Hulyo 3, 1892
- kasapi sa Kilusang Propaganda- nagsulat ng mga artikulong bumabatikos sa pamahalaang Espanya sa Pilipinas.
NA MAY LAYUNING...
SAMANTALA, MARAMI PANG MGA PERSONALIDAD O TAONG NASA LIKOD NG KILUSANG PROPAGANDA
ANG NAGBIGAY AT NAGBUHOS DIN NG KANILANG AMBAG PARA SA KILUSAN...
Ibinigay nila ang kanilang panahon, talento, at salapi upang maiparating sa Hari ng Espanya ang mga hinaing
ng mga Pilipino laban sa mga pinunong Kastila sa Pilipinas
Alam mo bang hindi lamang mga kababayan natin ang nagsumikap na baguhin ang pamamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas?
Maging ang mga Kastila sa Espanya ay nakiisa sa damdamin at sa ipinaglalaban ng mga Pilipino roon. Ang mga taong ito ay bumuo ng mga samahan upang tulungan ang mga propagandista sa Kanilang mga layunin. Ito ay ang
CIRCULO HISPANO-FILIPINO
na may layuning:
-sapilitang pagtuturo ng wikang Kastila sa lahat ng paaralan sa Pilipinas.
Sinikap din ng grupong ito na pagtibayin sa Kongreso ng Espanya ang kanilang kahilingan at ang Batas Maura ng 1893.
2. Magkaroon ng kinatawang Pilipino sa Kongreso ng Espanya, ang Cortes
3. Bigyan ng pantay na karapatan ang mga Kastila at Pilipino sa harap ng batas.
4. Sekularisasyon ng mga parokya
5. Bigyan ng kalayaan sa pananalita at pamamahayag ang mga Pilipino
6. Magpairal ng mga karapatang pantao para sa mga Pilipino.
-pagpapatigil ng hindi
makataong pagpaparusa
sa mga bilangguan.
...na nagbibigay ng pahintulot at palugid sa mga taong may-ari ng lupa
na patituluhan ito. Ang samahang ito ay itinatag sa Madrid, Espanya noong Enero 12, 1889
Ang
MASONERA
naman ay binuo upang labanan ang mga abusadong prayle at ilan sa mga doktrina sa
simbahan. Tumulong ito sa pangongolekta ng pera para sa
Kilusang Propaganda
at pagdedeklara na gawing probinsya ng Espanya ang Pilipinas.
Ang mga Kilusang ito ay binubuo ng mga Kastila at pinagsama ni
GRACIANO LOPEZ-JAENA noong itatag niya ang Lohiyang Revolucion sa Barcelona, Espanya noong Abril 1,1889
...NANG TUMAGAL AY NAKARATING NA RIN ITO SA PILIPINAS.
KILUSANG MAPAYAPA NAUWI SA KAIBIGUAN
Maganda at malinis man ang layunin ng Kilusang Propaganda na maiparating sa kaharian ng Espanya ang kanilang mga hinihiling ay hindi ito nagtagumpay. Ano ang dahilan ng pagkabigo nito? Maraming naging dahilan sa kabiguan. Ang mga ito ay dahil sa:
1. MAY SARILING KINAKAHARAP NA PROBLEMA ANG HARI NG ESPANYA ,KAYA HINDI NITO NABIGYANG PANSIN ANG KAHILINGAN NG MGA PILIPINO.
2. Kawalan ng pera o pondo upang maipagpatuloy
ang kilusan
(sa pamamagitan ng pagpapalabas ng
kopya ng pahayagan ng

LA SOLIDARIDAD
)
3. KAWALAN NG MALASAKIT NG ILAN DAHIL SA INGGIT.
4. Kakulangan ng mga miyembrong (mamamayan) na susuporta at mag-aambag ng pera para sa kilusan.
5. Pagkamatay ng tatlo sa haligi ng Kilusan sa loob ng isang taon;at
6. Pananakot ng mga Kastila (pari at opisyal) sa mga Pilipino.
Ang pagkabigo ng Kilusang Propaganda na baguhin ang pamamalakad ng pamahalaang Kastila sa Pilipinasay naging dahilan upang ilunsad ang rebolusyon na magpapalaya sa mga Pilipino mula sa malupit na pamahalaang Kastila.
-nang sumiklab ang digmaan sa Cuba ay nagpresinta si Rizal na tumulong bilang doktor doon. Umalis siya noon pero pinabalik din sa Pilipinas upang managot sa isang lihim na kilusan, ang KATIPUNAN.
-siya ay hinatulan ng Gobyernador-Heneral Camilio de Polovieja ng parusang kamatayan dahil sa pagsiklab ng rebolusyon sa Pilipinas na isinulong ng KKK noong Disyembre 30, 1896
Full transcript