Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hasznos információk – Saját hatáskörű beszerzés 3.

No description
by

Attila Turk

on 19 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hasznos információk – Saját hatáskörű beszerzés 3.

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 7.
Az ajánlattételi felhívás a Kbt. 110. § (5) bekezdés alapján:
az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat;
az ajánlattételhez szükséges egyéb, adott esetben dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat;
az ajánlati kötöttség időtartamát;
az értékelési szempontokat és az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 6.
Az ajánlattételi felhívás a Kbt. 110. § (5) bekezdés alapján:
az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);
hivatkozást a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napját;
hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra;
az adott közbeszerzés tárgyát, és mennyiségét;
a szerződés meghatározását;
a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
a teljesítés helyét;
az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
az ajánlattételi határidőt, és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint annak meghatározását, ha az ajánlatkérő a magyar mellett más nyelven is biztosítja az ajánlattételt;

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 3.
A verseny újranyitásának a főbb mozzanatai:
Elbírálás
A keretmegállapodásos eljárás 2. részében is alkalmaznia kell a Kbt. X-XI. Fejezetét. (Ide tartozik többek között a Kbt. 68.-70. §-ában foglalt számítási hiba javítása, és az irreális ajánlati elem vizsgálata).
A keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Intézmény számára kedvezőbb ajánlatot tehet az ajánlattevő tekintettel a Kbt. 110. § (6) bekezdésére.
Írásbeli összegezés megküldése
Az ajánlatok elbírálásának befejezését követően a Kbt. 77. §-ban foglaltaknak megfelelően írásbeli összegezést (ld. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet) kell készíteni, mely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az írásbeli összegezést minden ajánlattevő számára egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni.

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület

Általános javaslat:
Összefoglalva az árbekérést célszerű úgy meghatározni, hogy az alapján a keretmegállapodás szerinti szolgáltatóknak lehetősége legyen alternatív feltételekkel is szolgáltatást ajánlani. A lehetőségek bővítésére elfogadható megoldás például,
ha az indulási időt nem konkrétan, hanem rugalmasan a „délelőtt, lehetőleg reggeli órákban” előírással adják meg;
vagy például jelöljék meg, hogy átszállást is elfogadnak, ha az olcsóbb jegyet eredményez;
vagy a szállás kapcsán több elfogadható körzetet, szomszéd települést is megjelölhetnek.
A fenti példálózó jellegű javaslatok mellett ismerve a konkrét igények ismeretében jóval több más megoldás is alkalmazható.

2. Portálhasználat

Igénybejelentés gépjárművek termékkörben 1.
Az igénybejelentés a következőképpen teljesíthető:
Igény összeállítás
A szerződés kiválasztásnál: „igénybejelentés” tárgyszó
A megjelenő technikai jellegű, kizárólag az igénybejelentésre vonatkozó „szerződések”-re lehet rögzíteni az igények bruttó összegét.

Fontos:
Ezen „szerződések” technikai jellegűek, kizárólag igénybejelentésre szolgálnak, azokhoz nem tartoznak sem árlisták, sem szerződések, így nem lehet megrendelést feladni azokra.
A Rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti saját hatáskörben történő beszerzés bejelentését is a fenti módon tehetik meg a gépjárművek termékkörben.
A gépjárművek termékkörben a hatályos szerződésekből történő beszerzések igénybejelentéseit is a fenti módon kell teljesíteni. A hatályos szerződésekre az igényt a következő táblázatban megjelölt kategóriákra létrehozott igénybejelentésekre vonatkozó „szerződésekre” kell leadni.

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 1.
1.
Kérem,  szíveskedjék megírni, hogyan lehet az újólag kialakult szabályrendszerben a KEF portálon keresztül számítógépet megrendelni?
A második körös ajánlatbekérési kötelezettségünket teljesíthetjük-e úgy, hogy a kosár tartalmát mutató


oldalon a  Verseny újraindítása (Megrendelés feladása az árak módosításával) gombra kattintunk?
Köszönettel:

Tájékoztatom, hogy a számítógéprendszerek tárgyú keretmegállapodások a Kbt. változásra tekintettel kerültek megkötésre, erre tekintettel megrendelésre már nincs lehetőség.3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 1.
Verseny újranyitásával történő kiválasztás esetén
az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a projektre vagy programra vonatkozó adatokat

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 4.
A verseny újranyitásának a főbb mozzanatai:
Szerződés megkötése
A tilalmi időszak min. 10 nap az eredményhirdetéstől; lásd Kbt. 124. §
Az Intézménynek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás eredményeként megkötött szerződés alapadatait vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló értesítést a szerződés megkötésétől, illetve az eljárás eredménytelenségéről szóló döntéstől számított 5 napon belül kell megküldenie a központi beszerző szervezet részére (a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján). (A KEF portálon a bal oldali menü sávon elhelyezett „Terv/Igény Kezelés” menü alatti „Terv dokumentumok” menüpontot kiválasztva).
Az egyedi szerződés időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Intézmény: árbekérés
Megnevezés: rövid elnevezés beazonosításhoz
Tipp: sorrendben az úti cél, az oda- és a
visszautazás dátuma, az utas neve.
Leírás: kulcsszavak gyors kereséshez
Tipp: az Intézmény pontos adatai (név, cím, KEF
azonosító) és a közvetlen kapcsolattartó
elérhetősége (név, telefon, e-mail cím).
Szolgáltatások: az igényelhető szolgáltatások
Határidők: legalább 4-6 óra
Lehetőség
Dokumentum feltöltésre
Árbekérés nyomtatására


2. Portálhasználat

Utaztatási Megrendelő Felület

Célok, az alkalmazás rendeltetése
A leképezett folyamat ismertetése
Keretmegállapodás (KM0101NKUT13), 3. számú melléklet
Az alkalmazás bemutatása
Felhasználói csoportok, szerepkörök
Regisztráció
Felépítés
A legfőbb funkciók: az árak bekérése és megadása
Beszerzés státuszai, azok követésének fontossága
Fejlesztési irányvonalak, lehetőségek


2. Portálhasználat

Igénybejelentés gépjárművek termékkörben 2.
Szerződés összesítő táblázat a gépjármű beszerzések igénybejelentéséhez

2. Portálhasználat

Igénybejelentés 1.: időszak és szerződés választás

Bejelentkezés a portálra
Navigálás az igények összeállításhoz
Időszak választás
Szerződés választás

2. Portálhasználat

Igénybejelentés

A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kötelező
Határidő: háromhavonta előre
Megjegyzés: rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdésekor
Igénybejelentés sajátosságai
Minden intézmény számára kötelező
Vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet
Pótlólagos igénybejelentés
Önként csatlakozási igények befogadása: egy negyedévre előre
Önként csatlakozási igények elutasíthatósága: 80%-os teljesülési szint fölött
Nincs kapcsolata a megrendelésekkel

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 3.


3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A közös ajánlattevők
A közös ajánlattevő az eljárás második részében is közös ajánlattevő, tehát önállóan nem nyújthat be a konzorcium egyik tagja sem ajánlatot, illetve egyedül nem szerződhet.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 5.
Az adattartalom megküldése a központosított közbeszerzési portálon, elektronikus úton is gyakorolható:

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Szolgáltató: ármegadás
Közeljövőben lejáró árbekérés
Új ármegadás
A bekért szolgáltatás, amelyre
az ármegadás vonatkozik
Rövid elnevezés beazonosításhoz
Kulcsszavak gyors kereséshez,
az ármegadás tárgya
Az árbekérés szerinti utazószám
1 utasra vetített díj
Lehetőség
Dokumentum feltöltésre, kezelésre
Üzenetküldésre
Ármegadás nyomtatására

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 5.
2.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 4.
2. Kérem, küldje meg Intézetünk részére a hatályos szerződések számát és lehetőség szerint a kapcsolódó árlistákat is.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 3.
2.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 2.
2.
A portálon nem találom tárgyi keretmegállapodást. …. Mikorra várható, hogy a portálon is megtaláljam a szükséges dokumentumokat?
Segítségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

http://www.kozbeszerzes.gov.hu

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 4.


3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 2.


3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Bejelentkezés
Kezdőlap

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

Igénybejelentés 5.: önként csatlakozó nyilatkozata

Nyilatkozat kitöltése, aláíratása
Aláírt nyilatkozat és igénybejelentési adatlap jóváhagyásra küldése
Fax: (+36 1) 795-0432
A jóváhagyott igénybejelentési adatlap megküldése a szállítónak

2. Portálhasználat

2.

1.

Igénybejelentés 3.: jóváhagyásra küldés

Igénykosár kezelése, jóváhagyásra küldés

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

Utaztatási Megrendelő Felület
Árbekérések menüpont
1. Eszköztár 2. Kereső mező 3. Árbekérés lista

2. Portálhasználat

4.

3.

2.

1.

Igénybejelentés 4.: adatlap önként csatlakozáshoz

Igénybejelentési adatlap nyomtatása, aláíratása

2. Portálhasználat

1.

3.

2.

3.

2.

1.

Igénybejelentés 2.: igény összeállítása

Igénykosár összeállítása (érték vagy termékmennyiség)

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Utaztatási Megrendelő Felület
Üzenetek
Archívum
Riport (az összes adat importálható Excel táblázatba)

2. Portálhasználat

Központosított közbeszerzés
KEF Közbeszerzési Igazgatóság

Urbán Márta
szakértő


Türk Attila
főosztályvezető

Üzemeltetés-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály
A rendszer keretei
Tevékenység és elérhetőség
Jogi keretek
A számok tükrében
Kiemelt termékkörök
Alapfeladat a kiemelt termékek központosított közbeszerzése
Szervezeti felépítés, elérhetőségeink
Központosított Közbeszerzési Portál (www.kozbeszerzes.gov.hu) / Általános információk


2011. évi CVIII.

törvény
a közbeszerzésekről
Megjegyzés: 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet
a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről
46/2011. (III. 25.) Korm. rendelet
a közbeszerzések központi ellenőrzéséről és engedélyezéséről
14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás
az országosan kiemelt termékekre vonatkozó állami normatívákról


1982/2013 (XII. 29.) Korm. határozat
a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
288/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
a Közbeszerzési Döntőbizottság által kiszabható szankciókról és alkalmazásuk részletes szabályairól, valamint a Közbeszerzési Döntőbizottság eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról
1277/2013. (V. 24.) Korm. határozata
a központosított közbeszerzési portál fejlesztéséről


Kommunikációs eszközök és szolgáltatások
Információtechnológiai rendszerek és szolgáltatások
Irodatechnikai berendezések és szolgáltatások
Elektronikus közbeszerzési szolgáltatások – elektronikus árlejtés szolgáltatás
Szerződések adatai
A központosított közbeszerzés éves forgalmának alakulása
2000 – 2013 (bruttó Mrd Ft)

Az ÜTKKF forgalmi adatai termékkörönként
2000 - 2013 (bruttó Mrd Ft)

Az ITKKF forgalmi adatai termékkörönként
2000 - 2013 (bruttó Mrd Ft)

Szerződések adatai ÜTKKF

Szerződések adatai ITKKF

Szerződések termékkörönként ITKKF

KM0101-10NETH13
2013.09.16. - 2017.09.16.
Cisco, HP, Huawei
AMP, Krugel, Kopos, Rittal, R&M, Rock-Tel, Tyco, LAN, Panduit, stb.

KM0201-10NETA13
2013.09.30. - 2017.09.30.
D-Link, Cisco, HP, Avaya, Zyxel, Tp-Link, Polycom, Juniper, Alcatel, Siemens,
AMP, Krugel, Kopos, Rittal, R&M, Rock-Tel, Tyco, LAN, Panduit, stb.

Aktív és passzív hálózati elemek
24 hónap aktív / 24 hónap passzív
KM0101KGSM13/1 2013.12.31. – 2015.12.31. Vodafone
KM0101KGSM13/2 2013.12.31. – 2015.12.31. Magyar Telekom
KM0101KGSM13/3 2013.12.31. – 2015.12.31. Telenor

KM0101KGSM11/1-3 szerződés módosítás 2014.03.31-ig


KM0101MTEL13 2013.08.12. - 2015.08.12. Bravophone Kft.
alap, közép és felső kategóriájú szolgáltató-független mobiltelefonok

Az adott keretmegállapodásban biztosított.


KM0101SLIC13/1 - KM0101SLIC13/5 2013.09.23. - 2017.09.23.
Microsoft szoftverlicencek

KM0201SLIC13/1 - KM0201SLIC13/5 2013.09.23. - 2017.09.23.
Novell szoftverlicencek

KM0301SLIC13/1 - KM0301SLIC13/5 2013.09.30. - 2017.09.30.
Nyílt szoftverlicencek

Microsoft, Novell, Oracle Support 2013 keretmegállapodások:
24 hónap aktív / 12 hónap passzív

KM0101SUPP13
2013.07.22. - 2016.07.22. Microsoft support
KM0201SUPP13
2013.07.22. - 2016.07.22. Novell support
KM0301SUPP13
2013.07.22. - 2016.07.22. Oracle support

Adatbázis-kezelő szoftverek keretmegállapodások:
24 hónap aktív / 24 hónap passzív


KM0101OAKS11
2011.07.25. - 2014.03.31. Oracle fejlesztői platform

Az új eljárás folyamatban van.

Számítógéprendszerek – 2013
24 hónap aktív / 24 hónap passzív

KM0101SZGR13 - KM0120SZGR13
2013.08.26. - 2017.08.26.
Homogén szerverek és tárolók

KM0201SZGR13 - KM0219SZGR13
2013.08.26. - 2017.08.26.
Homogén kliensek

KM0301SZGR13 - KM0313SZGR13
2013.08.26. - 2017.08.26.
Heterogén számítógépek

KM0101-10FMNY13
2013.11.19. - 2017.11.19.
Homogén Multifunkciós eszközök kategória
KM0201-14FMNY13
2013.12.18. - 2017.12.18.
Általános Multifunkciós eszközök kategória
KM0301-14FMNY13
2013.12.18. - 2017.12.18.
Nyomtatók
KM0401-08FMNY13
2013.11.19. - 2017.11.19.
Kellékanyag (utángyártott és újra gyártott kellékanyagok) kategória

Mobil kommunikációs
szolgáltatások
Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 7.
Az ajánlattételi felhívás a Kbt. 110. § (5) bekezdés alapján:
az ajánlat felbontásának helyét, idejét, az ott jelenlétre jogosultakat;
az ajánlattételhez szükséges egyéb, adott esetben dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információkat;
az ajánlati kötöttség időtartamát;
az értékelési szempontokat és az összességében legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 6.
Az ajánlattételi felhívás a Kbt. 110. § (5) bekezdés alapján:
az ajánlatkérő nevét és címét, telefon- és telefaxszámát (e-mail);
hivatkozást a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárást megindító hirdetményre és közzétételének napját;
hivatkozást a megkötött keretmegállapodásra;
az adott közbeszerzés tárgyát, és mennyiségét;
a szerződés meghatározását;
a szerződés időtartamát vagy a teljesítés határidejét;
a teljesítés helyét;
az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételeit vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozást;
az ajánlattételi határidőt, és az ajánlatok benyújtásának címét, valamint annak meghatározását, ha az ajánlatkérő a magyar mellett más nyelven is biztosítja az ajánlattételt;

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 3.
A verseny újranyitásának a főbb mozzanatai:
Elbírálás
A keretmegállapodásos eljárás 2. részében is alkalmaznia kell a Kbt. X-XI. Fejezetét. (Ide tartozik többek között a Kbt. 68.-70. §-ában foglalt számítási hiba javítása, és az irreális ajánlati elem vizsgálata).
A keretmegállapodásban meghatározottakhoz képest, az ajánlat tartalmi elemeire vonatkozóan, csak a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy az Intézmény számára kedvezőbb ajánlatot tehet az ajánlattevő tekintettel a Kbt. 110. § (6) bekezdésére.
Írásbeli összegezés megküldése
Az ajánlatok elbírálásának befejezését követően a Kbt. 77. §-ban foglaltaknak megfelelően írásbeli összegezést (ld. 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 9. melléklet) kell készíteni, mely tájékoztatást nyújt az ajánlatok elbírálásáról és a nyertes ajánlat kiválasztásának indokairól. Az írásbeli összegezést minden ajánlattevő számára egyidejűleg, telefaxon vagy elektronikus úton meg kell küldeni.

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület

Általános javaslat:
Összefoglalva az árbekérést célszerű úgy meghatározni, hogy az alapján a keretmegállapodás szerinti szolgáltatóknak lehetősége legyen alternatív feltételekkel is szolgáltatást ajánlani. A lehetőségek bővítésére elfogadható megoldás például,
ha az indulási időt nem konkrétan, hanem rugalmasan a „délelőtt, lehetőleg reggeli órákban” előírással adják meg;
vagy például jelöljék meg, hogy átszállást is elfogadnak, ha az olcsóbb jegyet eredményez;
vagy a szállás kapcsán több elfogadható körzetet, szomszéd települést is megjelölhetnek.
A fenti példálózó jellegű javaslatok mellett ismerve a konkrét igények ismeretében jóval több más megoldás is alkalmazható.

2. Portálhasználat

Igénybejelentés gépjárművek termékkörben 1.
Az igénybejelentés a következőképpen teljesíthető:
Igény összeállítás
A szerződés kiválasztásnál: „igénybejelentés” tárgyszó
A megjelenő technikai jellegű, kizárólag az igénybejelentésre vonatkozó „szerződések”-re lehet rögzíteni az igények bruttó összegét.

Fontos:
Ezen „szerződések” technikai jellegűek, kizárólag igénybejelentésre szolgálnak, azokhoz nem tartoznak sem árlisták, sem szerződések, így nem lehet megrendelést feladni azokra.
A Rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti saját hatáskörben történő beszerzés bejelentését is a fenti módon tehetik meg a gépjárművek termékkörben.
A gépjárművek termékkörben a hatályos szerződésekből történő beszerzések igénybejelentéseit is a fenti módon kell teljesíteni. A hatályos szerződésekre az igényt a következő táblázatban megjelölt kategóriákra létrehozott igénybejelentésekre vonatkozó „szerződésekre” kell leadni.

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 1.
1.
Kérem,  szíveskedjék megírni, hogyan lehet az újólag kialakult szabályrendszerben a KEF portálon keresztül számítógépet megrendelni?
A második körös ajánlatbekérési kötelezettségünket teljesíthetjük-e úgy, hogy a kosár tartalmát mutató


oldalon a  Verseny újraindítása (Megrendelés feladása az árak módosításával) gombra kattintunk?
Köszönettel:

Tájékoztatom, hogy a számítógéprendszerek tárgyú keretmegállapodások a Kbt. változásra tekintettel kerültek megkötésre, erre tekintettel megrendelésre már nincs lehetőség.3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 1.
Verseny újranyitásával történő kiválasztás esetén
az ajánlattételi felhívásnak tartalmaznia kell a projektre vagy programra vonatkozó adatokat

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 4.
A verseny újranyitásának a főbb mozzanatai:
Szerződés megkötése
A tilalmi időszak min. 10 nap az eredményhirdetéstől; lásd Kbt. 124. §
Az Intézménynek a keretmegállapodásos eljárás 2. részében lebonyolított eljárás eredményeként megkötött szerződés alapadatait vagy az eljárás eredménytelenségéről szóló értesítést a szerződés megkötésétől, illetve az eljárás eredménytelenségéről szóló döntéstől számított 5 napon belül kell megküldenie a központi beszerző szervezet részére (a 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján). (A KEF portálon a bal oldali menü sávon elhelyezett „Terv/Igény Kezelés” menü alatti „Terv dokumentumok” menüpontot kiválasztva).
Az egyedi szerződés időtartama nem haladhatja meg a keretmegállapodás időtartamát.

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Intézmény: árbekérés
Megnevezés: rövid elnevezés beazonosításhoz
Tipp: sorrendben az úti cél, az oda- és a
visszautazás dátuma, az utas neve.
Leírás: kulcsszavak gyors kereséshez
Tipp: az Intézmény pontos adatai (név, cím, KEF
azonosító) és a közvetlen kapcsolattartó
elérhetősége (név, telefon, e-mail cím).
Szolgáltatások: az igényelhető szolgáltatások
Határidők: legalább 4-6 óra
Lehetőség
Dokumentum feltöltésre
Árbekérés nyomtatására


2. Portálhasználat

Utaztatási Megrendelő Felület

Célok, az alkalmazás rendeltetése
A leképezett folyamat ismertetése
Keretmegállapodás (KM0101NKUT13), 3. számú melléklet
Az alkalmazás bemutatása
Felhasználói csoportok, szerepkörök
Regisztráció
Felépítés
A legfőbb funkciók: az árak bekérése és megadása
Beszerzés státuszai, azok követésének fontossága
Fejlesztési irányvonalak, lehetőségek


2. Portálhasználat

Igénybejelentés gépjárművek termékkörben 2.
Szerződés összesítő táblázat a gépjármű beszerzések igénybejelentéséhez

2. Portálhasználat

Igénybejelentés 1.: időszak és szerződés választás

Bejelentkezés a portálra
Navigálás az igények összeállításhoz
Időszak választás
Szerződés választás

2. Portálhasználat

Igénybejelentés

A Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján kötelező
Határidő: háromhavonta előre
Megjegyzés: rendkívüli sürgősség esetén haladéktalanul, de legkésőbb a beszerzés megkezdésekor
Igénybejelentés sajátosságai
Minden intézmény számára kötelező
Vásárlási kötelezettséget nem keletkeztet
Pótlólagos igénybejelentés
Önként csatlakozási igények befogadása: egy negyedévre előre
Önként csatlakozási igények elutasíthatósága: 80%-os teljesülési szint fölött
Nincs kapcsolata a megrendelésekkel

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 3.


3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A közös ajánlattevők
A közös ajánlattevő az eljárás második részében is közös ajánlattevő, tehát önállóan nem nyújthat be a konzorcium egyik tagja sem ajánlatot, illetve egyedül nem szerződhet.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
A verseny újraindításával történő kiválasztás 5.
Az adattartalom megküldése a központosított közbeszerzési portálon, elektronikus úton is gyakorolható:

3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Szolgáltató: ármegadás
Közeljövőben lejáró árbekérés
Új ármegadás
A bekért szolgáltatás, amelyre
az ármegadás vonatkozik
Rövid elnevezés beazonosításhoz
Kulcsszavak gyors kereséshez,
az ármegadás tárgya
Az árbekérés szerinti utazószám
1 utasra vetített díj
Lehetőség
Dokumentum feltöltésre, kezelésre
Üzenetküldésre
Ármegadás nyomtatására

2. Portálhasználat

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 5.
2.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 4.
2. Kérem, küldje meg Intézetünk részére a hatályos szerződések számát és lehetőség szerint a kapcsolódó árlistákat is.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 3.
2.

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Gyakorlati tapasztalatok a verseny újranyitása során 2.
2.
A portálon nem találom tárgyi keretmegállapodást. …. Mikorra várható, hogy a portálon is megtaláljam a szükséges dokumentumokat?
Segítségét előre is köszönöm.
Üdvözlettel:

http://www.kozbeszerzes.gov.hu

3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 4.


3. Keretmegállapodások

Az Intézményi oldal számára a keretmegállapodások alapján az eljárás második része
Uniós támogatással megvalósuló beszerzések 2.


3. Keretmegállapodások

Utaztatási Megrendelő Felület
Bejelentkezés
Kezdőlap

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

Igénybejelentés 5.: önként csatlakozó nyilatkozata

Nyilatkozat kitöltése, aláíratása
Aláírt nyilatkozat és igénybejelentési adatlap jóváhagyásra küldése
Fax: (+36 1) 795-0432
A jóváhagyott igénybejelentési adatlap megküldése a szállítónak

2. Portálhasználat

2.

1.

Igénybejelentés 3.: jóváhagyásra küldés

Igénykosár kezelése, jóváhagyásra küldés

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

Utaztatási Megrendelő Felület
Árbekérések menüpont
1. Eszköztár 2. Kereső mező 3. Árbekérés lista

2. Portálhasználat

4.

3.

2.

1.

Igénybejelentés 4.: adatlap önként csatlakozáshoz

Igénybejelentési adatlap nyomtatása, aláíratása

2. Portálhasználat

1.

3.

2.

3.

2.

1.

Igénybejelentés 2.: igény összeállítása

Igénykosár összeállítása (érték vagy termékmennyiség)

2. Portálhasználat

3.

2.

1.

3.

2.

1.

Utaztatási Megrendelő Felület
Üzenetek
Archívum
Riport (az összes adat importálható Excel táblázatba)

2. Portálhasználat

Központosított közbeszerzés
Mobil kommunikációs
szolgáltatások
24 hónap aktív
Kommunikációs eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások
Szoftverrendszerek és elemeik 1.
48 hónap aktív
Szoftverrendszerek és elemeik 3.
Szoftverrendszerek és elemeik 4.
IT biztonságtechnikai megoldások szállítására
24 hónap aktív / 12 hónap passzív
Hardverrendszerek és elemeik
Irodatechnikai termékekhez kapcsolódó szolgáltatások

Az adott keretmegállapodásban lesznek elérhetők.


Elektronikus árlejtés szolgáltatás

KM0101-03EARL11
2012.04.17. - 2016.04.17.
Visoft Kft.,
Electool Kft.,
EKR Kft.


Tájékoztató a központosított közbeszerzés rendszeréről
Naprakész információk elérhetők a

www.kozbeszerzes.gov.hu
/Hírek /Ütemterv - Információ-technológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály

cím alatt, vagy a szerződéses adatlapokon.

Az ITKKF kezelésében lévő szerződések
Irodabútorok
Papíripari termékek és irodaszerek
Gépjárművek
Gépjármű-üzemanyagok
Utazásszervezések
Köszönjük a figyelmet!
Internetcím
Központosított Közbeszerzési Portál
E-mail

www.kef.gov.hu
www.kozbeszerzes.gov.hu
kozbeszerzes@kef.gov.hu

Portálhasználat
Információtechnológiai Központosított Közbeszerzési Főosztály
1. A rendszer keretei
2. Portálhasználat
3. Keretmegállapodások
Szoftverrendszerek és elemeik 2.

Térinformatikai szoftverek:
24 hónap aktív / 24 hónap passzív

KM0101GEOS13/1-KM0101GEOS13/3
2013. 09.12. - 2017.09.12.
Homogén szerver- és desktopoldali térinformatikai szoftverek
KM0201GEOS13/1-KM0201GEOS13/5
2013. 09.12. - 2017.09.12.
Szerveroldali térinformatikai szoftverek
KM0301GEOS13/1-KM0301GEOS13/5
2013. 09.12. - 2017.09.12.
Desktopoldali térinformatikai szoftverek
KM0401GEOS13/1-KM0401GEOS13/4
2013.08.21. - 2017.08.21.
Nyílt forráskódú szerveroldali térinformatikai szoftverek
KM0501GEOS13/1-KM0501GEOS13/3
2013.08.21. - 2017.08.21.
Nyílt forráskódú desktopoldali térinformatikai szoftverek

KM0101ITBT13/1-10
2013. 11.29. - 2016.11.29.
IT Biztonsági célhardverek és kapcsolódó szolgáltatások

KM0201ITBT13/1-8
2013. 11.29. - 2016.11.29.
IT Tartalomszűrő szoftverek, IT vírusvédelmi szoftverek és
IT hálózatbiztonsági szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások

KM0301ITBT13/1-8
2013. 11.29. - 2016.11.29.
IT rendszerbiztonsági és egyéb IT biztonságtechnikai szoftverek (archiválás, adatmentés, autentikáció, központi azonosítás, naplókezelő, eseménykezelő rendszer) és kapcsolódó szolgáltatások

Kapcsolódó szolgáltatások

Szoftverekhez
Hardverrendszerekhez

Az adott keretmegállapodásban elérhetők.

Nyomtatók és másolók és sokszorosítók
24 hónap aktív / 24 hónap passzív
2014. február 20.
Full transcript