Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ORIENTACIÓ ACADÈMICA

No description
by

Anabel Esteban

on 12 September 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ORIENTACIÓ ACADÈMICA

TEST
Per moltes persones no és fàcil saber quins estudis poden agradar-li i adaptar-se a les seves aptituds i motivacions.

Existeixen alguns qüestionaris que us poden desvetllar informació sobre vosaltres mateixos i ajudar-vos a encaminar la vostra presa de decisions


ACTIVITATS D'AUTOCONEIXEMENT
Moltes són les coses que fem i que ens diuen què ens agrada i què se'ns dóna bé. Però quan hem d'escollir uns estudis superiors, sovint és difícil diferenciar entre estudis propers o fins i tot saber si els continguts a desenvolupar ens poden agradar.

Aquí hi ha un recull de recursos que, si els exploreu, us poden ajudar a conèixer millor cap a on orientar-vos
PRESA DE DECISIONS
CICLES FORMATIUS
La formació professional capacita per a l'exercici qualificat de diverses professions i proporciona la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.
S'organitza en cicles formatius de grau mitjà o de grau superior.
Els cicles s'agrupen en famílies professionals i tenen una durada variable, d'un curs (1300 o 1400 hores) o dos cursos (1700 o 2000 hores).
Una part d'aquestes hores es destina a la formació teòrica i una altra part a la formació pràctica en centres de treball.
Amb la superació d'un cicle formatiu de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior.
PFI

Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves entre 16 i 21 anys que no hagin obtingut el graduat en ESO i no participin en altres accions de formació.
La finalitat és reincorporar-los al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional i oferir els aprenentatges imprescindibles per accedir al mercat de treball.

Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

S'estructuren en:
- Mòduls de formació professional, per a l'assoliment de les competències professionals, que inclouen un mòdul de pràctiques en alternança en centres de treball.
- Mòduls de formació general per a l'adquisició de competències instrumentals bàsiques.
- Accions de seguiment i orientació de l'alumne.


http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/pfi/info-general/
GARANTIA JUVENIL
AUTOCONEIXEMENT
ORIENTACIÓ PERSONAL, ACADÈMICA I LABORAL
THANK YOU!
Annabel Esteban
BATXILLERAT
BATXILLERAT DE CIÈNCIES I TECNOLOGIA
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/ciencies/
BATXILLERAT D'HUMANITATS I CIÈNCIES SOCIALS
BATXILLERAT D'ARTS
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/humanitats/
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/que-estudiar/arts/
ESTUDIS UNIVERSITARIS
PÀGINES WEB D'INFORMACIÓ:

QUÈ I PERQUÈ ESTUDIAR A LES UNIVERSITATS CATALANES:
http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/iniciar.do

UNPORTAL:
http://www.unportal.net/
(usuari: ipc@unportal.cat contrassenya. ipc14)

Ensenyaments artístics superiors
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/eas/
FAMÍLIES PROFESSIONALS
Per conèixer quines matèries optatives i de modalitat ens interessen més per fer el grau universitari de la nostra elecció, consultar el següent link:
http://universitatsirecerca.gencat.cat/web/ca/03_ambits_dactuacio/acces_i_admissio_a_la_universitat/.content/acces_i_admissio_a_la_universitat/preinscripcio_per_a_les_universitats_publiques__i_universitat_de_vic/info_gral/documents/Ponderacions_Catalunya.pdf

Aquí teniu una pàgina web que organitza les professions per famílies de tots els nivells educatius
http://www.educaweb.com/profesiones/

Hi ha tres modalitats: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.

El currículum de batxillerat consta d'una part comuna (les matèries comunes) i una part diversificada (la matèria comuna d'opció, les matèries de modalitat, les matèries específiques i el treball de recerca). A cada curs, de les trenta hores lectives setmanals, catorze es dediquen a les matèries comunes i la tutoria, i les setze restants, a la part diversificada.

Altres maneres d'estudiar batxillerat:
Batxillerat a distància
. Per als alumnes majors de 18 anys, per via telemàtica, a l'Institut Obert de Catalunya (IOC).
Batxillerat nocturn
. Per cursar-lo s'ha de tenir 18 anys o més, o bé tenir una edat compresa entre els 16 i els 18 anys i acreditar, per motius laborals o altres la impossibilitat de seguir estudis en règim diürn.
Batxibac
. Permet cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l'horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries llengua i literatura francesa i història de França. Els alumnes a més d'obtenir el títol de batxillerat poden obtenir també la titulació de baccalauréat si superen una prova externa en francès.
Batxillerat internacional (BI)
. Itinerari curricular diferent determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO).

Amb el títol de batxiller es pot accedir :
- a la universitat (un cop aprovades les proves d'accés),
- a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d'arts plàstiques i disseny, d’ensenyaments esportius (en els
darrers dos casos, cal superar la prova d’accés),
- al món laboral.
Matèries comunes a tots els batxillerats (per a conèixer les matèries específiques i de modalitat, consultar la pàgina web del Departament i l'oferta de cada institut en concret)

Primer curs Segon curs:
Llengua catalana i literatura I Llengua catalana i literatura ll
Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura ll
Llengua estrangera I Llengua estrangera ll
Ciències del món contemporani Història
Educació física Història de la filosofia
Filosofia


S'adreça a alumnes amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

Matèries d'opció obligatòries:
Batxillerat humanístic: Llatí
Batxillerat social: Matemàtiques aplicades a les CS l i ll
S'adreça a alumnes interessats per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts cientificosanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.

Matèries d'opció obligatòries:
Batxillerat científic i tecnològic: Matemàtiques l i ll

S'adreça a persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la sensibilitat, l'expressió i la creativitat; un alumne amb inquietuds, tot i que no necessàriament amb un perfil d'intèrpret entorn del món audiovisual, les arts gràfiques, el disseny, el patronatge, els mitjans de comunicació, la publicitat, les arts escèniques, la producció i gestió d'empreses del sector cultural o l'animació cultural i social.

Matèries d'opció obligatòries: Història i fonaments de les arts l i ll

FAMÍLIES PROFESSIONALS

Els ensenyaments de formació professional s'agrupen en famílies. Les famílies professionals tenen cicles de grau mitjà i de grau superior.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/cicles-families/

http://www.unportal.net/
(usuari: ipc@unportal.cat contrassenya: ipc14)

Correspondència de les famílies professionals i els itineraris per a l'accés als cicles de grau superior.

http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/itineraris/
FORMACIÓ DUAL

La formació dual és la modalitat de la formació professional (FP) en la qual l'estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l'activitat productiva en l'empresa.


http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/fp/mesures-flexib/fp-dual/


3x2

Des del passat existeix la possibilitat de realitzar, en tres cursos, dos cicles de grau mig que comparteixen continguts teòrics.
ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY
Tenen una durada d'entre 950 i 1.950 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d'aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Cal superar una prova específica per realitzar aquests estudis.

Els cicles d'arts plàstiques i disseny poden ser de grau mitjà i de grau superior.

El grau mitjà proporciona el títol de tècnic/a.
El grau superior proporciona el títol de tècnic/a superior.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/apd/


Famílies professionals:

Art floral Arts aplicades a la indumentària
Arts aplicades al llibre Arts aplicades al mur
Ceràmica artística Circ
Comunicació gràfica i audiovisual Disseny d'interiors
Disseny industrial Escultura
Esmalts artístics Joieria d'art
Teatre Tèxtils artistícs
ESTUDIS ESPORTIUS
Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

Amb la superació d’un cicle de grau mitjà s'obté el títol de tècnic i amb la superació d'un de grau superior, el de tècnic superior esportiu en l'especialitat corresponent.

Cal superar una prova específica. I només es pot cursar el cicle superir si s'ha realitzat prèviament el de grau mig.
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/esportius/info-general/

Modalitats:
Atletisme Basquetbol Busseig esportiu
Esports d'hivern Esports de muntanya i escalada
Esgrima Espeleologia Futbol i futbol sala
Handbol Hípica Judo i defensa personal
Piragüisme Salvament i socorrisme Vela
Convalidacions de crèdits a estudis de grau per als titulats de cicles formatius de grau superior o de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de grau superior

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/qpq/AppJava/real/llistarGrauPerAcces.do?idioma=ca
CONVALIDACIONS EN EL PAS DE CFGS A GRAU UNIVERSITARI
La Garantia Juvenil és una iniciativa europea d'ocupació per reduir l'atur juvenil, impulsada a Catalunya a través del SOC (Servei d'Ocupació de Catalunya).

Requisits:
Tenir nacionalitat espanyola o disposar d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
Tenir més de 16 anys i menys de 30 anys.
No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
No haver rebut accions educatives o formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
http://garantiajuvenil.gencat.cat/ca/inici/
CURSOS PER ACCEDIR ALS CICLES FORMATIUS

Permet a les persones que el superen l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial i en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny i esportius, comporta l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

Poden accedir les persones que no tenen el graduat en ESO o equivalent acadèmic i que l'any en què es matriculen del curs compleixen, com a mínim, 17 anys.

La durada mínima d'aquest curs és de 600 hores.

Curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà
Tot i que s'hi pot accedir directament des d'un cicle de grau mig a un superior, les persones que han fet aquest curs tenen prioritat d'accés.

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.
Curs específic per a l'accés als cicles de grau superior
http://queestudiar.gencat.cat/ca/estudis/acces-cicles/
A més dels cursos específics esmentats adalt, existeix la possibilitat de fer aquesta modalitat que prepara per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà i de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores i per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.CURSOS DE PREPARACIÓ A LES PROVES DE GRAU MIG I GRAU SUPERIOR
QÜESTIONARI ORIENTA'T

http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/joves/conec-interessos/questionari-autoconeixement/
TEST D'INTERESSOS PROFESSIONALS

http://w28.bcn.cat/___ch___/_pit/_app.php?gAppId=pit&gInterfaceLanguage=ct&gEnvironment=singleWeb
QÜESTIONARI GR
D' EDUCAWEB

http://www.educaweb.com/orientacion/intereses-profesionales/

Realitzar algun d'aquests cursos pot ser una oportunitat per saber si realment us interessen els continguts que aprendreu en els estudis postobligatoris que voleu realitzar.

Cursos d'estiu de la Universitat Pompeu Fabra
https://www.upf.edu/web/campus-junior/home

Cursos d'estiu de la UAB
http://www.uab.cat/web/alumnes-de-secundaria-1345700278694.html

Programa futurs estudiants de la UB
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/activitats.htm
http://www.juliols.ub.edu/cursos-verano/

En aquest link podeu trobar cursos a diferents nivells de complexitat molt interessants.
Els organitcen universitats de tot el món i són una bona oportunitat per a conèixer continguts relacionats amb els estudis postobligatoris que vulgueu cursar.

https://www.coursera.org/

https://www.edx.org/

Els camps de treball són una oportunitat per a passar uns dies a l'estiu fent activitats que combinen el lleure i tasques de servei a la comunitat. A més a més, segur que apreneu a coneixer-vos millor.

http://jovecat.gencat.cat/ca/temes/vacances_i_estades/camps_de_treball/informacio_camps_treball/#FW_bloc_1b4c2e0c-f87b-11e3-b7b7-000c29cdf219_2
TED TALKS

Xerrades online d'especialistes en moltíssimes disciplines. Us obriran la ment i podreu descobrir camps del vostre interès.

https://www.ted.com/talks
http://queestudiar.gencat.cat/web/.content/home/portada/imatges/destacats84/sistema_educatiu_pdf/sistema_educatiu.pdf
Esquema del sistema educatiu
MÓN LABORAL
EMPLEABILITAT
A les pàgines que tens a continuació pots accedir a la informació sobre el nombre de persones contractades o aturades en funció dels estudis que hagin realitzat:

Mercat laboral: cicles formatius
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=fp&idioma=es
Mercat laboral: graus universitaris
http://www.sepe.es/indiceTitulaciones/indiceTitulaciones.do?tipo=titulados&idioma=es

Barcelona activa ofereix informació sobre els sectors amb més futur en en el següent link
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/sectors/sectors.do
Dins cada sector, trobaràs l'accés a les fitxes ocupacionals.

La Fundació Bettelsman ha realitzat aquesta pàgina web que conté una bona quantitat d'activitats adreçades a que els joves puguin reflexionar sobre les seves característiques i circumstàncies amb la finalitat de poder prendre una decisió sobre els estudis postobligatoris. Està pensada per alumnat entre 14 i 18 anys.

http://www.mywaypass.com/auth/login
MY WAY PASS
CONEIXEMENT DEL MÓN LABORAL
Barcelona Activa té un apartat específic pels joves dins la seva web. Cal que el reviseu a conciència.
http://w27.bcn.cat/porta22/cat/joves/joves.do

Mapa Laboral és una pàgina web que també pot ajudar les persones que estan fent un procés de recerca de feina

http://www.mapalaboral.org/
Proves d'accés a cicles
Accés a cicles formatius de grau mitjà:
Es pot presentar qui compleix 17 anys l'any en curs o en té més i no té una titulació que li permeti l'accés directe a un cicle formatiu.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Accés a cicles formatius de grau superior
Per inscriure's a la prova cal complir els 19 anys l'any en curs o abans i no tenir cap titulació que permeti l'accés directe (batxillerat o curs específic d'accés).
http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/
PROVES D'ACCÉS UNIVERSITARI
La qualificació de la fase general de les PAU (40%), juntament amb la mitjana del batxillerat (60%), dóna la nota d'accés per accedir a estudis universitaris. Aquesta nota d'accés té validesa indefinida.

A més a més, s'afegeix les dues millors notes de les matèries examinades a la fase específica (40%) degudament ponderades en funció del grau al que s'hi vol accedir. La nota d'aquestes matèries es guarda només dos anys.

Els exàmens de PAU tenen lloc al llarg de tres dies consecutius en els quals s'examinen de les cinc matèries corresponents a la fase general i d'un màxim de tres matèries de la fase específica i dediquen 1 h 30 min a cada examen.

http://universitats.gencat.cat/ca/pau/
Estructura de la prova
La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:

Fase general obligatòria, que consta de cinc exercicis:
Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Llengua estrangera
Història
Matèria comuna d'opció (matemàtiques, matemàtiques aplicades a les CS, Llatí o Fonaments de les Arts)

Fase específica
Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.


Qualificació de la prova
La qualificació de la
fase general
(QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis.
La nota mínima a la fase general és de 4 punts per poder fer mitjana amb la nota del batxillerat.
Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:

Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.

Cada matèria examinada com a
fase específica
serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.
Per accedir al grau desitjat a la universitat escollida cal tenir com a mínim la nota d'admissió necessària.

La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.
Es calcula amb la fórmula:

Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)

Per saber com pondera cada una de les matèries de modalitat per al grau escollit, consultar la web:
http://universitats.gencat.cat/ca/preinscripcio/taula_ponderacions/
Nota d'admissió
Cal afrontar el problema de prendre una decisió, no evitar-lo o resoldre'l de forma impulsiva.

Què pot facilitar decidir-se a prendre una decisió?

• Tenir present que forma part del procés habitual de la vida.
• Adonar-te que es pot prendre una decisió des de diferents perspectives.
• Parar i pensar quins objectius vols aconseguir.
• Descompondre la decisió final en varis objectius, quan això sigui possible.
• Buscar informació per a poder prendre una decisió de la forma més adequada possible.
• Connectar amb els propis desitjos.
• Acceptar que decidir implica renunciar a quelcom.
• Es pot demanar orientació a altres persones, però tenir en compte que en última instància el que decideix és un mateix.
• Equilibrar el que penses i el que sents (el que et diu el “cap” i el “cor”).

ORIENTACIÓ CAP EL PROBLEMA
DEFINICIÓ I FORMULACIÓ DEL PROBLEMA
Què és el que vull decidir?
Quins objectius tinc?
Qui està implicat?
Quina informació tinc? És suficient?
Què em comportarà la meva decisió?

GENERACIÓ D'ALTERNATIVES
Es tracta de pensar en totes les possibilitats possibles, buscar informació i organitzar-la per poder tenir les dades necessàries que ens ajudaran en el següent pas.
De vegades és important obrir el ventall de recerca a estudis de la mateixa família professional i veure les diferències en quant a currículum, sortides professionals, grau d'empleabilitat, possibilitats de fer estudis a l'estranger (Erasmus), distància des de casa, cost econòmic...

PRESA DE DECISIONS

Pot ajudar fer un llistat de les possibilitats i concretar els avantatges i desavantatges de cada una de les opcions abans d'escollir.

Condicionants de la tria:
• Familiars: expectatives, professions dels pares...
• Psicològics i personals: maduresa, aspiracions, capacitats físiques i cognitives, personalitat ...
• Socials: moda, estereotips, professions de l'entorn on es viu, opinió dels amics...
• Econòmics:lloc i tipus de centre escollit, durada dels estudis, situació econòmica familiar, perspectives de la professió...
• Educatius: rendiment acadèmic, condicions d'accés, possibilitat de demanar beques...


POSADA EN PRÀCTICA I VALORACIÓ
De vegades pot passar que un cop feta l'elecció, hi ha aspectes que no havíem tingut presents i ens fan canviar d'opinió.

Malgrat que es pugui pensar que ha estat un fracàs, el que compta és adonar-se i fer un nou procés de presa de decisions, aquest cop amb nous elements clau.

Aquí teniu dues persones ben reconegudes que parlen en positiu de les decisions que podríem valorar com errònies:


ALTRES QÜESTIONARIS I MATERIALS
Personalitat: un test molt interessant que us donarà moltes pistes de qui i com sou: https://www.16personalities.com/es

Intel·ligències múltiples:
http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/dtap/modul_3/autotest_intel_alumnes.pdf

Qüestionari de valors ocupacionals:
http://blocs.xtec.cat/garbi/files/2009/01/questionari_val_ocup.pdf

Materials de suport a l'orientació del Consorci d'Educació de Barcelona: totes són interessants, però la UD 2 probablement serà la que us doni més informació
http://www.edubcn.cat/ca/suport_educatiu_recursos/orientacio_transicions/documents_i_materials_del_grup_de_treball_dorientacio/materials_de_suport

Material de tutoria de 4t d'ESO IES Odón Betanzos:
http://iesodon.es/aluso/orienta/auto.pdf
Per poder prendre una decisió sobre el teu futur has de conèixer el sistema educatiu postobligatori, quins són els teus interessos, aptituds i motivacions i algunes característiques del mercat laboral.
http://elpais.com/eventos/2017/02/28/mwc/1488294092_925356.html

EL SISTEMA EDUCATIU POSTOBLIGATORI
CURSOS GRATUÏTS ONLINE
CURSOS D'ESTIU
CAMPS DE TREBALL
GRÀCIES PER LA
VOSTRA ATENCIÓ.
DONES I CIÈNCIA
Segons molts estudis, encara existeix des de la infància un biaix respecte a les aportacions que les dones poden fer en ciència i tecnologia.
Algunes organitzacions fan visible la tasca que les dones han desenvolupat en aquests camps i dónen suport a les que s'hi volen orientar professionalment.

https://mujerestech.com/
http://girlsinscience.ifae.es/
https://www.facebook.com/mastercardgirls4tech


Posa't a prova: mostres d'exàmens anteriors

http://aplicacions.universitats.gencat.cat/posat/AppJava/frontoffice/;jsessionid=lxGHYxGBo1iw9G1PhYg93TV4zdTH0Gq2bS2FzQylQCChIgmjHZGV!-372612797!-2094143114?0

Activitats per a joves

Explainers: http://agenda.obrasocial.lacaixa.es/-/edu-explainers

MUN Conference: https://mymun.net/

Dissabtes de física: http://www.uab.cat/web/divulgacio/dissabtes-de-la-fisica-1345678998720.html

Dissabtes de matemàtiques: http://www.uab.cat/web/divulgacio/dissabtes-de-les-matematiques-1195630210586.html
Beques

Existeixen moltes beques com:

https://becas.faortega.org/

https://www.campuscientificos.es/

http://jovesiciencia.cat/

http://www.becaseuropa.es/


Resum d'informació actualitzada

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/orientacioeducativa/saloensenyament2018/Acces-a-les-universitats_Jesus-Pruja.pdf
Full transcript