Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE

No description
by

Piotr Michalak

on 21 June 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE

KRYZYS DEMOKRACJI W EUROPIE
NAROdziny włoskiego faszyzmu
W społeczeńswie włoskim panowało roczarowanie z niewielkich zdobyczy terytorialnych po rozpadzie Austro-Węgier.
Działania wojenne przyczyniły się do zrujnowania gospodarki na Półwyspie Apenińskim, a państwo zostało pominięte przy podziale niemieckich kolonii.
Włochy borykały się z dużym bezrobociem, które dotknęło głównie powracających z wojny żołnierzy.
republika weimarska
W społeczeństwie niemieckim nasilało się niezadowolenie z powodu przegrania I WŚ i wzrastała chęć odwetu na zwycięzcach.
Sytuację zaczęły wykorzystywać organizację nacjonalistyczne.
W
październiku 1925
odbyła się w
Locarno
międzynarodowa konferencja z udziałem Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch i Belgii. Udział brały też Polska i Czechosłowacja, lecz nieuczestniczyły w głównych rozmowach.

Podpisano pakt reński, który potwierdzał nienaruszalność granicy pomiędzy Francją i Belgią, a Niemcami.

Strona niemiecka nie zgodziła się na taki układ ze wschodnimi sąsiadami, przez co dawała do zrozumienia że będzie chciała zmienić te granice w korzystniejszych okolicznościach.
powstanie nazizmu
W latach 20. XXw. w Niemczech powstał narodowy socjalizm, zwany nazizmem. Wpływ na to miało m. in. kształtowanie się rasistowskich poglądów w dobie kolonializmu.
Zasady nazizmu zostały sformułowane przez
Adolfa Hitlera
w książce
"Mein Kampf"
, a także przez
Alfreda Rosenberga
w
"Micie XX wieku"
.
Twiedzili że Niemcy są rasą panów, której jest potrzebna przestrzeń życiowa na wschodzie i którzy powinni panować nad całym światem. Upowszechnili też hasła społeczne, np. walki z bezrobociem, nadając im charaktar skrajnie nacjonalistyczny.
Z faszyzmu przenieśli ideę kultu wodza -
Fuhrera
, który miał stać na czele partii i całego państwa.
przejęcie władzy przez hitlera
W okresie wielkiego kryzysu NSDP stała się największą siłą polityczną w Niemczech i zdobyła najwięcej głosów w wyborach parlamentarnych w 1932r. (33,1%)
30 stycznia 1933
prezydent Rzeszy Paul von Hindenburg mianował Hitlera kanclerzem rządu opartego na koalicji.
Hitler zaczął dążyć do przejęcia pełni władzy.
W lutym 1933 wykorzystał podpalenie parlamentu (Reichstagu) o które został posądzony komunista do delegalizacji swojego głównego przeciwnika - Komunistycznej Partii Niemiec.
W czerwcu 1934, podczas tzw. nocy długich noży, krwawo rozprawił się ze sprzeciwiającym się mu kierownictwem SA, które rządało kontynuacji narodowosocjalistycznej rewolucji.
rządy nazistów
Hitler wprowadził kontrolę wszystkich sfer życia obywateli III Rzeszy. Każdy Niemiec musiał należeć do wybranej organizacji nadzorowanej przez NSDAP. Dzieci i młodzież poddano indoktrynacji. Młodzi ludzie byli zrzeszani w
Hitlerjugend
- młodzieżowej organizacji nazistowskiej. To tam palili na stosach książki uznane przez nazistów za antynarodowe. Naukowcy, pisarze, artyści o poglądach lewicowych lub liberalnych byli zmuszani do emigracji.
Ministerstwo Propagandy nagłaśniało i upowszechniało działania nazistów. Na jego czele stał
Joseph Goebbels
. Swoje decyzje komentował:
"kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą"
.
W środowisku weteranów w 1919 powstały
Związki Włoskich Kombatantów
, dwa lata później przekształciły się w
Narodową Partię Faszystowską
na czele z
Benito Mussolinim
.
Ideologia tego ruchu opierała się na kulcie wodza, który był nazywany
Duce
i kulcie państwa, któremu miało być podporządkowane całe życie społeczne Włoch. Dążyli do sprawowania rządów przez jedną partię. Wszystkie wartswy społeczne miały współdziałać w ramach
korporacji
, a opozycjne ruchy polityczne i społeczne miały zostać zlikwidowane.

korporacja
Jest to zrzeszenie osób, które dążą do realizacji określonych celów.
Zbrojne oddziały fasztywskie -
"czarne koszule"
napadały na działaczy stronnictw lewicowych i związków zawodowych. Dochodziło do krwawych starć na włoskich ulicach.
W
październiku 1922
zbrojne oddziały "czarnych koszul" wyruszyły do stolicy w celu przeprowadzenia zamachu stanu.
Mussolini objął rządy dyktatorskie i pozbawił króla Wiktora Emanuela III możliwości podejmowania decyzji dotyczących kraju.
Duce uporządkował funkcjonowanie kolei i rozprawił się z mafią sycylijską. Dzięki temu zyskał poparcie dużej części włoskiego społeczństwa. W latach 20. do terytorium Włoch włączono miasto Fiume (obecnie Rijeka w Chorwacji), a w latach 30. Albanię i Etiopę.
Faszyści prowadzili antykościelną politykę. Zmieniło się to dopiero w 1929, kiedy Duce zawarł z papieżem Piusem XI pakty laterańskie. Powstało wtedy państwo Watykan.
Po I Wojnie Światowej rozwijała się niemiecka kultura oraz sztuka.
Niemiecka szkoła architektoniczna
Bauhaus
wykreowała
funkcjonalizm
.
Światowe uznanie zyskały powieści Tomasza Manna i Ericha Marii Remarque'a.

Czas rozkwitu państwa niemieckiego skończył się wraz ze światowym kryzysem w 1929, który znacznie wpłynął na sytuację w Niemczech. Doprowadził do upadku demokracji i dojścia do władzy narodowych socjalistów.
funkcjonalizm
Styl w architekturze i sztuce użytkowej zakładający wyższość funkcji użytkowej budowli lub przedmiotu nad jego innymi walorami
Nazizm, podobnie jak faszyzm za główne zagrożenie uznawał system komunistyczny. Przez nazizm Żydzi obarczeni byli klęską Niemiec podczas I WŚ oraz wybuchem rewolucji bolszewickiej w Rosji. Wg Hitlera odpowiadali za funkcjonowanie znienawidzonego systemu demokratycznego. Zdaniem nazistów to Żydzi byli winni przemianom społecznym i kulturowym w Niemczech, takim jak rozluźnienie obyczajowości i popularyzacja kultury amerykańskiej. Hitlerowcy uznali takie zjawiska za upadek polityczny oraz kulturalny Europy.Na początku lat 20. XXw. w Bawarii ukształtowała się
Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP)
, w której władzę objął Hitler.
W listopadzie 1923 w Monachium naziści przeprowadzili nieudany
pucz
. W jego wyniku Hitler został aresztowany, lecz pomimo to zdobywał coraz większy rozgłos.
W latach 20.
SA
, czyli szturmowe oddziały NSDP, wzorowane na "czarnych koszulach" toczyły walki z komunistami i stosowały coraz brutalniejsze formy prześladowania Żydów.
pucz
zamach stanu, przejęcie władzy w sposób niezgodny z prawem
Od tej pory główną organizacją zbrojną nazistów było
SS
, na której czele stał
Heinrich Himmler
.


Po śmierci prezydenta Hildenburga, w sierpniu 1934 Adolf Hitler przejął całą władzę w Niemczech.
indoktrynacja
"Wpajanie określonych poglądów i przekonań przy jednoczesnym ograniczeniu innych źródeł wiedzy."
Hitler prowadził agresywną politykę zagraniczną. Za cel obrał obalenie ustaleń z Wersalu ograniczających Niemców i odbudowanie potęgi Rzeszy.
Przez brak reakcji Anglii i Francji naziści łamali zapisy traktatowe. Wojsko niemiecke zaczęło stacjonować w Nadrenii, a Hitler rozpoczął ogromne zbrojenie Rzeszy.
SPOŁECZŃSTWO III RZESZY
- każdy musiał należeć do wybranej organizacji kontrolowanej przez NSDAP
NSDAP
HITLERJUGEND
SKUPIAŁO DZIECI I MŁODZIEŻ OD 10 ROKU ŻYCIA
WOJSKO I POLICJA
NARODOWOSOCJALISTYCZNA LIGA KOBIET
NAKŁANIAŁA DO RODZENIA JAK NAJWIĘKSZEJ LICZBY DZIECI, CO BYŁO ZGODNE Z IDEAŁAMI WYŻSZOŚCI RASY NIEMIECKIEJ
SŁUŻBA PRACY RZESZY
KIEROWAŁA MŁODZIEŻ POWYŻEJ 18 ROKU ŻYCIA DO OBOWIĄZKOWEJ PRACY ROLNICZEJ LUB PRZY BUDOWIE INFRASTRUKTURY
gestapO
TAJNA POLICJA PAŃSTWOWA -

ZWALCZAŁA PRZECIWNIKÓW UTROJU NAZISTOWSKIEGO
ss
PEŁNIŁA FUKCJĘ POLICJI PARTYJNEJ
WERMACHT
SIŁY ZBROJNE III RZESZY
NIEMIECKI FRONT PRACY
CZUWAŁ NAD REALIZOWANIEM PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ZAŁOŻEŃ GOSPODARCZYCH III RZESZY
NARODOWOSOCJALISTYCZNA LUDOWA OPIEKA SPOŁECZNA
ZAJMOWAŁA SIĘ WSPIERANIEM POTRZEBUJĄCYCH
STAN ŻYWICIELI RZESZY
ZRZESZAŁ ROLNIKÓW, STARAŁ SIĘ DOSTOSOWAĆ GOSPODARKĘ ROLNĄ DO POTRZEB PAŃSTWA
WYKLUCZENI
NALEŻELI DO NICH ŻYDZI, LEWICA, NIEPEŁNOSPRAWNI, HOMOSEKSUALIŚCI I CHORZY PSYCHICZNIE

HITLER PLANOWAŁ ZMUSIĆ ICH DO OPUSZCZENIA III RZESZY, A JEŻELI TO SIĘ NIE UDA - UNICESTWIĆ
POCZĄTEK ZBRODNI NAZISTÓW
Po zlikwidowaniu demokracji zaostrzono represje wobec Żydów i innych mniejszości.
W 1935 wprowadzono tzw.
ustawy norymberskie
, aby odseparować Żydów od społeczeństwa. Zostali oni pozbawieni większości praw obywatelskich, np. nie mogli zawrzeć małżeństwa z osobą narodowości niemieckiej.
9 listopada 1938r.
miały miejsce zmieszki, nazwane
"nocą kryształową"
będące apogeum działań antyżydowskich. Tej nocy spalono 250 synagog, zniszczono kilka tysięcy sklepów, których właścicielami byli Żydzi, zabito 100 osób pochodzenia żydowskiego, a
20 tysięcy trafiło do obozów koncentracyjnych. Genezą nazwy "noc kryształowa" było leżące wtedy na ulicach potłuczone szkło z witryn sklepów należących do Żydów.
Wkrótce naziści opublikowali listę zawodów, których nie mogli wykonywać Żydzi.

Naziści chcieli pozbyć się nie tylko Żydów.
W ideologię Niemców wpisana była
eugenika
. Były to działania zmierzające do udoskonalenia rasy nordyckiej. Chcąc wyeliminować najsłabszych, chorych poddawano eutanazji. Wymordowano w ten sposób ok. 100.000 osób, a setki wysterylizowano.
Część osób trafiała w ręce hitlerowskich naukowców, przeprowadzających na nich zbrodnicze badania.
Od 1933 tworzono
obozy koncentracyjne
. Osadzano w nich bez sądowych wyroków przeciwników reżimu - opozycjonistów, związkowców, duchownych.
Naziści dążyli do podporządkowania sobie Kościołów: ewangelickiego i rzymskokatolickiego.
eutanazja
Zabójstwo osoby nieuleczalnie chorej, masowo mordowali w ten spoób naziści
sterylizacja
pozbawienie płodności
faszyzm i autorytaryzm w innych krajach europejskich
Naśladowcy ideologii faszystowskiej i nazistowskiej znaleźli się w całej Europie. W latach 20. i 30. faszyzujące reżimy objęły władzę w Portugalii, Hiszpanii i na Słowacji.
Rządy autorytarne wprowadzono w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech, w Jugosławii i w państwach bałtyckich.
Piotr Michalak
I LO w Oleśnicy
BIBLIOGRAFIA:
1) "Poznać przeszłość. Wiek XX" S. Roszak, J. Kłaczkow wyd. nowa era, wydanie II, Warszawa 2013
2) resourcesforhistoryteachers.wikispaces.com
3) pl.wikipedia.org
4) de.wikipedia.org
Full transcript