Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái

Training module covering personal, team, and leadership accountability.
by

KhanhLinh NguyenLe

on 15 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái

Nhật ký-Sổ cái
Phần I: Lý thuyết
Phần II: Ví dụ
Phần III: Kết luận
I. Giới thiệu sơ lược về sổ kế toán
1. Sổ kế toán là gì?
- Là biểu hiện vật chất của phương pháp tài khoản và ghi chép sổ kế toán là sự biểu hiện nguyên lý của phương pháp ghi kép.
- Là phương tiện vật chất cơ bản và cần thiết giúp người làm kế toán ghi chép, phản ánh có hệ thống các thông tin kế toán theo thời gian cũng như nội dung kinh tế.
2.Các loại sổ kế toán
- Chúng ta có thể phân biệt sổ sách kế toán theo phương pháp ghi chép, theo mức độ khái quát của nội dung ghi chép, theo hình thức cấu trúc hoặc theo hình thức tổ chức.
- Theo phương pháp ghi chép có thể phân loại thành:
+ Sổ ghi theo thời gian (Sổ nhật ký).
+ Sổ ghi theo hệ thống (Sổ cái và các sổ chi tiết).
+ Sổ liên hợp (Nhật ký-Sổ cái).
I. Giới thiệu chung về các hình thức sổ kế toán. Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái
1. Giới thiệu chung về hình thức sổ kế toán
a. Khái niệm:
Là việc tổ chức hệ thống sổ kế toán áp dụng trong đơn vị nhằm thực hiện việc phân loại, xử lý và hệ thống hóa thông tin thu thập từ các chứng từ kế toán để phản ánh số hiện có và tình hình biến động của từng đối tượng kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo theo yêu cầu quản lý.
b. Phân loại:
Có 5 loại hình thức:
+ Hình thức kế toán Nhật ký chung.
+ Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái.
+ Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ.
+ Hình thức kế toán Nhật ký-Chứng từ.
+ Hình thức kế toán trên máy tính.
2. Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái
Hình thức kế toán
Một số biểu mẫu Nhật ký-Sổ cái
Một số biểu mẫu Sổ, Thẻ kế toán chi tiết
Mở rộng một số biểu mẫu
liên quan đến quá trình ghi sổ
Trình tự ghi sổ kế toán
Khi kiểm tra, đối chiếu số cộng cuối tháng (cuối quý) trong Sổ Nhật ký-Sổ cái phải đảm bảo các yêu cầu sau:
Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái có ưu nhược điểm sau:
- Ưu điểm:

Là hình thức đơn giản, dễ làm, kiểm tra, đối chiếu.
- Nhược điểm:
Hình thức này không áp dụng được cho những đơn vị quy mô lớn, nghiệp vụ kinh tế phát triển nhiều, hoạt động phức tạp và sử dụng nhiều tài khoản, không thuận lợi cho phân công lao động kế toán và thường lập báo cáo chậm.
Full transcript