Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MCS Academy

No description
by

Batbuyan Luvsandorj

on 2 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MCS Academy

Эрхэм зорилго
М-Си-Эс группын эрхэм зорилгод хүргэх дэлхийн жишиг бүхий байгууллагын чадавхийг бүрдүүлэх, үнэт зүйлсийг түгээн хэвшүүлэхэд тэргүүлэн дэмжих

To support the MCS mission by instilling MCS values and building world-class organizational capabilities

Үнэт зүйлс
М-Си-Эс Академи
Since 2006
MCS Academy
Манлайлал
Хувь хүний хөгжил
Чиг үүргийн хөтөлбөрүүд
Бусад (English)

Хөтөлбөрүүд
Үр дүнтэй багийн ажиллагаа
Ерөнхий ур чадварын сургалтууд
Сургагч багш нар
М-Си-Эс-ийн дээд түвшний удирдлага, менежерүүд
М-Си-Эс Академийн үндсэн багш нар

Сургалтанд оролцогчид
М-Си-Эс Академи нь 2006 онд анх байгуулагдсан бөгөөд М-Си-Эс группын ажилтан, менежер, захирлуудад зориулсан хувь хүний ерөнхий ур чадвар, манлайлал, мэргэжлийн ур чадваруудыг хөгжүүлэх зорилготой дотоод сургалтын нэгж юм.
Advancing Leadership & Mastery
Манлайллын хөгжлийн үлгэр жишээ сургалтын байгууллага болохын тулд
1. дэлхийн түвшний хөтөлбөр (2013),
2. шилдэг багш нар (2014),
3. үлгэр жишээ сургалтын орчин (2015)
бүрдүүлж хөгжүүлнэ.

To become the exemplary corporate university in Mongolia with world-class programs (2013), best-in class trainers (2014) and the most modern facilities (2015).

Алсын хараа
Оролцогчдын идэвхи, чармайлт, бүтээл
Сургалтын орчин, нөхцөл
Материаллаг бааз
Манлайлал
Үр дүнтэй багийн ажиллагаа
Үр дүнтэй хамтын ажиллагаа
Коүчинг ба Фийдбэк
Бүтээлч сэтгэлгээ
Сэтгэлгээний 6 малгай
Үр дүнтэй харилцаа
Илтгэл, танилцуулга хийх
Стратеги боловсруулах ба хэрэгжүүлэх тогтолцоо
Цагийн менежмент
Хурал цуглааныг үр дүнтэй зохион байгуулах
Стресс менежмент
5C, Кайзен
Менежерүүдэд зориулсан хүний нөөцийн сургалт
Ажлын байрны аюулгүй байдлын эрсдлийн үнэлгээ
Менежерүүдэд зориулсан ХАБАЭ сургалт
90/10 зарчим
Эпизод-1, 2, 3
Зорилго:
Манлайллын ур чадвараа хөгжүүлэх 5E загвартай танилцах

Агуулга:
Манлайлал гэж юу вэ?
Манлайлал ба Менежмент ялгаа
Манлайллын 5E загвар
Манлайллын үнэлгээ
Хувийн хөгжлийн гэрээ


Хөгжүүлэх ур чадвар: Манлайлах ур чадвар

Зорилтот бүлэг
Албаны дарга, менежер, ажилтнууд /Grade 3, 4, 5/

Сургалтын арга зүй
Дасгал, кино, багаар ба хосоор ажиллах, ганцаарчилсан ажил, оюуны дайралт, ярилцлага зэрэг оролцогчдын идэвхтэй ажиллагаанд тулгуурлан явагдана

Үргэлжлэх хугацаа
8 Цаг

Тавигдах шаардлага

Байхгүй

Даалгавар
Байхгүй

(Leadership 1)
Манлайлал-1
(Team Effectiveness)
Зорилго:
Багаар ажиллах загварыг мэдэж, үнэлгээ хийж сурах

Агуулга:
Баг гэж юу вэ?
Багаар ажиллахын давуу тал
Багаар ажиллах загвар
Жохари цонх
Багийн үнэлгээ

Хөгжүүлэх ур чадвар:
Багаар ажиллах ур чадвар
Зорилтот бүлэг
Захирал, албаны дарга, менежер, ажилтан /Grade 3, 4, 5, 6/

Сургалтын арга зүй
Лекц, кино, багаар ажиллах, харилцан ярилцах, дасгал ажлууд

Үргэлжлэх хугацаа
8 Цаг

Тавигдах шаардлага
Байхгүй

Даалгавар
Байхгүй
Full transcript