Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PERINDUSTRIAN

No description
by

on 20 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PERINDUSTRIAN

PERINDUSTRIAN
Pembangunan ekonomi di kebanyakan negara maju adalah berasaskan sektor perindustrian

Industri era 60an dan 70 an
Pengenalan
1) Mengadakan promosi
Peranan Pihak Kerajaan Dalam Membangunkan Sektor Perindustrian
- Industri peringkat pertama merujuk kepada industri memproses bahan mentah dari sektor pertanian, perhutanan, perikanan dan perlombongan
Jenis-Jenis Industri Di Malaysia
Dasar atau polisi kerajaan
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Perindustrian
Sektor perindustrian dianggap sebagai tenaga penggerak pembangunan yang utama, terutama dari segi daya pengeluaran dan daya keupayaan penyerapan tenaga buruh
Kerajaan telah menggalakkan penubuhan industri berat yang melibatkan pelaburan yang besar tempoh perancangan yang lebih panjang serta pulangan modal
Proses perindustrian telah melalui tahap-tahap yang diperlukan bermula dengan industri tradisional berasaskan pertanian sebelum tahun 1960-an kepada industri gantian-eksport pada tahun 1960-an dan seterusnya industri-industri intensif buruh dan eksport pada tahun 1970-an
Tahap-tahap perindustrian di Malaysia
Tahap 1
Perkembangan industri lebih tertumpu kepada industri memproses sumber-sumber bahan mentah terutamanya daripada hasil pertanian seperti getah, kelapa sawit dan kayu balak
Tahap 2
Industri era 80an
Sektor perindustrian negara telah mengalami peralihan kepada gantian eksport dengan barang-barang keluaran sendiri untuk kegunaan dalam negara
Bermula pada era ini keluaran primer tidak lagi dieksport
Tahap 3
Industri era 90-an
menunjukkan perubahan ketara dalam perkembangan industri di Malaysia
Tertumpu kepada industri berasaskan eksport serta mula melibatkan diri dalam industri berteknologi tinggi
Negara mula menceburkan diri dalam bidang automotif
Tahap 4
Industri era 2000 hingga kini
Menumpukan kepada industri berteraskan elektrik dan elektronik serta automotif
Era 2000 ini turut menunjukkan perkembangan dan peningkatan dalam bidang R&D dan negara telah berjaya menghasilkan produk yang tinggi
Industri Primer
Industri Sekunder
Industri Tertiar
- Contoh, industri memproses kelapa sawit dan getah asli, memproses koko, lada hitam, minyak kelapa
- Industri pembuatan melibatkan proses penukaran bahan mentah menjadi barangan siap dan separa gaji
- Industri sekunder atau pembuatan ini dibahagikan kepada dua iaitu industri pembuatan berasasakan sumber alam dan buka berasaskan sumber alam
- Industri pembuatan berasaskan sumber alam seperti industri pembuatan sabun, majerin, minyak masak, lilin dari minyak sawit yang telah diproses, industri pembuatan tayar dan sarung tangan dari getah asli
- Industri pembuatan bukan berasaskan sumber alam seperti industri pembuatan barangan elektrik dan elektronik serta industri automotif
- Industri yang menyediakan segala jenis perkhidmatan kepada pelanggan
- Contohnya, industri pengangkutan dan telekomunikasi, sektor pelancongan, sektor pembinaan yang menyediakan kemudahan kepada penduduk seperti pembinaan perumahan dan infrastruktur, sektor kewangan dan bank, kemudahan insurans
- Sektor perkilangan telah dikembangkan dengan mengadakan promosi, galakan pelaburan, pemberian taraf perintis, mewujudkan zon dagangan bebas (FTZ) dan lain-lain
- Dengan adanya galakan-galakan ini, pelaburan dari luar negara dan dalam negara kian meningkat dalam sektor perkilangan dan telah memberi sumbangan terbesar kepada KDNK Malaysia.
Modal
- Kestabilan politik jangka panjang telah menarik kemasukan modal asing untuk melabur di dalam pelbagai jenis industri perkilangan di Malaysia
- Dana tempatan pula, daripada pinjaman kerajaan dan institusi kewangan setempat juga semakin meningkat
Teknologi
- Peningkatan teknologi ini membolehkan pengeluaran kilang menjadi lebih berkualiti dan menjamin permintaan yang tinggi di pasaran
Buruh
- Penawaran buruh tempatan yang murah dan banyak khususnya, yang berkaitan dengan operator pengeluaran menjadi daya tarikan pelabur untuk menanam modal dalam sektor perindustrian
- Penawaran buruh yang murah ini adalah dari kalangan penduduk muda yang menjadi sebahagian besar komposisi penduduk Malaysia. Contohnya, kilang-kilang elektronik banyak menggunakan tenaga buruh wanita sebagai operator pengeluaran
2) Dasar kerajaan
3) Tenaga buruh
4) Penjanaan kestabilan politik dan perkembangan sektor industri
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketidakseimbangan Taburan Industri Di Malaysia
Proses urbanisasi
- Proses urbanisasi yang tidak seimbang berlaku antara wilayah-wilayah di Malaysia
- Bandar-bandar seperti Kuala Lumpur, Ipoh, Seremban, Georgetown dan Johor Baharu semuanya terletak di koridor pantai barat
- Bandar-bandar ini sudah lama dan amat pesat membangun berbanding dengan bandar-bandar yang terletak di pantai timur atau tengah semenanjung
Taburan penduduk
- Bandar-bandar besar biasanya mempunyai penduduk yang padat
- Taburan penduduk yang tidak seimbang di Malaysia antara bandar dan luar bandar
- Industri akan tertarik kepadanya atas sebab penawaran tenaga buruh yang banyak dan juga saiz pasaran yang luas
Kemajuan sistem pengangkutan dan kepadatan jaringannya
- Kemajuan sistem pengangkutan dan kepadatan jaringan yang tidak sama antara negeri dan wilayah di Malaysia
- Kawasan pantai barat mempunyai sistem pengangkutan yang maju, jaringan jalan raya, jalan keretapi yang padat serta kemudahan pelabuhan
- Industri tertumpu di kawasan yang maju dari segi sistem pengangkutan dan perhubungannya kerana ia boleh menjimatkan kos pengeluaran, memendekkan masa perjalanan, mudah sampai khususnya ke pelabuhan bagi tujuan urus niaga import dan eksport
Kepentingan Sektor Perindustrian Dalam Pembangunan Ekonomi Dan Sosial
- Aliran wang masuk ke dalam negara dapat ditingkatkan apabila negara mengeksport barangan perindustrian ke luar negara
Peluang pekerjaan
- Peluang pekerjaan semakin bertambah dalam bidang perindustrian
- Kepesatan perindustrian di Malaysia telah mendorong rakyat negara lain untuk berhijrah ke Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan
- Sektor perindustrian juga telah berjaya meningkatkan taraf hidup rakyat
- Penduduk luar bandar turut mendapat manfaat daripada bidang perindustrian
Menyumbang kepada pendapatan negara
- Menyumbang kepada pendapatan eksport negara yang mana membolehkan negara mengeksport barangan keluaran tempatan ke luar negara.
- Barangan yang banyak di eksport seperti kereta nasional, alat penghawa dingin barangan elektrik
Dapat memajukan sektor pertanian
- Kemajuan bidang perindustrian turut dapat merangsang perkembangan sektor pertanian
- Contohnya penggunaan jentera moden membuka peluang kepada para petani untuk mengurangkan keperluan tenaga manusia
- Kebanyakan bidang perindustrian memerlukan hasil sektor pertanian sebagai bahan mentah
- Bahan mentah berkurangan menyebabkan berlakunya peningkatan harga di pasaran dan seterusnya meningkatkan kos pengeluaran
Kekurangan pembangunan kemudahan infrastruktur
Masalah-Masalah Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Sektor Perindustrian
Kekurangan tenaga mahir
-Wujudnya persaingan untuk mendapatkan pekerja mahir atau berpendidikan yang lebih tinggi
Kekurangan bahan mentah
- Kekurangan pembangunan kemudahan infrastruktur seperti jalan raya, jalan kereta api dan sebagainya menyebabkan perkembangan industri sesebuah negara terganggu atau terbantut
Kesan Terhadap Alam Sekitar dan Manusia
Alam Sekitar
- Pencemaran air
- Ekosistem akuatik terjejas
- Pencemaran udara
- Jerebu
- Hujan asid
- Pulau haba Bandar
- Pencemaran bahan mendak dan kelodak ke atas sistem sungai
Manusia
- Memudaratkan kesihatan
- Kesesakan lalu lintas
- Melambatkan perjalanan dan meningkatkan lagi risiko kemalangan
- Wujudnya masalah sosial
KESIMPULAN
- Pelan Induk Perindustrian (PIP) merangkumi strategi dan langkah membawa Malaysia ke era sebuah negara perindustrian dan seterusnya menjadi teras kepada sebuah negara maju
- PIP juga bertindak sebagai panduan bagi pelabur dan kerajaan untuk memandu negara maju kearah sebagai sebuah negara perindustrian yang mantap secara licin dan teratur
- Perkembangan industri yang pesat juga telah mempercepatkan proses perbandaran, ini secara langsung menyebabkan kekurangan tenaga buruh yang begitu ketara dalam bidang pertanian
Full transcript