Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

állami gimnáziumok

No description
by

Kovács Tamás

on 12 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of állami gimnáziumok

A mintába került intézmények fenntartó és képzésí típus szerint
A kiválasztott diákok száma évfolyamonként és intézmény típusonként
MÓDSZERTAN
MÓDSZERTAN
Középiskolások és demokrácia 2014
Kutatás témája:
politikai részvétel, politikai érdeklődés, demokrácia-felfogás
Minta:
az empirikus adatfelvétel mintája reprezentatív a pécsi 9–12. évfolyamos diákokra öt szempont alapján- középiskola típusa, intézmény, évfolyam, osztályok és nem. A kiválasztott intézményekből leválogattuk a 9–12. évfolyamokat, így az alappopuláció 9501 főt tett ki, amelyből 5 százalékos mintát vettünk (475 fő). Ezt a 475 főt – a valós megoszlásuknak megfelelően – osztottuk szét először intézményenként, majd évfolyamonként.
Az adatfelvétel módja:
személyes adatfelvétel, önkitöltős kérdőív
Eredmények
Eredmények
Rotált faktoranalízis
Kereszttábla-elemzés
Eredmények
Faktoranalízis
A magyar egyetemisták és főiskolások Magyarországon, 2015
A kutatás témája
: politikai részvétel, politikai érdeklődés, demokrácia-felfogás, politikai szocializáció, migráció
Minta
: empirikus survey vizsgálata 800 fős kvóta mintán készült, amelyet szigorított véletlen sétához hasonló utasítások révén „véletlenítettünk”. A 800 főt papír alapú kérdőíven keresztül, személyesen kérdeztük a magyarországi egyetemek és főiskolák kampuszain. A személyes kérdezésre 2015. április 1 és április 25. között került sor 160 mintavételi ponton.
A létrejött 800 fős minta a következő szempontok szerint reprezentatív:
1. az intézmény fenntartója n
2. az intézmények súlya a felsőoktatáson belül;
3. az intézményeken belüli kari összetételre;
4. az intézményen és karon belül a nők és férfiak megoszlása;
5. az intézményen és karon belül a képzési szint megoszlása (alapképzés, mesterképzés, osztatlan képzés, PhD képzés).

Eredmények
Eredmények
Eredmények
A német fiatalok politikához és demokráciához való viszonya, 2014
A kutatás helyszíne
: Universität Regensburg, Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (illetve Deutsche Jugendinstitut, DJI)
A kutatás témája
: politikai érdeklődés, politikai részvétel, demokratikus nevelés, demokráciához való viszony
Módszer
: empirikus kutatások elemzése (DJI, ALLBUS, SHELL-Jugend adatbázisok), szakirodalmak szekunder értelmezése
Eredmények
A 18-29 éves korosztály politikai részvétele Németországban
A kutatás folytatása
Az empirikus adatok összegzése, melynek célja a magyar fiatalok demokrácia-felfogásának "megrajzolása"
Az empirikus kvantitatív adatok kvalitatív adatokkal való alátámasztása-a fiatalok szociokognitív világának feltérképezése, melynek célja az egyes fogalmak (pl. demokrácia) mögött meghúzódó interpretációk mintázatainak kutatása.
Demokratikus értékek és normák reprezentációja a magyar fiatalok politikai nézeteiben
Kovács Tamás
PTE BTK IDI
Konklúzió
Köszönöm szépen a figyelmet!
Full transcript