Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LA SORDESA

No description
by

laura santamaria serentill

on 10 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LA SORDESA

LA SORDESA
SORDESA i HIPOACÚSIA
TIPUS I CAUSES
DETECCIÓ
TRACTAMENTS
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
COMUNICACIÓ
PART PRÀCTICA:
L'INFANT
L'ESCOLA
LA FAMÍLIA
PART TEÒRICA:
CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius)
MALL (Mestre d'audició i Llenguatge)
La Maçana de Salt
Escola Samuntada
Escola Tres Pins
Universitat GALLAUDET
La sordesa és la privació o la pèrdua de la capacitat auditiva, per tant de percebre sons (sentit de l’oïda), comporta a una alteració en la recepció i la comprensió d'aquests.
Unilateral
Bilateral
La hipoacúsia és la disminució de l'audició, quan la pèrdua és superior a 20 dB fins als 90 dB.
Hipoacúsica o sordesa de transmissió
Hipoacúsia neurosensorial
Hipoacúsia mixta
Hipoacúsia retrococlear i cortical
Segons Localització de la lesió:
Segons Intensitat:
Audició normal (0-20dB)
Hipoacúsica lleu (20-40dB)
Hipoacúsica moderada (40-70dB)
Hipoacúsica severa (70-90dB)
Sordesa profunda, total o pregona (+ 90dB)
Segons la seva aparició:
Hipoacúsia o sordesa infantil
Prelocutiva
Perilocutiva
Postlocutiva
Hipoacúsia en adults
Segons la seva evolució:
Hipoacúsia o sordesa estable
Hipoacúsia progressiva
Hipoacúsia fluctuant
Audiòfons
Tractament quirúrgic
Tractament mèdic-CREDA
ASSOCIACIONS:
FESOCA
(Federació de persones Sordes de Catalunya)
APANSCE (Associació de Pares de Nens Sords de Catalunya)
LENCOVIS (Associació de Comunicació Visual i de Llengua de Signes de Catalunya)
ACAPPS
(Federació d’Associacions Catalanes de Pares i Persones Sordes)
CNSE (Confederación Nacional de Sordos Españoles)
AICE (Asociació d’Implantats Coclears de Espanya)
EUD (European Union of the Deaf)
WFD
(World Federation of the Deaf)

http://www.tv3.cat/videos/3018870
Moment de la pèrdua auditiva
Causes
Diagnòstic precoç = menors conseqüències
Diagnòstic precoç = tractament abans dels 6 mesos
s'eviten alternacions del llenguatge

Diagnòstic
INTRODUCCIÓ
Aparell auditiu
Orella interna
Orella mitjana
Orella externa
Causes:


Genètiques:
Sindròmica
No relacionada amb cap síndrome

Per factors ambientals:
Otitis
Meningitis
Xarampió
Tap de cera
Traumatismes
Osteosclerosi
Malformacions
Infeccions maternes
Excés de bilirubina
Perforació del timpà
Naixement prematur
Lesions de la còclea
Drogues ingerides per la mare
Obstrucció del conducte auditiu
Tumors en l’orella externa i mitjana

Origen desconegut


Implant coclear
Tipus d'audiòfons

Emisores de freqüència modulada
Girona
Escola inclusiva
Ajuda de MALL i CREDA
Bilinguisme: LSC i Oral
Sabadell
Bilinguisme: oral i LSC
MALL i CREDA
Directora
Barcelona
APANSCE: associació de pares de nens sords de catalunya
FESOCA: federació de persones sordes de Catalunya
MALL i CREDA
Washington, E.E.U.U
Thomas Hopkins Gallaudet l’any 1864
LSA
http://www.rtve.es/alacarta/videos/granangularcat/granangularcat-sords-classe/760146/
min 7:50- 9:09
Siguem empàtics!
TEMES A TRACTAR
PART TEÒRICA

La sordesa
Aparell auditiu
Tipus de sordesa i causes
Detecció (diagnòstic, protocol i proves audiològiques)
Tractaments: diferents tipus d’aparells
La intervenció educativa
Comunicació (LSC/ oral)

PART PRÀCTICA

L'Ares, sordesa total/llenguatge de signes - labiolectura
Conseqüències de la sordesa en l’aprenentatge dels infants
L’escola
La família. El Magí
Associacions
Curiositats

SÍNTESI

Pares sords
Pares oients
DETECCIÓ
CRIBRATGE: patologies en la fase inicial de vida
Prova audiològica objectiva dels Potencials evocats auditius de tronc cerebral automatitzat Obligatori
RESULTAT POSITIU
Prova amb resultat erroni
Hipoacúsia congènita
Otorrinolaringòleg
Proves audiològiques
Aplicació tractament
Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal
HIPOACÚSIA AL LLARG DE L'INFÀNCIA
PARES, TUTORS I MESTRES
PER ON HEM DE COMENÇAR?
ARES
Quan se’t va detectar aquesta deficiència auditiva?
Vas a l’escola oralista?
Tens o has tingut problemes en el dia a dia?
Com és la vida amb els professors?
T’han fet alguna operació?
Què fas amb els CREDA? Has anat a alguna logopeda?
Has tingut alguna altra atenció de logopeda a part de la de l’escola?
Quines activitats extraescolars fas?
Quan et treus l’aparell?
Tens dificultats amb la relació amb els companys?
T’ajudes molt de la comunicació no verbal?
Saps llegir els llavis?
Saps parlar amb el llenguatge dels signes?
LSC
Oral
Bimodal
Cas pares oients
Pèrdua d'atenció en activitats de gran grup
Confusió en el diàleg amb sons de rerefonsActituds agresives amb altres nens
Sordesa congènita (pèrdua d’entre 110 i 115dB)
Detecció precoç i tractament
Conseqüències de la seva sordesa tractada
Efectes i canvis en la família
Ajudes i suport
Curiositats
SIGNES D'ALERTA
Mostra iniciativa per comunicar-se
Pot tenir dificultats en la pronunciació de les paraules

Li costa memoritzar
MAGÍ

Li agrada que li expliquin contes tot mostrant-li els dibuixos

Quan se li fa un comentari i està pendent d’una altra cosa, fàcilment contestarà amb un “què?”.

Es mostra desorientat, com si no sabés que ha de fer.
Presenta inseguretat i reacciona de manera incomprensiva.
No sembla que li agradin els jocs participatius i a l’hora del pati està sol.
Tendència a aïllar-se i a anar al seu aire.
Només respon a sorolls ambientals forts
ADULTS
NEN mogut, lent, desobedient, solitari...
A LA LLARGA POT DESENCADENAR ALTRES PROBLEMES A L'INFANT
QUÈ FER DAVANT D'UNA SOSPITA?
Evitar etiquetar un nen com "de tracte difícil"
Cal recollir SIGNES D'ALERTA en diferents situacions escolars:
-Treball en grup
-Amb més ús del llenguatge
-Espais petits i tranquils
-Càrrega emocional elevada
Variacions en l'actitud = problemes auditius
SITUACIÓ FAMILIAR
Quan el nen dorm, com reacciona davant d’un soroll ambiental imprevist
Com reacciona quan està entretingut i truquen a la porta

Si s’entreté mirant el televisor o es cansa ràpid
Si li han de repetir les coses sovint
Sembla que el nen només sent el que vol
Proves audiològiques
Objectives
Otoscòpia
Timpanometria
Impedanciometria
Reflex estapedial
Otoemissions acústiques
Potencials evocats auditius de tronc cerebral
Potencials evocats auditius d’estat estable
Subjectives
Acumetria

Audiometria
Llindar auditiu
Alfabet dactilogràfic
Existeixen molts tipus i causes de sordesa.

La sordesa té tractament (no cura).

La importància de la detecció precoç. Atenció als signes d’alerta.

El 85% de les famílies opten per la comunicació oral dels fills sords. També pot ser comunicació bimodal o signada (LSC).

El desenvolupament i l’aprenentatge de les persones que pateixen sordesa és diferent a cada persona.

Factors com l'entorn familiar i l'educació influeixen en les conseqüències de la sordesa.
SÍNTESI
Què fa davant de sorolls familiars que són prèvies a situacions que li agraden
VALORAR AMB ELS PARES I DECIDIR
Nens amb sordceguesa
Centre de Recursos Educatius de Catalunya Joan Amades (CREC).

NEN amb dificultats de relació, el mestre ha d'ajudar a la tasca d'adquirir el coneixement.
TÈCNIQUES
Expressar-li el nostre desig per establir sintonia amb ell.
Adaptar-nos a la seva manera específica de compartir la informació.

Estar atents del seu estat d’atenció.

Saber compensar la inadequada recepció del missatge mitjançant pistes visuals

Parlar-li sempre de cara, a poca distància

Situar l’infant davant de la classe

Mirar d’eliminar els sorolls de la classe
LLENGUATGE DEL PROFESSOR
Facilitar-li la comprensió del que estem parlant

Controlar com parlem: de manera clara, vocalitzant

Ajudar-lo a millorar el seu missatge quan no hem entès ben bé què ens volia dir (preguntes)
RECURSOS TÈCNICS
Els recursos informàtics: específics, immediats

La subtitulació d’imatges

L’ús generalitzat de plafons informatius: murals paret o passadissos

Senyals lluminosas per situacions importants
AJUDA DE PROFESSIONALS ESPECIALITZATS
SISTEMES D'AJUDA SIMULTÀNIA
La parla complementada
Dactilologia
ACCIÓ EDUCATIVA A PRIMÀRIA
Cas de la Ruth --> què necessita?
Dificultats nens de primària. CAUSES:
-Detecció tardana
-Mala adaptació
-Mal entorn
Demanda cognitiva més gran que infantil
Plena responsabilitat i participació a l'aula
RECURSOS FACILITADORS
Diaris individuals
Plannings
Agenda de l'aula
Hàbits de treball i autonomia
Recursos dirigits i pautats pel mestre
Autònom
EL PAPER DELS COMPANYS
COMPANY GUIA
TREBALL EN GRUP
AVALUACIÓ CONTÍNUA
ENSENYAMENT DE LA PARLA

Llenguatge adquirible sempre que:

Gaudir de facultats cerebrals, auditives i visuals correctes
Contacte amb un idioma des de petits
El nen sord deixa de balbucejar el primer any

Nens sords articulats amb dos anys responen
Nen sord se li ensenya molt més del que aprèn
Mètodes pedagògics específics
SONS MÉS DIFICULTOSOS: anteriors i els aguts
(
l, m, k, j, s, r, f,
entre els destacats).

DIFICULTAT DE PARAULES SIMILARS per exemple:
posa i bossa, mare i pare, pa i mà.

MÈTODES D'ENSENYAMENT
L’escola manualista: llenguatge de signes, gairebé no s'utilitza actualment. Persones no integrades en la societat.
L’escola oralista: integració del sord entre la comunitat parlant. Més possibilitat de llenguatge. Llarg termini.
Llenguatge verbotonal i teràpia auditivoverbal
COMUNICACIÓ TOTAL

Coses tangibles
Abstractes
Pere Barnils i Giol i
l'imprudència pedagògica
IMPORTÀNCIA DE L'ENSENYAMENT DE LA PARLA
CURIOSITATS:
1/ 1000 nounats neix sord profund
1/100 nounats té problemes auditius

La sordmudesa és la privació de l’oïda i la parla com a resultat d'una sordesa infantil.


Comunicació

Millores: Avenços tecnològics, otorinolaringòleg, l’audioprotètic, logopeda, pedagog i el psicòleg.
Detecció i tractament precoç
Retard a aprendre a caminar

Necessitat d'un llum

Cops de cap

Sentiments pares Por, impotència

Canvis econòmics

Germà gran
Quan sigui gran també portaré implants?
Cas de la Marta Capdevila
Sords profunds però hi sentim i parlem!
Multidisciplinar
Labiolectura
Comunicació bimodal
ORAL
LSC: (Llengua de signes catalana)
“Document de Salamanca i Marc d'Acció per les Necessitats Educatives Especials, del 1994”.
Educació:
Projecte educatiu inclusiu:
Diversitat dels membres
Valors educatius siguin compartits per la comunitat
Comunicació amb les famílies, professorat i alumnes
Entorn agradable on es puguin realitzar activitats en comunitat

A la classe:
Agrupacions diferents
Adaptació als espais i als materials
Organització i suport
Autonomia i el desenvolupament personal
Acollida inicial per a aquests alumnes
Estimulació constant mitjançant diverses activitats

Detectada Primera setmana de vida

Prova dels potencials auditius

Unitat Referent d’Hipoacúsia de CatalunyaTractament: Implant coclear
Full transcript