Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psicologia

No description
by

Claudia Salvador Margaix

on 28 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psicologia

Psicologia de l'educació Com afecta l'avaluació en la motivació? De què anem a parlar? Definició de motivació i tipus

Motivació a l'aula

Definició d'avaluació

Classificació de les avaluacions

Influència de l'avaluació en la motivació

Conclusió

Bibliografia MotivacióIntrínseca
TIPUS
Extrínseca Motivació a l'aula Problema: falta de motivació

Alumnes més preocupats per aprobar que per aprendre

Comportament de l'alumne

Repercusió en l'aprenentatge

Com podem motivar al nostre alumne? Avaluació Procés sistemàtic, continu i integral, destinat a determinar si s'han aconseguit els objectius.


Procés que implica obtindre informació sobre allò que els alumnes dominen. Estableix judicis de valor.
Pren decissions. Inicial / Formativa / Sumativa Normativa / Criterial Grupal / Individual Altres Classificació de les avaluacions Mesura els coneixements d'un alumne, comparant-lo amb la resta d'alumnes.

Probes amb moltes preguntes.

Influència del rendiment mitjà del grup. Mesura els coneixements respecte al que deu saber.

Exàmen operacional i delimitat.


Objectius educatius estipulats a priori. Exigeix interacció entre els membres

Implicació en el treball

Major comprensió

Tamany del grup

Ajuda y recolçament del mestre

Neutralitza les diferències individuals És més informativa


Destaca els avanços de cadascú Formal-Informal En l'aula: informal

El mestre pren decisions ràpidament. Oral - Escrita A tindre en compte: - aptituds que s'evaluen
- naturalessa del coneixement
- objectius, temps, viabilitat Contínua - Final És més comú la contínua, és millor per als alumnes amb ansietat
- naturalessa de les activitats
desmoralitzen Influència de l'avaluació en la motivació La motivació varía en funció de l'avaluació. (Alonso, 1997)

Idear com corregir respostes i indicar la puntuació d'aquestes (Biehler, Showman, 1990).

L'avaluació ha de permetre conèixer allò que sap l'alumnat i si no ho sap perquè.

Deixar clar allò que anem a treballar i com es va a desenvolupar l'aprenentatge. (Vanheke, 2009) Avaluació motivadora Avaluació no motivadora Fracàs en l'avaluació autoestima baixa

Avaluació pública que opinaran de mi?

Comparar uns alumnes amb altres

Donar únicament notes

Tractament d'errors Objectivitzar els criteris de qualificació abans de l'avaluació i comunicar-los als alumnes.

Estandaritzar i establir criteris fixos.

En lloc de notes, donar informació qualitativa: allò que ha d'aprendre o corregir.

Avaluar el procés i no el producte.

Alumnes motivats: interpretacions de major qualitat i major esforç: s'autoavaluen, GRÀCIES

PER LA

VOSTRA

ATENCIÓ. (Doménech, 2004) (Álvarez, González, 2007) (Wragg,2003) (Contreras, 2004). (De Juan, 1995). (Biehler, Showmman, 1990) Conclusions La motivació es pot augmentar
amb una correcta gestió de l'avaluació.

Adaptar-se a la diversitat de l'alumnat

Contínua Final

Individual Grupal

Normativa Criterial L'avaluació ha de ser útil per al mestre i per a l'estudiant Bibliografia Tamara Parra
Claudia Salvador
Àngela Sellens
Pilar Tormo És l’estat intern que activa, dirigix i manté la nostra conducta. Stoner (1996) compara la motivació amb un motor; si no tenim motivació no funcionem, ens hauràn d'empuixar. ALCARAZ, C. Evaluación y motivación: una influencia recíproca. Milán: OAI Università Católica del Sacro Cuore.
ALONSO, J. (1997) Motivar para el aprendizaje, teoría y estrategias. Barcelona: Edebé.
ÁLVAREZ, L.; NÚÑEZ J.C.; HERNÁNDEZ, J.; GONZÁLEZ-PINEDA, J.A.; SOLER, E. (1998) Componentes de la motivación: evaluación e intervención académica. Aula abierta, 71, p. 91-120.
ÁLVAREZ, B.; GONZÁLEZ, C. y GARCÍA, N. (2007) La motivación y los métodos de evaluación como variables fundamentales para estimular el aprendizaje autónomo. Red U. Revista de Docencia Universitaria, 2, p. 2-12.
BIEHLER, R.F.; SNOWMAN, J. (1990) Psicología aplicada a la enseñanza. México: Limusa.
COLL, C. (1992) Psicología y curriculum. México: Paidós.

DE JUAN, J. (1995) Introducción a la enseñanza universitaria. Didáctica para la formación del profesorado. Madrid: Dykinson, S.L.
DOMÉNECH, B. (2004) Psicología de la educación e instrucción: su aplicación al contexto de la clase. Casellón: Universitat Jaume I.
VANHECKE, K. (2009) Evaluación y autoevaluación como instrumentos de motivación y de calidad en la interpretación consecutiva. Entre culturas, 1, p. 669-679
WRAGG, E. (2003) Evaluación y aprendizaje en la escuela primaria. Barcelona: Paidós. (Vanheke, 2009)
Full transcript