Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Veilig werken, denken, doen 22-04-2013

Presentaties uit het programma van Veilig werken, denken, doen in Diergaarde Blijdorp op 22 april 2013
by

Jonathan Stolk

on 10 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Veilig werken, denken, doen 22-04-2013

Veilig werken, denken, doen
1. Ed Oomes
dagvoorzitter

Brandweer en eigen veiligheid
Aan je haren uit het moeras

Not much about fighting big fires can be learned by fighting small ones.
Motto
1990. 3 man Huis ter Duin Noordwijk
1992. 2 man Zwolle
1992. 3 bedrijfsbrandweer Cindu
1993. 1 man Tilburg
1993. 2 man Langerak
1995. 3 man Amsterdam: CCRB wil onderzoek naar veiligheid bij repressie
1998. 2 man Harderwijk
2000. 4 man Enschede
2003. 3 man Haarlem
2008. 3 man De Punt
Ontwikkeling onveiligheid
Gebaseerd op herkenning
Gaat om voldoende oplossing, niet de beste
Eerste indruk vaak goed genoeg als er ervaring is
Verwachte incidentontwikkeling wordt afgezet tegen mentaal model
Besluitvormer wil handelen, actie
Maar ook grote valkuilen: tijdcompressie, tunnelvisie en blindzicht!
Recognition primed decision making RPD
Van: kijken – denken – doen
Naar: kijken –
herkennen
– doen

Wat doe je als er niets te herkennen valt, er geen ervaring is?

Vrachtwagenchauffeur Mt Blanc
Machinist Kanaaltunnel
Besluitvorming onder tijdsdruk
(Mijn lijstje toen: 23 explosie en 25 instorting)
2000 Eerste analysepogingen
Nils Rosmuller 2002
Plaatsing Lijst Koppers en 17000 uitrukken A’dam in eerste kwadrantmodel
1e Tool: Kwadranten onderscheid (NDM / RPD)
Horen alle vier in de doctrine. Maar: 1 en 4 zijn randvoorwaardelijk; 2 en 3 dragen echt bij aan veiligheidsverbetering!
1.Wettelijke vereisten
Arbozorgsysteem, RIE, PVA
2. Onverwachte gebeurtenissen
Besluitvorming onder tijdsdruk
3. Kennisincidenten
Gevarenkaarten, opschaling, procedures
4. Materiaal en materieel
Kwaliteitszorg, IKB, INK
2e Tool RIE 2000:
4 categorieën risico’s
De Punt leidt tot vragen over tot waar je in moet zetten
Breda
Montfoort
Amsterdam (Enzovoorts…..)
Brandweermensen sneuvelen in bedrijfspanden bij binnenaanval
Eigenlijk nooit redding noodzakelijk; mentaal model leidt echter toch standaard tot binnenaanval
Bedrijfspanden vaak total loss
Schadebeperking zelden succesvol
Indirecte schade soms zeer groot
Conclusies na Onderzoek De Punt
Het kwadrantenmodel:
Doorbreekt tunnelvisie en tijdscompressie van besluitvorming onder tijdsdruk
Voegt drie standaards toe aan het mentaal model naast offensieve binneninzet
Bestaat uit de basisvraag van proportionaliteit: offensief – defensief
En bevat op de andere as het centrale dilemma voor betreffende incidentsoort
Buiten
Binnen
Defensief
Offensief
Eerste product doctrine: kwadrantenmodel
Uniek voor analyseren risico’s met de deskundigen uit de praktijk
Geeft direct inzicht in gevaren, beheersmaatregelen en effecten
Daarmee wordt het mentaal model gevuld
Kan dus ook prima als richtingaanwijzer functioneren: bijvoorbeeld als leidraad voor verkenning
En als methodiek voor preparatie: aandachtskaarten
Is universeel toepasbaar: samenwerking leidt tot bibliotheken van Bow Ties
Elke nieuwe ongevalsanalyse kan leiden tot aanpassing van Bow Ties
MCDM Stage bij Shell in 2000:
Kennismaking met Bow Tie
Repressie
Preventie
Doel risicomanagement is om ongevallen door brandweerwerk te voorkomen
Kennis uitwisselen over scenario’s, RIE en beheersmaatregelen
Daarvoor is de BowTie een mooi middel, aanvullend aan kwadrantenmodel binnen doctrine (en straks ook doelgerichte commandovoering)
Trek de brandweer aan zijn haren uit het moeras!
Vandaag: Brandweer risicomanagement
2/18
3/18
4/18
5/18
Veenendaal
2. Jonathan Stolk

Changer

3. Henk Munneke
Veiligheidsregio Kennemerland

4. Bart Hilt
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

5. Juliette Wildenburg
Arborg

6. René Langeler
Veiligheidsregio Twente

7. Joeke Nijboer
Diergaarde Blijdorp

22 april 2013
Borging en veiligheid binnen Veiligheidsregio Kennemerland
Een digitale RI&E voldoet aan:
De eisen van de Arbowetgeving
De eisen van de VRK
Eisen
2003
Uitwisseling van ideeën over veiligheid

2011
Changer, Gidano, VRK en VRR gaan samenwerken aan de digitale RI&E

2012
Digitale RI&E gereed (incl. vragenlijst) 5 RI&E’s beoordeeld

2013
Groen licht VRK voor totale RI&E inventarisatie/uitwerking, 35 RI&E's
Geschiedenis
Verwachtingen inventariseren en vastleggen
Opzetten van een projectplan
Plan van aanpak evalueren en herijken
Uitvoeren van 5 RI&E’s, gereed eind 2012
Evaluatie van de verwachtingen, januari 2013
Opzet projectplan 2012
Risicovolle werkzaamheden en situaties inventariseren Brandweer, Ambulancezorg, MKA, GGD ( JGZ, AGZ, Reizigers, GGZ, etc)
Medewerkers (professionals) direct betrekken bij inventarisatie
Interne kennis uitwisselen en deze gebruiken bij de risico inventarisatie
Op een proactieve wijze, op basis van de inventarisatie, maatregelen nemen en deze laten vaststellen door het management
Verdieping, afdelingen verantwoordelijk voor eigen inventarisatie en plan van aanpak
Kernelementen projectplan (1)
Digitale RI&E wordt integraal toegepast en verbetermaatregelen daar waar mogelijk in de documentbeheersysteem opgenomen.
Alle inventarisaties gebundeld in plan van aanpak voor de totale organisatie
Kwaliteitsbeleid vastgesteld
Digitale RI&E wordt integraal toegepast (Arbo veiligheid maakt onderdeel uit van het kwaliteitssysteem)
Risico analyse m.b.v. Bowtie methode
Kernelementen projectplan (2)
Totaal 1800 vragen verdeeld naar:

koude RI&E:
Gebouwen, kazernes, BHV hulpdiensten
warme RI&E
Objecten RI&E, oefeningen, uitruk, evenementen
specifieke RI&E
Bijzondere activiteiten, zoals scheepsinspecties, controle voedselveiligheid in koelcellen, ademlucht, duiken, etc
RI&E inventarisatie
50 medewerkers actief betrokken bij het RI&E project
Verzoeken voor uitvoering RI&E’s komen nu vanuit afdelings management
Specifieke RI&E's hebben veel aandacht en betrokkenheid van de medewerkers in de uitvoering
Integrale samenwerking tussen de afdelingen wordt duidelijk gesteund door het management
Het project wordt gefaciliteerd door de organisatie
Huidige situatie van het RI&E project (1)
Samenspel tussen kwaliteitssystemen en RI&E is helder geworden
Arbo (veiligheid) maakt deel uit van documentsysteem en werkwijze
Directie draagt de werkwijze en toont betrokkenheid
Project in 2012 heeft voldaan aan de vastgestelde verwachtingen
Huidige situatie van het RI&E project (2)
Veilig werken, denken & doen!
De Veiligheidsregio
Rotterdam-Rijnmond
1. Introductie
2. Terugkijken: lessen geleerd
3. Wat gaan we effectiever doen?
4. Hoe?
5. VWDD.nl presents: "Vlamberen"
Agenda
RIE is plicht en de start van arbobeheersing
Niet alleen in kazernes, juist bij uitrukken
Het gaat om een andere benadering van de risico’s in ons werk. Dat is heel lastig.
Introductie
Te weinig tijd bij de mensen om in te vullen (geen preventiemedewerkers)
Reorganisatie verstoorde het proces
Cultuur is niet meegegaan met de tijd
Weinig mankracht om uit te voeren
Vraagstelling van ISAB werd niet herkend
Lessen geleerd
Cultuurverandering versnellen door betrekken van het personeel en MT!
Focus op de warme en de natte RI&E (ORA)(ongevallen gebeuren buiten)
Wat gaan we effectiever doen?

Personeel sterk betrekken in een gezamenlijk leer- en verbeterproces
Positieve ervaring opgedaan met gebruik van bowties bij de VRR inzetten.
Bowties vormen een degelijke basis maar...er is wel maatwerk nodig
Hoe gaan we dat doen?
1/18

Agenda
Voorstellen
Film reddingsactie
Verandering biedt kansen
Uitgangspunten arbobeleid
RI&E naar een integraal arbozorgsysteem
Systematisch werken, denken en doen
Juliette Wildenburg

Zelfstandig arboprofessional
Organisatiesocioloog en (bijna) kerndeskundige A&O

Relevante werkgevers en opdrachtgevers:
Voorstellen
Situatieschets:

Paarden al dagen in nood
Reeds 18 overleden ondanks eerdere reddingspogingen
Nieuwe strategie = Out-of-the-box denken
Film
Veiligheidsregio’s zijn volop in beweging
Omgeving is complex en verandert steeds
Wetgeving verandert regelmatig en stelt andere eisen aan werkgevers & werknemers
Competenties en kenmerken van werknemers wijzigen
Veiligheidsrisico’s veranderen mee
…en de RI&E???


Een hoofdpijndossier
Verandering biedt kansen voor veiligheidscultuur
RI&E = teveel een momentopname
Van papieren tijger naar digitaal beheersysteem
Van statisch naar dynamisch
Van reactief naar preventief, van controle naar beheersing
Vakmensen kennen hun beroepsrisico’s en weten de oplossingen
Arbo gaat ons allemaal aan van management tot werkvloer
Verandering biedt kansen
Het arbobeleid is dynamisch, concreet en SMART geformuleerd
Arbo maakt integraal deel uit van de gehele bedrijfsvoering en processen
Dor systematische aanpak ontstaat continu aandacht voor veiligheid & gezondheid
er worden bewuste beleidskeuzes gemaakt
er ontstaat een groeimodel van reactief naar preventief beleid
Uitgangspunten integraal arbobeleid
Om aan uitgangspunten te voldoen is gekozen voor een drietal ambitieniveaus in de verdere beleidsontwikkeling.

1) voldoen aan wettelijk minimum
2) goed werkgeverschap en
3) duurzame inzetbaarheid.

Deze ambities maakt
meerjarenprogrammering:
Haalbaar, Uitvoerbaar en Betaalbaar
Van jaarplan naar meerjarenprogramma
Van jaarplan naar meerjarenprogramma
Aan de slag met ambities? Dat geeft betekenis aan het imago van de organisatie zowel voor de werknemers als voor de omgeving.

Met de
Hearts & Minds Cultuurladder
is het mogelijk zichtbaar te maken welke cultuurkenmerken de organisatie heeft, welk ontwikkelperspectief maar ook potentieel er is.

Pathologische cultuur: ons doel is de Inspectie SZW (I-SZW) buiten de deur houden
Reactieve cultuur: veiligheid is belangrijk, we doen heel veel na een ongeval
Calculatieve cultuur: we hebben systemen om alle gevaren te managen
Pro-actieve cultuur: waarden en leiderschap in veiligheid zijn de motor voor continue verbetering
Generatieve cultuur: veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu staan bij ons centraal
Van meerjarenprogramma naar cultuurverandering
Van meerjarenprogramma naar cultuurverandering
Systematisch werken, denken en doen
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9
Joeke Nijboer
(KAM-coordinator)
Risico Inventarisatie in
Diergaarde Blijdorp

een gezamenlijk project
Organisatie
Historie RI&E
Nieuwe RI&E met BowTie XP
Opzet RI&E
Uitvoering
Samenvatting
Inhoud
165 werknemers

Blijdorp 4 clusters
15 vakgroepen

Arbo: Risico Inventarisatie verplicht
(Directie en OR)
Organisatie
Organisatie schema
2005 RI&E opgesteld

2011 Begin RI&E herziening

2012 Evaluatie voortgang RI&E
Papieren versie (200 pagina’s)
Zeer uitgebreid
Niet op hoofdpunten
Voldoet niet aan certificerings criteria volgens ARBO dienst
Veiligheidsregio RR (oefening in Blijdorp eind 2011)
Historie RI&E in Blijdorp
Nieuwe RI&E met BowTie XP
Opzet RI&E Blijdorp
“Gevaarlijk” dier
Maar is een dier werkelijk gevaarlijk?
Coördinatie en communicatie
BHV
Schietprotocol
Uitvoering BowTie in Blijdorp
Primaten
Voorbeeld protocol
Vervolg
Taman Indah
Plant en Dier
Samenvatting RI&E via BowTie Xp
BowTie XP en Changer Audit Tool zijn computerprogrammas die actueel moeten worden gehouden via toolboxmeetingen en interne audits:
het mag echter geen systeem worden wat losstaat van de werkvloer!
Maar……
6/18
7/18
Goed idee, maar het werkte niet (omdat tijdsdruk geen keuze is maar een ervaring)
Brand in gebouw of gebouw in brand?
Veilig werken, denken, doen

Over Changer
Geschiedenis
Ladedocument...... of geborgde aanpak?

1) Niet statisch maar dynamisch!

2) Slim samenwerken met collega's!
Compliance? ...... of echt bedrijfsresultaat?

3) Niet eenmalig maar structureel: meerjaren!
...haalt het beste uit de medewerker naar boven!

4) Bonus: duurzaam werkgeverschap!
Behoefte aan alternatieven
Behoefte aan stopbord
8/18
9/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
Defensieve binneninzet
Defensieve buiteninzet
Offensieve binneninzet
Offensieve buiteninzet

Haalt de werkplek het beste uit de medewerker naar boven?
Zelf het wiel uitvinden of krachten gebundeld?
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12
12/12
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Tijdslijn

2013-2014

2014-2016

2014-2018
Projecten

Basis Arbomeerjarenperspectief

Rapporategesystemen en organisatieontwikkeling

Projecten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid medewerkers
Ambitieniveau

1. wettelijk minimum

2. Optimaliseren goed
werkgeverschap

3. Duurzame inzetbaarheid
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
Van meerjarenprogramma naar cultuurverandering
Tijdslijn

2013-2014


2014-2016


2014-2018
Projecten

Basis Arbomeerjarenperspectief

Rapporategesystemen en organisatieontwikkeling

Projecten ter bevordering van duurzame inzetbaarheid medewerkers
Ambitieniveau

1. wettelijk minimum


2. Optimaliseren goed
werkgeverschap

3. Duurzame inzetbaarheid
Hearts & Minds

Pathologisch

Reactief

Calculatief

Proactief

Generatief
Toenemend vertrouwen, betere communicatie, krachtige samenwerking
Systematisch werken, denken en doen
Systematisch werken, denken en doen
1/18
2/18
3/18
4/18
5/18
Veiligheids Regio Rotterdam Rijnmond
Dhr. B. Hilt en F. van Hengst

Contact met software leverancier
Dhr. J. van Dommelen van CGE
Dhr J. Stolk van Changer

Doel
Opstellen van dynamische RI&E voor Blijdorp
Hoe kan de brandweer veilig werken in Blijdorp bij incidenten
Testen en ontwikkelen van software onder bedrijfsomstandigheden

Unieke samenwerking tussen verschillen belanghebbenden!!
6/18
ARBO: vaststellen gevaren
Vaststellen risico voor medewerkers
Vastleggen in BowTie XP
protocollen, opmerkingen, foto’s en filmpjes
Plan van Aanpak opstellen en
Cluster- en Vakgroephoofden verantwoordelijk stellen
Verspreiding RI&E via intranet
Relevante RI&E stukken delen met externe partijen (Bijv. VVR, VWA, AI)
DEMING circkel (plan-do-check-act cyclus)
dmv audits met Changer Audit Tool (CAT)
7/18
8/18
9/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
Samenwerking verschillende partijen waarbij een ieder een relevant deel kan gebruiken

Dient als veiligheidsmanagement systeem

Bruikbaar voor alle betrokken partijen ,

Kan dienen als leidraad bij het veilig werken

Computerprogramma zorgt voor uniforme vastgelegde informatie en protocollen

Maar…..
16/18
17/18
18/18
Voorbeeld van een probleem
VRAGEN?
Arjen Littooij
Directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Marc Damen
Directeur Diergaarde Blijdorp
Welkom
1

Wie van u had er al eens van Vlamberen gehoord? Een introductie in 5 minuten...
VWDD.nl presents: "Vlamberen"
6/6
...tot zover het serieuze gedeelte vanuit VRR...
Uitnodiging tot Samenwerken!
Groningen, Fryslân, Drenthe, IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland Midden, Gelderland-Zuid, Utrecht, Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi en Vechtstreek, Haaglanden, Hollands Midden, Zuid-Holland-Zuid, Zeeland, Midden- en West-Brabant, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Limburg-Noord, Zuid-Limburg en Flevoland
NIFV
Incidentbestrijding, Risicobeheersing en Crisisbeheersing, Bedrijfsvoering, Informatiemanagement en Kennis en Vakbekwaamheid
De andere Veiligheidsregio's:
Brandweer Nederland
Programmaraden

Informatiebeheer
Regionale Raad van Commandanten
Dynamische RI&E met behulp van de
Changer Audit Tool
Veilig werken, denken, doen
Veilig werken, denken, doen
Changer Audit Tool Aanpak
Changer Audit Tool Aanpak
Changer Audit Tool Aanpak
Changer Audit Tool Aanpak
1/6
Eigen veiligheid eerst!
Project DigiRie
2/6
ISAB II.
Leidraad Inventarisatie veiligheidsaspecten bij repressief optreden 2007.
Evaluatie leidraad 2011.
Arbocatalogus Brandweer.
www.arbocatalogusbrandweer.nl
Subsidie A&O fonds 2013.
Aanleiding / historie.
Draagvlak veiligheidsregios.
PVE systeem bouwen / selecteren.
Implementatieplan.
Doelen Project Digirie.
Project Digirie.
Projectgroep is samengesteld.
Projectleider Jan Gulden (VRU).
Kick off meeting week 16.
Opleveren advies augustus 2013.
Stavaza Project DigiRie.J.gulden@vru.nl
Voor vragen of deelname project DigiRie.
3/6
4/6
5/6
6/6
Veilig werken, denken, doen
Programma
Full transcript