Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Interakcje społeczne w życiu codziennym

No description
by

Daria Prociów

on 18 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Interakcje społeczne w życiu codziennym

Interakcje społeczne w życiu codziennym
Badania życia codziennego
Interakcja w czasie i przestrzeni
Interakcja społeczna
Interakcja społeczna to proces obejmujący nasze działania wobec innych i nasze reakcje na ich działania wobec nas.
Życie codzienne
Niezależnie od tego, w jakiej części świata mieszkamy, codziennie wykonujemy niezliczone czynności, którym prawie zupełnie nie poświęcamy uwagi.
Mikrosocjologia
Jest to badanie codziennych zachowań w sytuacjach bezpośredniego spotkania. Dotyczy jednostek lub małych grup
Makrosocjologia
Zajmuje się ona wielkimi systemami społecznymi takich jak systemy polityczne czy porządek gospodarczy.
Turystyczne spojrzenie
Turystyka jest formą interakcji człowieka z otoczeniem przyrodniczym, kulturalnym, technicznym społecznym. Dziedzina ta jest dla socjologów bogatym źródłem wiedzy o społeczeństwie.
Daria Prociów
Nikola Bukowiecka

Komunikacja
Werbalna
Niewerbalna
Niewerbalna
Werbalna
Wyraz twarzy,
emocje i gesty
"Twarz" i szacunek
Płeć a komunikacja niewerbalna
Wspólny sens
Doświadczenie Garfinkla
"Wandalizm interakcyjny"
Wykrzyknięcia
Etnometodologia
Przejęzyczenia
Twarz, ciało i mowa w interakcji
Zdarzenia interakcyjne
Znaczniki
Manipulowanie wrażeniami
Scena i kulisy
Przestrzeń prywatna
Czas zegarowy
Życie społeczne a porządek czasowy i przestrzenny
Potrzeba bliskości
Jest to przede wszystkim nasza mowa ciała, czasu, przestrzeni oraz wygląd zewnętrzny.
Jest to sposób komunikacji za pomocą słów a te składają się na romowę, czyli formę używaną w większości naszych interakcji.
Głównym aspektem komunikacji niewerbalnej jest wyrażanie emocji przez wyraz twarzy
emocje wyrażane mimiką twarzy i zdolnoś ich interpretacji są wrodzoną cechą
nie istniają wspólne dla wszystkich ani dla większości kultur gesty i postawy ciała

Codzienne interakcje społeczne są uwarunkowane płcią kulturową. Na co składa się pojęcie władzy i pozycji społecznych; wzór męskiej dominacji.
Pojęcie"twarz" odnosi się do "szacunku", jakim darzą jednostkę inni. To co określamy jako uprzejmość czy etykietę podczas spotkań towarzyskich, polega na niedupuszczeniu do zachowań które mogłyby doprowadzić do utraty twarzy.
To badanie "etnometod" - będących w powszechnym użyciu metod konstruowania sensu tego co robią, a w szczególności tego, co mówią inni.
Rodzaj wypowiedzi, który nie nalezy do rozmowy.
To nic innego jak pomyłki (tj. zająknięcia, zamiana słów) czy błedna wymowa. Ich obecność świadczy o ukrytych motywach, myślach czy pragnieniach - często są to podteksty seksualne. Czasem przejaw traumatycznych, podswiadomych wydarzeń z przeszłości.
Uprzejma nieuwaga
jest to termin socjologiczny dotyczący zachowania w sytuacjach publicznych, gdy mijający się ludzie napotkając swój wzork, spuszczaja spojrzenie lub kieruja je w inną stronę
W społeczeństwach nowoczesnych strefy naszego działania są w znacznym stopniu wyznaczone przez czas zegarowy.
Aby przeprowadzać analizy spotkań bezpośrednich oraz aby zrozumieć czym jest życie społeczne w ogóle trzeba zacząć od lokalizacji i rozmieszczenia czynności w czasie i przestrzeni.
Wszystkie interakcje społeczne są ulokowane w czasie i przestrzeni. "Strefy" czasowe i przestrzenne w zyciu codziennym możemy badać patrząc na kolejność czynności, które wykonywaliśmy i towarzyszące im przemieszczenia.
Pewne eksperymenty jakie przeprowadził Garfinkel z pomocą swoich studentów, ujawniają "ukryte oczekiwania", które porządkują nasze codzienne konwersacje.
To celowe łamanie istotnych, niepisanych reguł codziennej interakcji między jej uczestnikami. Jest jednym z często stosowanych sposobów badania reguł interakcyjnych w badaniach etnometodologicznych.
Nawet najbardziej niezobowiązujące powszednie rozmowy opierają się na skomplikowanej wiedzy i wspólnych sensach, znanych ich uczestnikom.
Coś co popycha jednostki do bezpośrednich spotkań z innymi, współ obecności, czyli wchodzenia w interakcje twarzą w twarz.
Bibliografia
Piotr Sztompka "Socjologia"
Barbara Szacka "Wprowadzenie do socjologii"
Jonathan H. Turner "Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie"
wikipedia.pl
sciaga.pl
Przykład eksperymentu przerywania
Badana osoba: Ale leje!
Eksperymentator: Ale co leje?
Badana osoba: Na dworze leje.
Eksperymentator: Ale kto leje na dworze?
Badana osoba: Po prostu na zewnątrz leje deszcz, cieknie z chmur, krople deszczu spadają na ziemię. Czy Pan nie widzi i nie słyszy tej strasznej burzy?! Za każdym razem w ten sposób odwraca Pan kota ogonem?
W wielu sytuacjach społecznych wchodzimy z innymi w rodzaj interakcji które nazywamy interakcjami niezogniskowanymi. Następuje ona wtedy, gdy jednostki dają wyraz swojej świadomości obecności przy innych. Zazwyczaj zdarza się to tam gdzie zgromadzone jest wiele osób np. na ruchliwej ulicy.
Interakcja zogniskowana następuje wtedy gdy jednostki bezpośrednio odnoszą się do tego, co mówią bądź robią inni.
W kulturze zachodniej oznacza ona utrzymywanie dystansu przynajmniej jednego metra podczas interakcji zogniskowanej; stojąc bokiem do siebie, można się zbliżyć bardziej.
Stosuje się wiele sposobów manipulacji wrażeniami innych ( z premedytacją lub nie ), by wywołać u innych pożądane reakcje.
Życie społeczne można podzielić na „scenę” i „kulisy”. Gdzie scena to sytuacje i spotkania, w których jednostki odgrywają formalne role. W kulisach jednostki trzymają rekwizyty i przygotowują się do interakcji w bardziej oficjalnych sytuacjach.
Każde, od przelotnych po oficjalne spotkanie jest z zasady wydzielone znacznikami, które oddzielają każdy epizod interakcji zogniskowanej od epizodu poprzedzającego i od przebiegającej w tle interakcji niezogniskowanej.
Full transcript