Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

1HVG Tijd van Grieken & Romeinen

No description
by

Annemiek Lubbers

on 11 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 1HVG Tijd van Grieken & Romeinen

De Grieken
Tijd van Grieken en Romeinen
Griekse Poleis
Polis
Een Griekse stadstaat met het omringende gebied.
Gescheiden van elkaar door bergketens en water
700 poleis
Grootste: Athene en Sparta
Bestuur van een polis
Elke polis bepaalde zijn eigen bestuur
Athene: democratie
Sparta: hadden twee koningen, raad van 28 oude mannen en een volksvergadering.
Alle Grieken hadden dezelfde taal, godsdienst en bouwstijl. Maar voelden zich het meest betrokken bij hun eigen stadstaat.
Dagelijks leven
Landbouw (buiten de steden)
Handel in Middellands Zeegebied
Griekse gezinnen
Vader
Zorgde voor het inkomen
Hoofd van het gezin
Zonen
Onderwijs: rekenen, schrijven, lezen en sport
Duur onderwijs: afhankelijk van rijkdom gezin.
Moeder & dochters
Rijke families: moeder hoofd huishouden (geldbeheer en toezicht slaven)
Dochter: opleiding tot moeder (bij moeder)
Gelijkheid in Griekenland
Ongelijkheid

Slavernij
(Grieks) Burgerrecht
Verschillen tussen mensen in bezit, macht of rechten.
Systeem waarin mensen het eigendom zijn van iemand anders en dus onvrij zijn en geen rechten hebben.
Het recht dat gegeven was aan de bewoners van een polis die land bezaten. In een democratie mochten mannen met burgerrecht de stad besturen.
Hoofdstuk 2 / Paragraaf 3
Politiek in Athene
Politiek = alles wat te maken heeft met het besturen van een land of stad (polis).
Verschillende soorten politiek
Monarchie

Aristocratie

Tirannie
Vorm van bestuur waarbij een kleine groep mensen met voorrechten (adel) de macht heeft.
Vorm van bestuur met een erfelijke koning aan het hoofd.
Vorm van bestuur waarbij één man alle macht in handen krijgt.
Welke vorm van bestuur hebben wij?
Welke vorm lijkt jou het best?
Democratie in Athene
590 v.C.
Alle mannen moeten meevechten in het leger. Willen nu ook meebeslissen over zaken als oorlog en vrede.
Democratie
Alle mannen met Atheens Burgerrecht die ouder dan 18 jaar zijn.
Het volk heeft de macht
Vergadering 40 keer per jaar
Vorm van bestuur waarbij het volk (demos) via stemming beslist wie de bestuurders zijn. In Athene mochten alleen mannen met burgerrecht deelnemen aan de democratie.
Atheense democratie
Bekijk bron 2 (blz. 36)
Pericles
Schervengericht
Bang voor tirannie
1x per jaar 1 iemand wegsturen
Stemmen via scherven
Arme Atheners moeten ook komen
Alleen dan echte democratie
460 v.C.: oplossing Pericles - iedere burger kreeg een dagvergoeding
De Griekse godsdienst
Polytheïstisch:
het geloof in meerdere goden
Elke god had zijn eigen taak
De goden waren verantwoordelijk voor de natuur
De goden hadden invloed op je leven
Griekse goden en godinnen
Zeus
Poseidon
Hades
Afrodite
Athena
Hera
Het zijn net mensen...
Kennen menselijke emoties: blijdschap, verdriet, jaloezie en verliefdheid
Maar ook weer niet...
Ze zijn onsterfelijk
Hebben magische krachten
Kunnen beslissen over de levens van mensen
Verering van de goden
Offeren op altaren
Aanbidden in de tempel
Olympische Spelen
Wijn, fruit, dieren en goud/zilver
Priesters, aangesteld door de polis, gaven namens alle inwoners offers aan de goden
Voor Zeus (oppergod)
In het stadje Olympia
Vanaf 776 v.C. om de 4 jaar
Om de goden te eren en tevreden te stellen
Wat zeggen en doen de goden?
Orakel
Kreeg boodschappen van de goden door.
Voorspellingen
een heiligdom waar een god via een priester(es) een voorspelling doet.
Mythen
Een verhaal over goden of halfgoden.
Begint vaak bij een echte gebeurtenis.
Verklaring voor natuur
Verklaring voor andere zaken (bijv. ontstaat stad of oorlog)
De Griekse Cultuur
Paragraaf 5
Het Romeinse Rijk
750 v.C. tot 476 n.C.
Romulus en Remus
Mythe van de stichting van Rome
Hoe werd het rijk zo groot?
Beroepsleger
Het leger van de Romeinen bestond uit rijke mannen. Er was een flink tekort aan soldaten door veroveringen.
Oplossing:
Soldaten die worden betaald met belastinggeld. Ze hebben het beroep soldaat.
Meer soldaten (meer armen)
Macht van de generaals groeide.
Julius Caesar
Populaire Generaal
Caesar werd te machtig (dictator). Hij werd daarom in 44 v.C. vermoord.
Caesar Augustus
Adoptiezoon Augustus neemt wraak en grijpt de macht.
Caesar Augustus
=
Keizer Augustus
Het Romeinse Rijk is nu niet langer meer een republiek, maar een keizerrijk.
Het Romeinse Rijk
o.l.v. keizer Augustus
Pax Romana
Er werd veel veroverd onder keizer Augustus.
Pax Romana
Romeinse Vrede
Lange periode van rust en vrede, waardoor het Romeinse Rijk kon opbloeien.
Veel bruggen, wegen en steden gebouwd
Handel bloeit op
Welvaart neemt toe
De grensgebieden
Het Romeinse Rijk werd steeds groter en de grenzen moeten natuurlijk goed verdedigd worden.
Limes
Grensverdediging van de Romeinen
Nederland
Engeland
Muur van Hadrianus
Germanen
Verzameling van volken en stammen die oorspronkelijk in het gebied van Duitsland en Nederland leefden, bijv. Friezen en Bataven.
2.5 Romanisering
Een stripje uit Asterix en Obelix
Overnemen van cultuur
De Romeinen hadden veel van de Grieken overgenomen; dit deden ze uit bewondering.
De Godsdienst
Zeus = Jupiter
Hera = Juno
Ares = Mars
Athena = Minerva
Poseidon = Neptunus
Aphrodite = Venus
Andere namen:
Het vormen van cultuur
Gewoontes en gebruiken:
Keizers als goden vereren
Kleding: toga's
Taal: latijn
Rekenen: Romeinse Cijfers
De Romeinse manier van leven die door de Grieken beïnvloed was.
Grieks-Romeinse cultuur
Van de Romeinen alleen!
Verspreiding van de cultuur
De Romeinse cultuur verspreidde zich door Europa.
Via veroveringen
Romeinen gingen in de nieuwe gebieden wonen in legerkampen en later de steden. Daar bouwden ze heel veel bouwwerken (badhuizen, wegen, aquaducten).
Via de handel
Men maakte kennis met de Romeinse kunst, sieraden en olijfolie.
Via rijke mensen uit veroverde gebieden
Nieuwsgierig naar de Romeinse cultuur. Ze wilden graag bij de Romeinen horen: kleding zich als hen en praten als hen. Zo hoopten ze hoge posities te krijgen.
Romanisering
Het overnemen van de Romeinse cultuur.
Dit gebeurde vrijwillig: de Romeinen dwongen hun volken niet om het over te nemen
Overwonnen volken mochten hun eigen geloof en gebruiken houden; hierdoor konden meerdere religies ontstaan.
Enige eis die de Romeinen hadden: overwonnen volken moesten offeren aan Jupiter, de godin Roma en de keizer.
Romeins Burgerrecht
Romeinse burgers hadden bepaalde voorrechten.
Minder belasting betalen
Konden bestuurders worden
Hadden meer rechten in een rechtszaak: mochten bijv. niet zonder proces worden veroordeeld.
Ook niet-Romeinen konden Romeins burgerrecht krijgen en daardoor dus Romein worden.
Als middel om niet-Romeinen aan zich te binden.
Als beloning voor goede militaire hulp.
Wanneer een Romeinse man trouwde met een niet-Romeinse vrouw.
Monotheïstisch
Heilige boeken
Geloven dat God hen een eigen land gaat geven (Israël) en dat daar een verlosser een grote rol in zou spelen.
Het Jodendom
Andere religies in het Romeinse Rijk
Joden vereerden de keizer niet als god.
Probleem?
Nee, de keizers zagen hen niet als een bedreiging
Het christendom
Mensen moesten menslievend, verdraagzaam, vergevingsgezind, vrijgevig en eenvoudig zijn.
Na de dood leven mensen verder in de hemel.
Leer van Jezus
Jezus van Nazareth
Christos
Hij is de verlosser, die God gestuurd had
De Christus, de 'gezalfde'
Volgelingen noemen zich
christenen
Jezus was voor Joodse godsdienstige leiders een lastpak: bedreiging voor hun positie.
Aangeklaagd en gekruisigd
Maar Jezus zou, volgens de christenen, uit de dood zijn opgestaan en uiteindelijk naar de Hemel zijn gegaan.
Iedereen die de leer van Jezus volgt, zal uiteindelijk met hem eeuwig voortleven in de hemel.
Schreven verhalen over het leven en sterven van Jezus op: de
Bijbel
.
Verkondigden/verspreiden de leer door het hele Romeinse Rijk (bijv. Paulus)
Boodschap doet het goed bij armen (hoop)
Christendom verspreid zich...
Reizen van Paulus
Romeinen en het Christendom
1. Ongevaarlijke Joodse groep
Net als de 'normale' Joden, er zou niks gebeuren
2. Meer christenen, steeds meer bekeringen
Er zijn er gewoon meer van = gevaarlijk.
Plus
: ze weigeren de keizer de aanbidden als god.
3. Christendom verboden en vervolgd
Keizer Nero begon ermee in zijn regeerperiode.
Christenen werden gekruisigd, verbrand of voor de leeuwen gegooid.
4. Keizer Constantijn de Grote stopt de vervolgingen en geeft ze de vrijheid
Kerken bouwen
Christenen mogen openbaar hun goden vereren.
Constantijn wordt zelf christen
5. Keizer Theodosius maakt het christendom tot staatsgodsdient
Alle andere godsdiensten zijn verboden
Het Romeinse Rijk is christelijk geworden
van 54 n.C. tot 313 n.C.
313 n.C.
Eind 4e eeuw
Full transcript