Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Biyoloji ve Psikoloji

BiyoPsikoloji, Sinir Bilimleri (Neurosciences), Sağlık Psikolojisi, Fizyolojik Psikoloji, Davranış Genetiği, Deneysel Psikoloji, Karşılaştırmalı Psikoloji, Evrimsel Psikoloji
by

Ferhat Ozturk

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Biyoloji ve Psikoloji

Sinaps ve Nörotransmiterler
Sinaps: Bir sinir hücresinin sonundaki küçük boşluğa denir.
Bilgi bir nörondan diğer nörona sinaps üzerinden iletilir.
Hem nöron-nöron arası hem de nöron-kas hücresi arasında olabilir.
Nörotransmitter: Nöronlar arası bilginin taşınmasını sağlayan elektrokimyasallardır.
Beyinden sinirlere ve tam tersi yönde bilgi akışı nörotransmitterler kullanılarak sağlanır.
Nörolojik ve Akli Hastalıklar
Alzheimer's Disease
Amyotrophic Lateral Sclerosis
Asperger's Syndrome
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Autism
Bacterial Meningitis
Bipolar Disorder
Common Eye Diseases and Disorders
Dyslexia - I
Dyslexia - II
Epilepsy
Fetal Alcohol Syndrome
Gulf War Syndrome
Huntington's Disease
Lead and the Nervous System
Lyme Disease
Mad Cow Disease
Mercury and the Nervous System
Merkezi Sinir Sistemi
Central Nervous System (CNS)
Alkol -Uyuşturucu ve Beyin
Alkol
Amphetaminler
Barbituratlar
Banyo sabunları !
Kafein
Kokain
Ecstasy
GHB
Halusinojen mantarlar
Cevap Bekleyen Sorular
Beyni canlı olarak görüntüleme teknikleri nasıl geliştirilebilir?
Kızgınlık, mutluluk, üzüntü, heyecan gibi duyguların nörolojik temelleri nelerdir?
Erkek ve kadın beyni arasındaki farklar nelerdir ve bu farklar ne anlama gelir?
Akupunktur, şifalı otlar, hipnoz, su ve müzik terapisi gibi doğal ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin mekanizmaları nasıldır? Bu yöntemler sinir sistemi bozukluklarını tedavide nasıl kullanılabilir?
Bizler nasıl uyuruz ve iç vücut saatimiz (sirkadyan ritimleri) nasıl değişir?
Biyoloji ve Psikoloji
(BiyoPsikoloji)

Endokrin Sistemi
Endokrin sistem:
Vücudun farklı bölgelerine yerleştirilmiş iç salgı bezlerinden oluşur.
Hormonlar salgılanarak metabolizma, sindirim, kan basıncı, büyüme gibi birçok işlem düzenlenir.
Beyin hakkındaki 7 efsane
Efsane 1: Beyninizin sadece %10'unu kullanabilirsiniz.
Efsane 2: Beyin hasarı kalıcıdır.
Efsane 3: İnsanlar ya "sağ beyinli" ya da "sol beyinli"dir.
Efsane 4: İnsanlar en büyük beyine sahiptir.
Efsane 5: Tüm beyin hücrelerimiz biz doğduğumuzda vardı ve eğer beyin hücreleri ölürse bir daha geri gelmezler.
Efsane 6: Alkol kullanmak beyin hücrelerini öldürür.
Efsane 7: İnsan beyninde 100 milyar sinir hücresi (nöron) vardır.
BiyoPsikoloji Nedir?
Biyopsikoloji, psikolojinin bir alt dalıdır.
Beyin, nöron ve nörotransmiterlerin davranışlarımızı, düşünceleremizi ve hislerimizi nasıl etkilediğini inceler.
Çevresel (Periferik) Sinir Sistemi
Otonom Sinir Sistemi: Kalp atışı, Nefes ve kan basıncı gibi otomatik işlemleri kontrol eder
Sempatik: Tehlike anında "savaş ya da kaç" tepkisini kontrol eder
Parasempatik: Tehlikeden sonra vücudun tekrar toparlanması
Somatik Sinir Sistemi: İskelet kaslarının hareketlerini kontrol eder
Nöron Nedir?
Sinir hücresidir
Akson ve dendrit denilen özel uzantıları vardır.
Dendritler işlenecek bilgiyi vücuttan sinir hücresine getirir
Aksonlar ise işlenmiş bilgiyi sinir hücresinden vücuda iletir.
Nöronlar birbirleriyle elektrokimyasal bir işlemle haberleşirler
Kendi aralarında "sinaps" denilen özel bağlantılar kurarlar.
Nöronlar, "nörotransmiter" denilen özel kimyasalları üretir ve sinapse bırakırlar.
Beynin Ağırlığı
Bir insan beyni yaklaşık olarak
Erkeklerde: 1400g.
Kadınlarda: 1250 g.
Yenidoğan bebekte: 350-400g

Karşılaştırmalar:

Fil beyni = 6,000 g
Şempanze beyni = 420 g
Makak maymunu beyni = 95 g
Av köpeği beyni = 72 g
Kedi beyni = 30 g
Sıçan beyni = 2 g
Multiple Sclerosis
Narcolepsy
Parkinson's Disease
Polio
Rabies
Restless Legs Syndrome
Schizophrenia
Soccer and the Brain (Heading for Injury?)
Spina Bifida
Stroke
Tourette Syndrome
Transient Ischemic Attack
West Nile Virus
İlgili Alanlar
Sinir Bilimleri (Neurosciences)
Sağlık Psikolojisi
Fizyolojik Psikoloji
Davranış Genetiği
Deneysel Psikoloji
Karşılaştırmalı Psikoloji
Evrimsel Psikoloji
Beyin ve Omurilikten oluşur
Beyin: Duyu organları, hafıza ve düşünce merkezidir. Kan basıncını ve hormonları düzenleme, açlık, susuzluk, uykusuzluk, uyku denetleme ve istemli çalışan organları kontrol etmekle görevlidir.
Omurilik: Refleks hareketleri ve beyin-vücut iletişimi

Biyolojik perspektif:
Psikolojik konulara insan ve hayvan davranışlarının fiziksel temellerini inceleyerek yaklaşma.
Sinir sistemi:
Bir trilyon kadar sinir hücresinin birbiriyle organize olarak oluşturdukları sisteme denir.
Canlıların içsel ve dışsal çevresini algılamasına yol açan, bilgi elde eden ve elde edilen bilgiyi işleyen, organların aktivitelerini düzenleyen sistemdir.
Sinir Sistemi
Eroin
Soluk çekilenler
bally, benzin vs.
LSD (Halüsinojen)
Marijuana
Nikotin
PCP
Rohypnol
1,4-Butanediol
Nöronların yeniden oluşmasını nasıl sağlayabiliriz?
Parkinson ve Alzheimer gibi Nörolojik hastalıkların ya da Şizofreni ve Depresyon gibi Ruhsal hastalıkların erken teşhisini sağlayabilen metotlar nelerdir?
Bu hastalıkların sebepleri ve tedavi yöntemleri nelerdir?
Omurilik hasarlarını tedavi edebilir miyiz?
Beynin parçalarını nakil (transplant) edebilir miyiz, değiştirebilir miyiz?
Kronik ağrıya neler sebep olur? Ağrıyı tedavi etmenin en iyi yolu nedir?
Bağımlılık mekanızması nedir? Bağımlılıkları tedavi etmenin daha iyi yolları nelerdir?
Hafıza nasıl oluşturulur, saklanır ve kaybolur?
Şuur nedir? Metafizik alemle insanlar nasıl etkileşir?
Full transcript