Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fogyasztóvédelem

No description
by

Barna Tamás

on 8 April 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fogyasztóvédelem

A hely kiválasztása, ártájékoztatás
a fogyasztó az ár alapján választ helyet (+egyéb tényezők, de az ár döntő)
Törvény:
a fogyasztót tájékoztatni kell az árakról (árlap, árjegyzék) KÖTELEZŐ
Ételek és italok
hiteles mérőeszközt kell használni,
be kell tartani a jogszabályokat,
a vendéget nem téveszthetjük meg (félretájékoztatás),
figyelni kell az italok és élelmiszerek minőségmegőrzési idejére,
Vásárlók könyve és a panaszkezelés
Vásárlók könyve
:a vásárló bejegyezheti az üzlettel kapcsolatos panaszát,
a tulajdonos köteles megvizsgálni a bejegyzést és választ küldeni a fogyasztónak,
jól látható és jól hozzáférhető helyen kell tartani (jegyző által hitelesítve),
az üzletben el kell helyezni a panaszfórumok elérhetőségéről szóló tájékoztatót is (NFH, helyi békéltető testület, jegyző)
Nyugtaadás és reklámozás
minden vendéglátó egységnek nyugtaadási kötelezettsége van!!!
Fogyasztóvédelmi Hatóság
NAV
Dohánytermékeket reklámozni és árusítani TILOS!
Alkohollal fiatalkorút kiszolgálni TILOS!
Hazai és EU-s fogyasztóvédelmi szabályok
Törvényi háttér
a termék
gyártója felel
a termék hibája által okozott kárért.
ha a terméket rendeltetésszerűen használják, biztonságot kell nyújtania, ellenkező esetben hibás a termék. (halál, testi sérülés, egészségkárosodás
Vendéglátásban HACCP
a garancia -> biztosítja az élelmiszer közegészségügyi, élelmiszerhigiénia és minőségi megfelelőséget.

1997. évi CLV Törvény a fogyasztóvédelemről:
a gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról
a gyártó köteles felmérni a kockázati tényezőket és elhárítani azokat (HACCP)
Az EU kötelezővé tette
Fogyasztói érdekek védelme az EU-ban
a fogyasztó egészségének és biztonságának védelme,
a fogyasztók gazdasági érdekeinek védelme,
a fogyasztói jogokról való tájékoztatáshoz való jog,
a jogorvoslathoz, kárigény érvényesítéséhez való jog
a fogyasztói érdekek képviseletéhez való jog
A fogyasztó
természetes személy,
kiszolgáltatott piaci helyzetben van,
jogai az EU valamennyi tagállamában azonosak,
Mi a szabályozás célja?
a fogyasztó
személyi biztonságának és egészségének
szavatolása (biztonságos áruk és szolgáltatások)
tisztességtelen szerződések, megtévesztő reklámok
ne veszélyeztessék a fogyasztó gazdasági érdekeit
az áruk/szolgáltatások vásárlásához szükséges valamennyi
információ
kkal rendelkezzen a fogyasztó
a hibás áru/szolgáltatás okozta kár mielőbbi
jogorvoslat
a
a fogyasztói
érdekképviselet
ek hallathassák a hangjukat
2008-ban aktualizálták
A fogyasztókat megillető jogok
alapvető szükségletek kielégítéséhez való jog,
biztonsághoz való jog,
tájékoztatásjoz való jog,
képviselethez való jog,
jogorvoslathoz való jog,
tájékoztatáshoz való hog
tiszta környezethez valló jog
A törvény meghatározza
az egészséges és biztonságos áru/szolgáltatások alapvető
kritériumait
,
a fogyasztási kölcsönszerződések speciális rendelkezéseit,
a
tájékoztatás
ra vonatkozó alapelveket (címke, használati utasítás, árfeltüntetés)
békéltető testületekre vonatkozó rendelkezéseket
a képviseletet ellátó társadalmi szervezetek alapvető szabályait (OFE)
A bírósági és bíróságon kívüli eljárások
A bírósági eljárások
egy lehetséges jogérvényesítési mód,
évekig is elhúzódhat,
költséges lehet,
A bírósági eljáráson kívüli eljárások
Békéltető testület

alternatív vitarendezési fórum,
gyors, független, olcsó,
területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarák mellett működnek
céljuk a bíróságon kívüli egyezség (fogyasztó vs gyártó)
a vállalkozásnak nyilatkoznia kell, hogy a fogyasztó igényét jogosnak tartja és kötelezőnek fogadja el a békéltető testület döntését
határozattal dönt:
áruk és szolgáktatások minőségével, biztonságával kapcsolatban
termékfelelőségi szabályok alkalmazásával,
szerződések megkötésével, táteljesítésével kapcsolatos jogviták.
Állami intézményrendszer
A jogszabályok betartását az
NFH
biztosítja

Az NFH ellenőrzi:
az áru fogyasztók számára való értékesítését,
a termékek minőségét, összetételét, csomagolását, megfelelőségi jelölését,
az értékesített áru mérését, hatósági árát,
fogyasztói panaszok intézését,
szavatossági és jótállási igények intézését,
az értékesítés során az egyenlő bánásmódot,
a fogyasztók tájékoztatását.
Az NFH ellenőrzi a gogyasztói szerződésekre alkalmazott általános szabályokat, hoigy azok nem tartalmaznak-e a fogyasztóra hátrányos feltételeket
Jogkövetkezmények
A fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén az NFH:

elrendeli a jogsértő állapot megszüntetését
megtiltja a további jogsértő magatartást folytatását,
határidők kitűzésével a hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelez (értesíteni kell a hatóságot)
feltételhez kötheti az értékesítést,
kivonhatja a terméket a forgalomból,
ideiglenes bezárás,
a jogsértés megállapításától kezdődő 1 évre megtilthatja az alkoholos italok, dohánytermékek, szexuális termékek forgalmazását,
fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.

Egyéb hatóságok
GVH:
működését a Versenytörvény dejlarálja,
fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásakor,
versenyt korlátozó megállapodások,
gazdasági erőfolénnyel való visszaélés,
a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló jogszabály alkalmazása,

NÉBIH:
a teljes élelmiszerlánc felügyelete ("Termőföldtől az asztalig")

NAV
ÁNTSZ
Helyi önkormányzatok (Jegyző, Képviselő Testüket
Fogyasztóvédelem a gyakorlatban
Szavatosság
Szavatosság:
az áru/szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért meghatározott ideig való helytállás.
az eladó felelőséget vállal azért, hogy eladáskor hibátlanul működő terméket adott át a vevőnek, tehát nincs rejtett hiba.
időtartama 2 év
minden árura kiterjed
a vásárlástól számított
első 6 hónapban
nem terheli a fogyasztót bizonyítási kötelezettség, ez után (a 2. év végéig igen)
jogorvoslat: javítás, csere, árleszállítás, elállás
csökknt értékű, igazoltan közölt minőségi hiba esetén nincs szavatosság.
Jótállás (garancia)
A kereskedő, gyártó garantálja, hogy egy bizonyos időtartamon belül a termék kifogástalanul fog működni.
a szavatosság szigorúbb formája
minimum 12 hónap, de lehet hosszabb is
nem a vásárlónak kell bizonyítania, hogy vétlen a termék meghibásodásában
nem a hibának, hanem a hiba okának kell a vásárlás előtt keletkeznie,
az eladó önként vállalhatja
meghibásodás esetén a legrövidebb időn belül jeleznbi kell a problémát
jogorvoslat: kijavítás, csere, árleszállítás, elállás
cserekötelezettség a vásárlástól számított 3 munkanapon belül
jótállási heggyel érvényesíthető + blokk
Full transcript