Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

La Restauració Borbònica 1874-1931

No description
by

Armand Figuera

on 10 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of La Restauració Borbònica 1874-1931

La Restauració Borbònica 1874-1898
1875_Regnat d'Alfons XII_ 1885_ Regència de Maria Cristina _1902
Inici
"Pronunciamient de Sagunt"desembre de 1874
Pacificació
Ter
c
era
guerra carlina 1872-1876
Sistema de la Restauració
Desastre colonial
Guerra de Cuba (1895-1898)
Manifest de Sandhurst
Presentació d'Alfons XII, pretendent dels Borbons
Guerra
de Cuba 1868-1878
"
Grito
de Yara" Carlos Manuel Céspedes
Martínez Campos,
Pau de Zanjón 1878
Antonio Cánovas del Castillo
La Restauració
1874-1898
Cons
titució de 1876
Estableix la Monarquia
Constitucional
Sobirania compartida (Rei i Corts)
Flexible
Senat i Congrés
Confessional catòlica
Llibertats individuals
Torn de partits
Partit Conservador (Cánovas)
Partit Liberal (Sagasta)
Alternança pacífica
Pacte del Pardo, 1885
Conservador socialment, catòlic, suport de les classes poderoses, terratinents, Església
Favorables al sufragi restringit o censatari
Restricció de les llibertats individuals
Oposició al sistema
Carlins (Integristes de Nocedal i Tradicionalistes de Vázquez de Mella
Republicans
Regionalistes i nacionalistes
Socialistes i anarquistes
La realitat del sistema
Oligarquia i caciquisme
Manipulació i frau electoral
Progressistes, suport de les classes mitjanes, favorables al sufragi universal masculí, a l'abolició de l'esclavitud, llibertat d'associació...
Partit Conservador
Partit Liberal
"Guerra Chica"
Weyler
"Trochas" i "política de reconcentración"
Voladura del "Maine"
Intervenció americana
Derrota espanyola i
"Tractat de París"
Economia i societat
Economia 1874-1900
Moviment obrer
Lent creixement demogràfic
Economia endarrerida
alta mortalitat
èxode rural
emigració
Indústria tèxtil a Catalunya
Siderúrgica al País Basc
manca de carbó de qualitat
Proliferació de
colònies
industrials (Llobregat i Ter)
Localització industrial
(vapors)
a la
costa
(Barcelona)
Indústria tèxtil cotonera i llanera de Catalunya
Política proteccionista (Aranzels)
Socialisme sota la influència de l’AIT

Legalització d’organitzacions obreres

Durant el sexenni revolucionari 1868-1874
Socialisme Utòpic
Associacions d’ajuda mútua
Entre 1830 i 1868 es donen les primeres reivindicacions laborals i econòmiques
a causa de les males condicions de vida i de treball

1879.- PSOE
1888.- UGT (sindicat socialista)

Socialisme marxista


Durant la Restauració 1874-1898
“Propaganda pel fet”
“Acció directa”

Terrorisme anarquista a
Catalunya i Andalusia (1880-1900)

(Kropotkin, Malatesta)

(Bakuninistes- acció sindical)

L’anarquisme
Anarcocol·lectivista
Anarcocomunista
Catalanisme polític
del segle XIX
Centre Escolar Catalanista
(Enric Prat de la Riba)

En uns inicis trobem la lluita contra el centralisme i la uniformització representat pel carlisme i el federalisme

Missatge a la Reina Regent, 1888
Lliga de Catalunya

Centre Català (1882)

Josep Torras i Bages

1885 El Memorial de Greuges

UNIÓ CATALANISTA (1891)

Valentí Almirall

El catalanisme conservador

Federalisme
1892 Les Bases de Manresa

La Restauració Borbònica 1898-1931
Etapes
2-
Les etapes (els fets)
Les primeres crisis (1902-1917)

La fallida del sistema (1917-1923)

1-
Les causes de la crisi
El desastre de 1898
La crisi dels partits dinàstics
L’oposició

IIª República

Dictablanda

Crisi del sistema de la Restauració

Dictadura de Primo de Rivera

Regnat d’Alfons XIII

1923

1930

1931

1898

Regeneracionisme de Joaquín Costa

Maura / Canalejas

Republicans / Carlins / Nacionalistes

1902 Primera vaga general i revolucionària

1905 Primera crisi política
Cu-cut! / Llei de Jurisdiccions / Solidaritat Catalana
1909 La Setmana Tràgica

La gran crisi de 1917

Crisi parlamentària

Crisi militar

Crisi social

Guerra al Marroc
Crisi econòmica i social (Crisi de postguerra)

Cop d’Estat de Primo de Rivera

Pistolerisme

Desastre d’Annual (1921)

La revolta de 1919 (La vaga de la Canadenca)

Es tracta d’una dictadura personal i militar

Dues etapes:

Directori militar i Directori Civil

Assemblea Nacional Consultiva
Política econòmica
:
Intervencionisme

Creació de la Unión Patriótica
Obres públiques
Monopolis
Proteccionisme
Política anticatalanista

Republicans
Creació de l’
Aliança Republicana
, 1926
(estudiants, intel·lectuals i una part de l’Exèrcit)
Catalanisme Radical i d’esquerres
(lluita armada)
Estat Català (Francesc Macià)-Prats de Molló, 1926
Anarquisme FAI
(insurrecció i violència)
Crisi econòmica
(atur, endeutament de l’Estat, devaluació...)
Pèrdua de confiança entre els oficials de l’
Exèrcit
La primera oposició és la del
món intel·lectual

(Miquel de Unamuno)

L’oposició a la Dictadura
El general Dámaso Berenguer

La Restauració Borbònica
1874-1931

1874 Regnat d'Alfons XII
1885 Regència
de Maria Cristina

1902 Regnat d'Alfons XIII 1931
Intervencionisme
Depressió

2a República
Anys vint
Creixement i
prosperitat mundial
-Sous baixos
-Inflació
Poca modernització
(poca reinversió dels beneficis)
Crisi social
1914 - 1919
Primera Guerra Mundial
Pèrdua de mercats
Repatriació de capitals
-Disminució del deute
-Prosperitat
Demanda exterior
Però...
Proteccionisme
1898
Pèrdua colonial
Lent creixement de l’economia... fins 1929
Evolució econòmica 1900 - 1931
Dictadura
Primo de Rivera
La consolidació del catalanisme 1898 - 1931
De les Bases de Manresa
a la Lliga Regionalista (1892-1901)
Impacte del
Desastre de 1898

Tancament de Caixes

(govern Silvela - Polavieja)
Això provoca
Incorporació de destacats sectors econòmics i industrials al catalanisme polític
La Lliga Regionalista (1901)
La Lliga Regionalista (1901)
Suport de la burgesia industrial
Enric Prat de la Riba, Francesc Cambó, Josep Puig i Cadafalch...
Era un partit regeneracionista i autonomista
Va dominar la política catalana fins el 1923
Els fets
1905
Victòria electoral
(eleccions municipals) de la Lliga Regionalista
Assalt militar a
Cu-Cut!
I La Veu de Catalunya
1906
Llei de Jurisdiccions
1906
Solidaritat Catalana
(programa del Tívoli)
1914
La Mancomunitat
1918 La campanya autonòmica de Francesc Cambó
Proposada a les Corts per
Canalejas
l’any 1912, aprovada per E.
Dato
l’any
1914

Agrupació de les quatre diputacions de Catalunya
Enric Prat de la Riba
en fou el primer president (1914-1917)
El substituí
Josep Puig i Cadafalch
(1917-1924)
Abolida el
1925 per Primo de Rivera
(amb Alfons Sala últim president)
Organització i obra
Institucions
-Presidència
-Consell
-Assemblea General
L’obra
Construcció d’infraestructures (Xarxa viària, telefonia..)
Assistència social (Casa de la maternitat...)
Obra
cultural

Educativa
Normalització lingüística
(català, Institut Estudis Catalans)
Biblioteca Nacional de Catalunya
Servei de Conservació i Catalogació de Monuments
Inversió en investigació
Armand Figuera
Full transcript