Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Perception!

No description
by

sofia svensson

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Perception!

Perception!
Dagens föreläsning kopplat till centralt innehåll
Psykologi 1:
Kognitionspsykologi och dess tillämpningar: hur människan uppfattar och förstår sin omvärld och sig själv. I samband med det behandlas hur hjärnan tar emot och bearbetar information.
Verklighetsuppfattningar och självbilder. Hur de påverkas och formas.

Psykologi 2b:
Fördjupning i några psykologiska perspektiv, till exempel kognitionspsykologi, biologisk psykologi, socialpsykologi, personlighetspsykologi, utvecklingspsykologi eller klinisk psykologi.
Tillämpning av psykologiska teorier och modeller samt experiment och observationer.

Vi friskar upp minnet!
Biologisk förklaringsmodell
Psykodynamisk förklaringsmodell
Behaviouristisk förklaringsmodell
Humanistisk förklaringsmodell
Kognitiv förklaringsmodell
Perception
Översättningen av den information som vi med våra sinnen samlar in för att skapa en meningsfull upplevelse.

Hur vi tolkar och bearbetar vår omgivning med hjälp av vår hjärna och våra sinnen.

Syn, hörsel, smak, lukt och känsel.

Perceptionsprocessen
Receptorer i sinnesorganen tar emot information från yttre stimuli.

Informationen sänds via nervimpulser till speciella sinnesorgancentra i hjärnbarken där informationen bearbetas.

Resultatet av denna bearbetning sänds vidare till Thalamus där informationen genomgår ytterligare bearbetning.

Informationen sänds nu åter till hjärnbarken där den tolkas och till RAS som styr vår vakenhetsgrad och uppmärksamhet
Övning
För att underlätta för oss själva i djungeln av intryck så filtrerar vi bort information som för stunden inte är viktigt.

Ta fram ett tomt papper. Prata inte med varandra. Ansträng er att inte fuska genom att titta på varandra! Skriv ner och svara på följande (var och en för sig ensam!) Var tyst tills jag säger åt er att prata igen.

1. Vilken färg har en tjugolapp.
2. Beskriv blomman som stod vid entrén.
3. Hur många bord är det i datorsalen?
4. Vad sa Sofia om hundar i början av föreläsningen?
5. Vilken färg har välkomstmattan nere vid porten?

Perception
Perception är den översättning av information som vi med hjälp av våra sinnen samlar in för att skapa en meningsfull upplevelse
Blunda!


Vi utsätts hela tiden för en mängd stimuli från omvärlden men vi orkar bara medvetet uppmärksamma och tolka en liten del.
Sinnesorganen gör ett visst urval av den mängd impulser som hela tiden strömmar emot oss. Här sker den första sållningen av informationen.
Vidare gör vi - medvetet eller omedvetet - ett urval av informationen och tolkar den på vårt eget personliga sätt.

Urvalet och tolkningen bestäms av både yttre och inre faktorer.
Yttre faktorer är tex : intensitet, storlek, kontrast och frekvens.
Inre faktorer kan vara: behov, känslor, förväntningar och tidigare erfarenheter.
Även vår vakenhetsgrad - som regleras av det retikulära aktiveringssystemet – RAS - påverkar vår perception och uppmärksamhet.

Kan jag få en som erbjuder sig att
läsa högt inför klassen?
Du
varför
håller
ska
just
man

alltid
att

krångla

filtrera
till
bort
saker
viss
och
information
ting
för
i
att
psykologiböcker
kunna
när
ägna
man
din
istället
uppmärksamhet
kan
åt

vara

det
tydligt
som
och
för
skita

stunden
i
är
alla
viktigt
oväsentligheter?
Motsatsen till filtrering är att vi kompletterar ofullständiga intryck så de får en mening!

Du inser ju att när en lärare sticker in huvudet genom dörren så är det inte ett fritt flygande huvud utan bakom dörren finns en tillhörande kropp som du kanske till och med kan avgöra är tjock, lång, smal eller kort!

Kompletterar
På sa-ma s-tt k-n du f-ktiskt l-sa d-tta .
trots att 20% av informationen saknades
komplettering
En frivillig igen!
Så fort du kan, säg högt och tydligt vilken färg de olika orden har!

LILA

RÖTT

BLÅTT

GRÖNT
Full transcript