Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

UKH obshta prezentacia

Kongres Bulgaristika 23-26 May 2013
by

Georgi Burnaski

on 22 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of UKH obshta prezentacia

Университетски комплекс по хуманитаристика„Алма Матер” Цели и приоритети: Университетският комплекс по хуманитаристика насърчава развитието на върховите научни постижения в хуманитарните и социалните науки според 4 тематични акцента: 1) Културно-историческо наследство 2) Приложение на съвременните информационни технологии в образованието и изследователската дейност 4) Взаимодействие езици - медии - култура 3) Регионални изследвания и устойчиво развитие Задачи Задачи в краткосрочна перспектива: - През 2012 УКХ утвърди учредените 6 научни програми като самостоятелно функциониращи елементи от структурата на УКХ

- В края на 2013 г. като резултат от проекта в СУ да функционира Институт/Център/Школа за докторанти и постдокторанти Задачи в дългосрочна перспектива: - Засилване на хоризонталните и вертикални връзки между отделните програми и проекти

- Насърчаване на партньорството с факултети и други звена на Университета, с партньорски организации и институции и неправителствения сектор

- Разрастване на международното сътрудничество чрез участие и организиране на международни прояви и включване в различни академични мрежи

- До края на 2015 г. в СУ да функционира нов Интердисциплинарен център за координиране на върховите постижения в областта на хуманитаристиката „Алма Матер“ Общи дейности на УКХ за реализиране на поставените цели Приключване на започнатите проекти, стипендии и други грантови схеми и иницииране на нови конкурси Oрганизиране на общи прояви на УКХ: Издателска дейност Развиване на вече установени и създаване на нови академични партньорства Финализиране на процедурната рамка и провеждане на конкурси за предоставяне на индивидуални грантове за постдокторантски проекти и за проекти за написване на монография - През 2012 г. са одобрени за финансиране 8 проекта за монографии и 8 постдокторантски проекта - До момента през 2013 г. са одобрени за финансиране 3 постдокторантски и 5 докторантски проекта - През 2013 г. ще бъдат финансирани също проекти за написване на монографии и краткосрочни изследователски престои на утвърдени чуждестранни учени в България Участие в провеждането на Третия конгрес по българистика (2013 г.) Включване в програмата за отбелязване на 125-годишнината на СУ (2013 г.) Изготвяне на мултимедиен продукт ("Виртуална разходка из СУ") Провеждане на прояви в рамките на пролетните и есенните „Дни на университетската хуманитаристика" Провеждане за втора година на традиционния летен семинар „Докторантски диалози“ в сътрудничеството с Българо-американската комисия за академичен обмен в рамките на Международния фулбрайтов летен институт Институционализиране на висши тематични интердисциплинарни семинари към различните научни програми: - обединяване на семинари, конференции, публични лекции, изложби и други прояви на отделните научни програми, показващи постиженията на УКХ и неговата роля като център на академични изследвания - Висш семинар по регионална история ХVІ-ХІХ в.
- Трансатлантически семинар
- Академичен семинар по изследване на президентската институция
- Висш семинар „Балканският град“
- Висш семинар „Нови прочити в хуманитаристиката: иберо-американски, средиземноморски и трансатлантически езици и култури“ - В периода 2009 - 2012 г. с грантове за написване на монографии са издадени 8 монографии

- В същия период са издадени 8 колективни монографии и сборници Българска академия на науките (БАН) – по-специално с Националния институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ) по проекти, свързани с проблемите на устойчивото развитие Военна академия "Георги Стойков Раковски": - съвместна организация на Световен конгрес по военна история (2012 г.) Установяване на партньорства с държавни и общински институции Държавна агенция „Архиви“ реализирани 3 международни научно-теоретични конференции планирани общи сборници, изложби и други инициативи Комисия по досиетата (КРДОПБГДСРСБНА) представяния на сборници организиране на международна конференция “Евреите в Източна Европа и Съветският съюз по време на Втората световна война и Студената война (1939 – 1989 г.)” – 2-3.11.2012 г. със специално документално издание Държавна агенция за българите в чужбина Столична община Българско-американска комисия за академичен и образователен обмен „Фулбрайт“ - съвместна организация на традиционния семинар „Докторантски диалози” Сътрудничество с български неправителствени организации • Организация на евреите в България „Шалом“

• Асоциация на българските училища в чужбина

• Асоциация „Циолковски“

• Движение „Българско наследство“

• Център за развитие на комуникациите и човешките ресурси Поддържане на съществуващи международни партньорства - Център за изследване на Студената война в Харвардския университет
- Център за изследване на Холокоста в Университета в Хайфа (Израел)
- Център по българистика в Бакински славянски университет (Азербайджан)
- Белградски университет
- Euro-Mediterranean University (Словения)
- Институт по обща история към Руската академия на научните (по проект „Развитие и кризи“)
- Мрежа за устойчиво развитие и образователни практики PERL (Норвегия) Създаване на нови международни партньорства - Норвежки и американски университети
по проект “Планината”

- Tурски и гръцки университети
по проект „Планината” и по научна изследвания "Регионални изследвания" - Подписан е Междууниверситетски академичен консорциум „Граждански и военни измерения на сигурността и отбраната” (МАК ГИСО)
Full transcript