Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

sosiale avvik - hvordan og hvorfor straffer vi kriminelle

del 2 mangfold kapittel 5
by

Louise Mørup

on 13 November 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of sosiale avvik - hvordan og hvorfor straffer vi kriminelle

hvorfor:
Eleven skal kunne diskutere årsaker til sosiale avvik og reflektere over samfunnets reaksjoner på sosiale avvik
begreper:
påtalemyndighet
konfliktråd
påtaleunnlatelse
påtale og straff:
Bot
fengsel
betinget
ubetinget
samfunnsstraff
hvordan og hvorfor straffer vi?
hvordan
forvaring
To særlig viktige begrunnelser
A.
Individualpreventiv virkning
: Den enkelte lovbryter skal straffes slik at han/hun skremmes fra å forsøke seg med nye forbrytelser når han/hun kommer ut av fengsel

B.
Allmennpreventive virkninger
: Straffen skal virke avskrekkende på andre i samfunnet. Den blir da en advarsel om hva som vil skje hvis de prøver seg på lovbrudd

https://tv.nrk.no/serie/status-norge/MDSP12000412/sesong-2/episode-1

Bak murene i Halden fengsel

notèr under filmen:
Hva er det uttalte målet for fangebehandling i Halden fengsel?

Hva mener fengselslederen med at fangene må få «påfyll» og «innhold», og hvorfor er det så viktig?

Beskriv fangen «Reijo» - hans liv, hvordan han oppfatter fangelivet og framtidsutsikter.

Hvem er «Trond»? Hva får du vite om han?

Hva er målet – når det gjelder hva de innsatte skal ha når de blir løslatt?

Hvordan vil du beskrive Halden fengsel?diskuter med læringspartner:
Er det en god måte å behandle fanger på slik de gjør i Halden fengsel? Drøft spørsmålet ved å bruke fagbegreper som f.eks "allmenpreventiv" og "individualpreventiv".

-finn tre argumenter for og tre argumenter mot
-vurder hvilke argumenter som veier tyngst
tilbakemelding på prøve om sosiale systemer
- husk å bruk fagbegreper
- øve på å drøfte
- utdyp forklaringer

eksempel oppgave 2:
Samfunnet vil at Erling skal følge alle normene på Bastøy, som f.eks ikke snakke under spisetiden og jobbe der hvor du blir plassert. Hvis Erling ikke fulgte normen møtte han på sanksjoner.(..) straffen han mottar er pisking.


mål for timen:
jeg vet hvordan og hvorfor vi straffer i Norge
jeg kan diskutere måten vi straffer på-
plan for timen:
- introduksjon av begreper
- film om fengsler i Norge
- diskusjon med læringspartner
- lekse
kompetansemål:
eksempel oppgave 1
les kapittel 5 og besvar spørsmål
1-14

diskuter med partner:
individual
Full transcript